Opieka medyczna

Opieka medyczna

Dodano: 25.03.2018 / pdf
Szpital Miejski nr 4 fot. UM Gliwice

Infolinia Ministerstwa Zdrowia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych: 22 123 9800, codziennie od godz. 8.00 do 20.00

GLIWICKI PROGRAM OSŁONOWY

Gliwicki program osłonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.

Uchwała nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”. (plik w formacie pdf)

Zobacz prezentację dot. Gliwickiego Programu Osłonowego przyjętego uchwałą Rady Miasta Gliwice (przykłady wysokości dopłat dotyczą łącznie 6 miesięcy).

Program został przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej i będzie przez OPS realizowany po uprawomocnieniu się uchwały (tel. 32/335-96-08, 32/335-96-38 ).

Szpitale

Podmioty lecznicze

 • Gdzie się leczyć – ZIP to Zintegrowany Informator Pacjenta przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia zawierający informacje na temat  podmiotów leczniczych w Gliwicach posiadających podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług medycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach,  Punkt Obsługi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, infolinia: tel.  800 190 590

 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
 • skargi i wnioski

Opieka paliatywna i hospicyjna

Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej tel. 728-457-460 24 h

Poradnia Medycyny Paliatywnej tel. 728-457-459 24h

 • Poradnia Leczenia Bólu – Medicor Sp z o.o., ul. Cichociemnych 14 , tel.  32 231 00 47
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. 32 278 81 06

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, pomoc lekarza i pielęgniarki POZ można uzyskać w następujących placówkach:

 • Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta Starego 20, tel. do rejestracji ogólnej: 32 33 08 413, centrala: 32 330 83 00
  Ważne! Istnieje możliwość łączenia z centrali oraz z rejestracji ogólnej rozmów bezpośrednio do gabinetów lekarskich
 • Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Tadeusza Kościuszki ,1tel. 32 332 45 26

W zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ nie obowiązuje rejonizacja! Zgodnie z wyraźnym stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu uzyskania pomocy można zgłaszać się do dowolnie wybranego świadczeniodawcy, zaś w przypadku wizyty domowej (tzw. opieki wyjazdowej) pacjent powinien kontaktować się ze świadczeniodawcą znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice, telefony: 32 338 05 00, 666 227 205 (alarmowy), psse.gliwice@pis.gov.pl

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Rzecznik Praw Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta:

 • 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna pn.–pt. w godz. 8.00–18.00
 • Sekretariat: tel.: (22) 532 82 50, kancelaria@rpp.gov.pl