Jakość powietrza

Dodano: 29.03.2016 / drukuj / pdf

Bieżące wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji WIOŚ Katowice przy ul. Mewy w Gliwicach oraz prognoza jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach  w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Gliwicach, wejdź do Systemu monitoringu jakości powietrza.

Informacje o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza oraz zaleceniach:

Prezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim. Do prezentacji opracowano konspekt, który opisuje poszczególne slajdy:

Pozostałe informacje o stanie powietrza WIOŚ