Gliwice TV

Gliwice TV

14.01.2022

Równe szanse – lepszy start

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 stało się szkołą bez barier, przyjazną dla młodych ludzi z niepełnosprawnością ruchową. To efekt realizacji dwóch...

Archiwum wiadomości
podnośnik dla wózków

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking

Strona główna