Gliwicki Budżet Obywatelski

logo gliwicki budżet obywatelski

Na jakie projekty będziemy głosować?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 130 projektów, w tym 122 zadań dzielnicowych oraz 8 zadań ogólnomiejskich.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków na stronie https://decydujmyrazem.gliwice.pl – tu znajdują się informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 24 sierpnia do 14 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 24 sierpnia.

Poradnik - Jak głosować

Etap weryfikacji wniosków

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie  1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł. Do 17 maja 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek sprawdzali, czy możliwa jest realizacja zgłoszonych projektów pod względem m.in. zgodności z przepisami prawa, możliwością realizacji we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji bądź też kwalifikacji wniosku ze względu na koszt.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, muszla estradowa obok tężni czy też zielona obwodnica Gliwic. Wyniki dostępne są pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., żeby złożyć ewentualne odwołanie od wyniku oceny zarówno formalnej jak i merytorycznej. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia br. i potrwa do 14 września br. Głos będzie można oddać w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej DecydujMy Razem.

Składanie wniosków

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

  • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
  • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
  • poniżej, w materiałach do pobrania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Przydatne narzędzia

Materiały do pobrania

  • Formularz wniosku z załącznikami

formularz wniosku (plik .pdf)
formularz wniosku (plik .doc)
lista poparcia (plik .pdf)
lista poparcia (plik .doc)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)

  • Logo Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

- do internetu – plik w formacie

- do druku – plik w formacie pdf

- LOGO GBO – składanie wniosków (plik w formacie jpg)

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

  • 1 - 21 marca 2022 Nabór wniosków
  • 20 czerwca 2022 Publikacja wyników oceny wniosków
  • do 1 sierpnia 2022 Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
  • 24 sierpnia – 14 września 2022 Głosowanie
  • do 14 października 2022 Ogłoszenie wyników głosowania

Ogólne zasady

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55.


Poprzednie edycje