Jakość powietrza

Jakość powietrza

Dodano: 01.03.2018
ul. Siemińskiego

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Bieżące wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji WIOŚ Katowice przy ul. Mewy w Gliwicach oraz prognoza jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach  w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” podawane są dane pochodzące z 24 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Gliwicach, wejdź do Systemu monitoringu jakości powietrza

Komunikaty o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza oraz zaleceniach:

Najczęściej zadawane pytania w odpowiedziach Głównego Isnpektora Ochrony Środowiskadotycząca przyczyn i wpływu złej jakości powietrza: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq

Pozostałe informacje o stanie powietrza dostępne na stronie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach

niskoemisyjne.gliwice.eu – informacje z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej, śląskiej uchwały antysmogowej, wsparcia dotacyjnego miasta oraz wojewódzkiego programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że pilotażowa usługa opracowywania prognoz jakości powietrza dla miasta Gliwice była prowadzona od 10 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku (w oparciu o umowę zawartą pomiędzy firmą Atmoterm SA i miastem Gliwice). Obecnie dostępne prognozy jakości powietrza są opracowywane dla całego kraju, w tym w wyższej rozdzielczości dla Śląska, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska -> KLIK