Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Gliwice informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:

  • Małgorzata Turejko – inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
  • Agnieszka Turowska-Kubal – osoba zastępująca inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.