Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Pomoc społecznaKontakt

Do miejskich jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w Gliwicach należą:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, oraz funkcjonujące w jego strukturze

 •     Filie Ośrodka:.
  • Filia Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej Sośnica, ul. Reymonta 18,
  • Filia Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Łabędy, ul. Fiołkowa 26,
  • Filia Nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej Sikornik-Trynek, ul. Bojkowska 20,
  • Filia Nr 4 Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum, ul. Ziemowita 1.
 • Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34),
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20),
 • Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi, ul. Sikorskiego 134,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134),
 • trzy mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • mieszkanie chronione dla kobiet doznających przemocy, opuszczających hostel w OIK,
 • mieszkanie chronione dla usamodzielnianych osób bezdomnych,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Kozielska 71) oraz Filia:
  •     Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Pszczyńska 100);

2. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100);
3. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10).

Pozostałe jednostki:

 • Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Sikorskiego 134).
 • Dom Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 13a);
 • Dom Dziecka nr 2 (ul. Zygmunta Starego 19);
 • Dom Dziecka nr 3 (ul. Kopernika 109);
 • Dom Dziecka nr 4  (ul. Ignacego Jana Paderewskiego 30-32)
 • Powiatowy Urząd Pracy (pl. Inwalidów Wojennych 12);
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Sikorskiego 134).

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab