Geodezyjne portale internetowe

Geodezyjne portale internetowe

Dodano: 12.02.2021
narzędzia geodezyjne fot. Pixabay

 

Internetowy sklep geodezyjny

 

W Internetowym sklepie geodezyjnym  dokumenty oraz dane  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnia się wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym i przedsiębiorcom oraz prezentuje się dane oraz usługi nieodpłatne.

Poprzez Sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych.

W przypadku zamawiania danych podmiotowych (w tym danych osobowych) osoby niebędące właścicielami nieruchomości muszą wykazać tzw. interes prawny, wskazując konkretny przepis ustawy, który pozwala na pozyskanie takich danych lub dostarczyć w oryginale pełnomocnictwo wystawione przez właściciela nieruchomości. Istnieje mozliwość przesłania pełnomocnictwa poprzez Sklep jako załącznik.

W celu podniesienia komfortu korzystania ze Sklepu przez osoby słabowidzące wprowadzono możliwość wnioskowania o udostępnienie  informacji w innej alternatywnej formie, np. w postaci opisu mapy.

UWAGA!

Usługa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową Internet Explorer.

Informacji użytkownikom Internetowego sklepu geodezyjnego udziela się pod nr telefonu: 32/239 12 82 lub 32/239-11-48.