Gliwicki Senior

Gliwicki Senior

Dodano: 17.09.2014
logo programu

Gliwicki Senior 60+ i 75+

to program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic.

Osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Gliwic mogą korzystać ze zniżek na terenie poniższych obiektów:

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg jest Karta Seniora, która jest ważna z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

PARTNERZY PROGRAMU

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Gliwicki senior 60+ i 75+” podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty prywatne.

Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel.: 32  238 54 33, fax. 32  239 12 31 e-mail: zd@um.gliwice.pl.

Do pobrania:


RADA SENIORÓW MIASTA GLIWICE

I kadencja Rady Seniorów Miasta Gliwice (2018–2020)

Zarządzenie nr 6673/18 Prezydenta Miasta Gliwice z 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Gliwice

Zarządzenie nr 92/18 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice

Zarządzenie nr 337/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice

Bieżące informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Gliwice: http://gcop.gliwice.pl/rada-seniorow-miasta-gliwice/.