Gliwice miastem równych szans!

Dodano: 10.11.2016 / Sekcja: / drukuj / pdf
spotkanie z Teresą Ziob

Spotkanie z Teresą Ziob, poruszającą się na wózku powieściopisarką (fot. materiały MBP w Gliwicach)

Miasto Gliwice zostały niedawno wyróżnione w konkursie Samorząd Równych Szans w konkursie organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jury doceniło projekt Biblioteki Szeroko Otwartej, koordynowany przez MBP.

Uroczysta gala, podczas której przedstawiciele gliwickiego samorządu odbiorą wyróżnienie, odbędzie się 25 listopada w Krakowie.

Wyróżnienie dla Miasta Gliwice jest uhonorowaniem wspólnej pracy różnych podmiotów. Dobre praktyki, wprowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną, są zorientowane na drugiego człowieka, spotkanie i rozmowę – także z człowiekiem niepełnosprawnym. Uczestniczą w nich Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, placówki oświatowe oraz wszyscy czytelnicy MBP, wspierający jej przedsięwzięcia.


Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej (fot. materiały MBP w Gliwicach)

Realizując nasze projekty, pragniemy kształtować wizerunek osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego uczestnika życia społecznego, szczególnie w zakresie dostępu do kultury. Chcemy wzmacniać poczucie wartości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, rozwijać empatię społeczeństwa oraz być instytucją otwartą dla wszystkich mieszkańcówmówi Bogna Dobrakowska, dyrektor MBP. Jury konkursu doceniło działania realizowane w ramach Biblioteki Szeroko Otwartej i wyróżniło ten projekt w kategorii powiatów grodzkich.


Spotkanie z malującą ustami K. Warachim (fot. materiały MBP w Gliwicach)

Biblioteka Szeroko Otwarta to przestrzeń, w której realizowana jest m.in. kampania Pozytywni.Gliwice.pl, czyli akcja społeczna, której celem jest likwidacja uprzedzeń wobec mniejszości i osób niepełnosprawnych. Gośćmi cyklu „Żywa Biblioteka”, który jest elementem kampanii Pozytywni.Gliwice.pl, była m.in. Ewa Błaszczyk, aktorka, która powołała Klinikę Budzik dla dzieci w śpiączce, a także Jan Mela, podróżnik, który jako pierwszy niepełnosprawny człowiek na świecie jednego roku zdobył oba bieguny. Podczas spotkań w MBP promowano także twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, zorganizowano m.in. spotkanie z poruszającą się na wózku powieściopisarką i osobą malującą ustami. Wprowadzono również usługę czytelniczą „Książka na telefon” – osoby, które mają jakiekolwiek problemy z dotarciem do placówki MBP, mogą zamówić książki telefonicznie, a Bibliobus, czyli mobilna wypożyczalnia na czterech kółkach, dostarczy zamówienie pod dom czytelnika. Dla osób niewidomych biblioteka od lat organizuje Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej. Spotkań i inicjatyw jest dużo więcej – organizowane są spektakle teatralne i wydarzenia integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi mieszkańcami. Warto śledzić stronę internetową MBP (www.biblioteka.gliwice.pl), na której regularnie publikowane są informacje o nadchodzących wydarzeniach.

 (mm)


Spotkanie z Janem Melą (fot. materiały MBP w Gliwicach)