Seniorzy

Seniorzy

fot. A. Shvets / Pexels

Karta Seniora

Karta Seniora jest wydawana mieszkańcom Gliwic w ramach programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+”. Dzięki niej osoby starsze mogą skorzystać z oferty specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień im dedykowanych, świadczonych przez partnerów projektu.


Kto może zostać posiadaczem Karty Seniora?

Kartę Seniora może otrzymać każdy mieszkaniec Gliwic po ukończeniu 60 lat.


Ile trwa załatwienie sprawy?

Karta Seniora wydawana jest od razu – tego samego dnia – po pozytywnej weryfikacji wniosku.
Aby otrzymać Kartę Seniora należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na parterze – stanowisko Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych – w godzinach pracy UM. Sprawę można załatwić także poprzez pełnomocnika.
Wymagane dokumenty i formularz wniosku (można go otrzymać także na miejscu w UM) (https://bip.gliwice.eu/karta-seniora)


Jakie są koszty?

Karta seniora i pierwszy duplikat są wydawane bezpłatnie. Natomiast za drugi duplikat będzie pobrana opłata w wysokości 20 zł (w UM nie ma kas – informacja o sposobie wnoszenia w razie potrzeby opłat) – https://bip.gliwice.eu/karta-seniora.


Czy Karta Seniora ma termin ważności?

Karta Seniora jest bezterminowa i ważna jest z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.


Co można zyskać?  

Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek i specjalnych usług przygotowanych przez Partnerów Programu w obszarze ochrony zdrowia, kultury, rekreacji, edukacji i wielu innych. Lokale, obiekty Partnerów Programu oznakowane są umieszczoną w widocznym miejscu naklejką promocyjną, informującą o honorowaniu Karty.


Kto może zostać Partnerem Programu?

Partnerem Programu może być każdy, kto w ramach prowadzonej działalności zaoferuje seniorom zniżki. Zainteresowany podmiot chcący zostać Partnerem Programu może dobrowolnie przystąpić do udziału w programie i sam określa wysokość zniżek na świadczenia oferowane seniorom.
Dodatkowe informacje są udzielane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM: tel. 32/238-54-33, faks 32/239-12-31, e-mail: zd@um.gliwice.pl.

Lista jednostek miejskich honorujących Kartę Seniora:
 • krytej pływalni Delfin (ul. Warszawska 35),
 • krytej pływalni Olimpijczyk (ul. Oriona 120),
 • krytej pływalni Mewa (ul. Mewy 36),
 • krytej pływalni Neptun (ul. Dzionkarzy 1),
 • Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6),
 • sztucznego lodowiska Piruet (ul. Oriona 120),
 • kortów tenisowych na os. Wojska Polskiego (ul. Kosynierów 6),
 • ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach (ul. Ziemięcicka 62),
 • Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a),
 • Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach (ul. Bojkowska 37),
 • Radiostacji (ul. Tarnogórska 129).
Lista pozostałych partnerów

Więcej informacji o Karcie Seniora znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (https://bip.gliwice.eu/gliwicki-senior-60-i-75).

Do pobrania:

Strefa Seniora

Miasto Gliwice prowadzi politykę ukierunkowaną na podnoszenie jakości życia seniorów. Realizowane zadania wynikają z Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025.
Wszelkie informacje przydatne dla seniorów można znaleźć w zakładce Strefa Seniora.


Rada Seniorów

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską i pozycję  w społeczeństwie.