Urząd Miejski

Urząd Miejski

Uaktualniono: 17.09.2019 / pdf
budynek UM
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Centrala telefoniczna: 32 231 30 41
Fax: 32 231 27 25
E-mail: boi@um.gliwice.pl
NIP Urzędu Miejskiego: 6312396695
REGON Urzędu Miejskiego: 000515767

 


Pozostałe lokalizacje Urzędu Miejskiego:

 • Biuro Rozwoju Miasta - ul. Jasna 31a,
 • Wydział Edukacji – ul. Jasna 31a,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami – ul. Jasna 31a,
 • Wydział Planowania Przestrzennego – ul. Jasna 31a,
 • Referat Rejestracji pojazdów (filia) – ul. Jasna 31a,
 • Wydział Audytu Wewnętrznego – ul. Fredry 6,
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego – ul. Fredry 6,
 • Archiwum Urzędu Miejskiego – ul. Bolesława Śmiałego 2b.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

 • poniedziałek– środa: godz. 8.00–16.00,
 • czwartek: godz. 8.00–17.00,
 • piątek: godz. 8.00–15.00.

Godziny pracy Wydziału Architektury i Budownictwa:

 • poniedziałki i piątki: godz. 8.00–10.00,
 • wtorki i środy: godz. 13.00–16.00,
 • czwartki: godz. 13.00–17.00.

Spis  telefonów  i  połączeń  Skype  Urzędu Miejskiego

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego


Informujemy, iż w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach uruchomiona została możliwość dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych.

Płatności za należności cywilnoprawne ( takie jak wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny) przyjmowane są bez dodatkowych prowizji, natomiast płatności z tytułu podatków oraz innych należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym (takie jak np. opłaty komunikacyjne, opłaty za koncesje alkoholowe) obciążone są  dodatkowym kosztem dla posiadacza karty  - prowizją  w wysokości 0,7% liczonej od kwoty transakcji.

Powyższe podyktowane jest zapisami ustawy Ordynacja podatkowa art. 60 § 2a


Co i jak załatwić w urzędzie


Biuro Rzeczy Znalezionych


Miejski Rzecznik Konsumentów – informacje ogólne i porady konsumenckie


Dostęp do dzienników urzędowych:

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego