Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 07.06.2010

logo gliwicki budżet obywatelski

SKŁADANIE WNIOSKÓW

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

  • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
  • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
  • poniżej, w materiałach do pobrania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

  • FORMULARZ WNIOSKU Z ZAŁACZNIKAMI:

- formularz wniosku (plik .pdf)
- formularz wniosku (plik .doc)
- lista poparcia (plik .pdf)
- lista poparcia (plik .doc)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)

  • LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

- do internetu – plik w formacie

- do druku – plik w formacie pdf

- LOGO GBO – składanie wniosków (plik w formacie jpg)

 

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

  • 1 - 21 marca 2022 Nabór wniosków
  • 20 czerwca 2022 Publikacja wyników oceny wniosków
  • do 1 sierpnia 2022 Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
  • 24 sierpnia – 14 września 2022 Głosowanie
  • do 14 października 2022 Ogłoszenie wyników głosowania

 

OGÓLNE ZASADY

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55.


Poprzednie edycje