Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Uaktualniono: 13.05.2020 / pdf

Zarządzenie nr 2231/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z 27 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr PM-2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr PM-2167/20 Prezydenta Miasta z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkancom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej Iub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19

Do miejskich jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w Gliwicach należą:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, oraz funkcjonujące w jego strukturze

 •     Filie Ośrodka:.
  • Filia Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej Sośnica, ul. Reymonta 18,
  • Filia Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Łabędy, ul. Fiołkowa 26,
  • Filia Nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej Sikornik-Trynek, ul. Bojkowska 20,
  • Filia Nr 4 Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum, ul. Ziemowita 1.
 • Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34),
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20),
 • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (ul. Sikorskiego 134),
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134),
 • trzy mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • mieszkanie chronione dla kobiet doznających przemocy, opuszczających hostel w OIK,
 • mieszkanie chronione dla usamodzielnianych osób bezdomnych,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Kozielska 71) oraz Filia:
  •     Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Pszczyńska 100);

2. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100);
3. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10).
4. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Sikorskiego 134)

Pozostałe jednostki:

 •     Dom Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 25);
 •     Dom Dziecka nr 2 (ul. Dworcowa 43/2);
 •     Dom Dziecka nr 3 (ul. Kopernika 109);
 • Powiatowy Urząd Pracy (pl. Inwalidów Wojennych 12);
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Sikorskiego 134).