Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności25 lat samorządności

-A +A

Pomoc społecznaKontakt

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC [więcej]

Do miejskich jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w Gliwicach należą:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 i funkcjonujące w jego strukturze:

 • Filie Ośrodka tj.
 • Filia Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej Sośnica, ul. Reymonta 18,
 • Filia Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Łabędy, ul. Fiołkowa 26,
 • Filia Nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej Sikornik, ul. Czajki 3,
 • Rejonowe Punkty Pomocy Społecznej tj.
 • Rejonowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Ziemowita 1,
 • Rejonowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Dziewanny 2,
 • Rejonowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Krzywa 2/4,
 • Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34),
 • Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie (ul. Zwycięstwa 13 – oficyna),
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134),
 • dwa mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trzy mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • mieszkanie chronione dla kobiet doznających przemocy, opuszczających hostel w OIK,
 • mieszkanie chronione dla usamodzielnianych osób bezdomnych,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Kozielska 71) oraz Filia:
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Pszczyńska 100);
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Sikorskiego 134),

2. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100);

3. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10).

Inne jednostki:

 1. Dom Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 13a);
 2. Dom Dziecka nr 2 (ul. Zygmunta Starego 19);
 3. Dom Dziecka nr 3 (ul. M. Kopernika 109);
 4. Powiatowy Urząd Pracy (pl. Inwalidów Wojennych 12);
 5. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20);
 6. Miejska Izba Wytrzeźwień (ul. Okopowa 6).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Przeznaczony jest dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: przemoc w rodzinie, kryzys w małżeństwie, samotność, przeżycia traumatyczne, utrata bliskiej osoby, choroby, gwałt czy próby samobójcze. Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada 17 miejsc w hostelu, który czynny jest całą dobę dla mieszkańców Gliwic znajdujących się w kryzysie. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej w celu pomocy w uregulowaniu sytuacji życiowej, osiągnięcia względnej równowagi psychicznej i samodzielności.
Adres:
ul. Sikorskiego 134
44-103 Gliwice
Telefon: (32) 335-53-40, 32) 335-53-59
E-mail: oik_gliwice@tlen.pl
Czynny: całodobowo we wszystkie dni w roku

Tryb przyjmowania klientów: pomoc świadczona jest tylko dla mieszkańców miasta Gliwice. Do Ośrodka może zgłosić się każdy bez skierowania.  Przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku między 8:00 a 18:00. Hostel jest czynny całodobowo."

 

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Bogusława Masternak, Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice