Opieka medyczna

Opieka medyczna

Uaktualniono: 25.03.2019 / drukuj / pdf
Szpital Miejski nr 4 fot. UM Gliwice

 

Infolinia Ministerstwa Zdrowia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych: 22 123 98 00, codziennie od godz. 8.00 do 20.00

Szpitale

 

Podmioty lecznicze

 

 • Gdzie się leczyć – wykaz przygotowany przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia zawierający informacje na temat placówek medycznych w Gliwicach posiadających podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych
Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 • Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, infolinia: tel. 32 735 16 00
 • lecznictwo uzdrowiskowe: 32 735 05 22
 • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne: 32 735 16 86, 32 735 16 05
 • skargi i wnioski: 32 735 05 13, 32 735 05 45

Całodobowa infolinia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach

 • tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących z kraju
 • tel. 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących z zagranicy i telefonów komórkowych
Opieka paliatywna i hospicyjna

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, pomoc lekarza i pielęgniarki POZ można uzyskać w następujących placówkach:

 • Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta Starego 20, tel. do rejestracji ogólnej: 32 33 08 413, centrala: 32 330 83 00
  Ważne! Istnieje możliwość łączenia z centrali oraz z rejestracji ogólnej rozmów bezpośrednio do gabinetów lekarskich
 • Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Tadeusza Kościuszki ,1tel. 32 332 45 26

W zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ nie obowiązuje rejonizacja! Zgodnie z wyraźnym stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu uzyskania pomocy można zgłaszać się do dowolnie wybranego świadczeniodawcy, zaś w przypadku wizyty domowej (tzw. opieki wyjazdowej) pacjent powinien kontaktować się ze świadczeniodawcą znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na terenie Gliwic (w ramach NFZ) realizowane są przez:

Rzecznik Praw Pacjenta