Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Dodano: 26.07.2018
grafika - bezpieczeństwo danych

 Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych - Prezydent Miasta Gliwice informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:

Piotr Sojka – inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, e-mail: iod@um.gliwice.pl

Więcej informacji na stronie bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych