Nagrody

Nagrody i wyróżnienia dla miasta Gliwice

2023

 • I miejsce w kategorii mieszkalnictwo w rankingu Indeks Zdrowych Miast, przygotowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspertów Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania za Gliwicką Platformę Partycypacyjną DecydujMY razem!

2022

 • III miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” oceniającym dokonania miast i gmin pod kątem rozwoju, czyli działań, które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania
 • III miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu wykorzystania przez samorządy środków europejskich magazynu „Wspólnota”
 • III miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu liderów inwestycji samorządowych 2019–2021 magazynu „Wspólnota”
 • III miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Bogactwo samorządów” magazynu „Wspólnota”
 • III miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice w V edycji rankingu Skarbnik Samorządu. Ryszard Reszke został także laureatem I miejsca w pięcioletnim podsumowaniu zestawień.

2021

 • III miejsce w grupie miast na prawach powiatu  w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice w IV edycji rankingu Skarbnik Samorządu.
 • III miejsce w grupie miast na prawach powiatu w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 to opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego Trzecie miejsce w rankingu zamożności samorządów magazynu „Wspólnota” w kategorii miast na prawach powiatu
 • III miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Liderzy inwestycji 2018–2020” w kategorii miast na prawach powiatu I miejsce wśród miast na prawach powiatu w trzeciej edycji rankingu Water City Index. Zestawienie to wskazuje miasta, w których efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest jednym z priorytetów służących podnoszeniu jakości zdrowia i życia w mieście.
 • I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
 • IV miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w pierwszej edycji Rankingu Gmin woj. śląskiego, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

2020

 • Pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów 2020 przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • Trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Bogactwo samorządów” magazynu „Wspólnota” w kategorii miast na prawach powiatu

2019

 • Tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Związek Miast Polskich
 • Pierwsze miejsce w rankingu wykorzystania środków unijnych na projekty transportowe, przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Miasto Gliwice zostało nagrodzone Nowym Impulsem 2019 za kompleksowy projekt miejskiego oświetlenia, wpisujący się w proces transformacji polskiej energetyki. Wyróżnienie trafiło do gliwickiego samorządu podczas uroczystej gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.
 • Jedenaste miejsce w 15. Rankingu Samorządów opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”, sprawdzającym efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości  środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania
 • Drugie miejsce w rankingu Liderzy Inwestycji 2016–2018, organizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
 • Czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów w kategorii miast na prawach powiatu. Zestawienie przygotował magazyn „Wspólnota”.
 • Trzecie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Zestawienie sporządziły serwisy internetowe Oponeo i Yanosik.
 • Trzecie miejsce w rankingu Perły Samorządu dla Ryszarda Reszkego, skarbnika Gliwic, wśród miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Dziesiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Perły Samorządu wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Dziewiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Tytuł „samorząd przyjazny klubom piłkarskim” przyznany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w oparciu o wskaźniki oparte na udziale środków przekazanych klubom piłkarskim w wydatkach gmin ogółem i dotychczasowe wyniki sportowe
 • Dwa 5. miejsca w rankingu Polish Cities of The Future 2019/20 – w kategorii średnich miast pod względem 1. potencjału ekonomicznego i 2. przyjazności dla biznesu.