Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Wykaz zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku i 2021 roku

Nazwa zadania Kwota dofinansowania Całkowita wartość inwestycji 
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej 9 233 816,24 71 934 329,34
Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym 2 701 507,58 4 072 154,83
Budowa ul. Kozłowskiej 1 350 209,93 5 042 385,12
Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka 2 201 317,42 2 474 379,42
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą 1 398 926,74 2 695 275,35
Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego 726 587,76 735 470,91
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta 4 700 000,00 6 832 299,12
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów 193 350,00 859 788,98
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów 450 000,00 464 665,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola  5 083 000,00 11 334 928,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów 300 000,00 362 747,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów 350 000,00 671 546,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów 200 000,00 401 482,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 300 000,00 3 850 579,00
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą 1 445 293,29 2 408 605,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną 2 000 000,00 6 148 782,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola 1 200 000,00 3 381 220,00
Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica" 3 168 392,55 8 520 422,70
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I 989 490,15 15 451 003,77
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II 1 500 000,00 8 952 752,52
Modernizacja obiektów zasobu komunalnego 3 500 000,00 6 047 185,80