2018

2018

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

KONSULTACJE

Od 14 do 28 listopada gliwiczanie mogli zgłaszać uwagi do proponowanych zasad kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym celu tradycyjnie zorganizowano konsultacje społeczne.

Wynik konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr NR PM-5350 z 14 listopada 2017 roku

Szczegóły na temat konsultacji są także dostępne TUTAJ.

EWALUACJA

Spotkania ewaluacyjne odbyły się:

3 października o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6;

10 października o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

 

WYNIKI

Znamy wyniki piątej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania wybrane przez mieszkańców realizowane będą w przyszłym roku we wszystkich osiedlach.

W 2018 roku zrealizowane zostanie 71 zadań zaproponowanych przez gliwiczan – zdecydowana większość spośród 103 poddanych pod głosowanie. Co ważne, będą to propozycje z wszystkich 21 osiedli, bo dla każdej osiedlowej listy przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny. W ramach puli podstawowej wyłonione zostało 58 zadań. Kolejne 13 skierowano do wykonania w ramach puli dla aktywnych, czyli na tych osiedlach, których listy poparło dwukrotnie więcej osób niż było to wymagane przy progu minimalnym.  

Tym razem do dyspozycji mieszkańców była największa jak dotąd kwota  - 
4 500 000 zł. Rozdysponowano ją co do grosza. Ale to nie wszystko, bo w sumie na zadania z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wydane zostanie 5 160 760 zł.

Tak zadecydował prezydent Gliwic, który w związku z bardzo dużą aktywnością gliwiczan i szczególnym zaangażowaniem mieszkańców kilkunastu dzielnic zwiększył kwotę przeznaczoną na pulę dla aktywnych.

Szczegółowe wyniki:

GŁOSOWANIE

Głosowanie w ramach GBO rozpoczęło się 15 maja i trwało do 12 czerwca.

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Gliwic. Niepełnoletni, którzy na przykład umieją się podpisać, również mogli oddać swój głos w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Wynika to z orzecznictwa sądów, zgodnie z którym organy samorządowe nie mogą ograniczać mieszkańcom, na przykład ze względu na wiek, uprawnienia do wyrażania opinii w toku konsultacji. Należy więc przyjąć, że mieszkaniec, który jest w stanie spełnić formalne wymogi głosowania, może wziąć w nim udział. Tak więc głos oddany przez mieszkańca, który co najmniej rozpoczął proces edukacji szkolnej powinien zostać uznany za ważny.

UWAGA! Każdy mieszkaniec Gliwic mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do 24 lutego można było proponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Lista złożonych wniosków dostępna jest TUTAJ.

Nabór i weryfikacja wniosków - podsumowanie - prezentacja

ZASADY NABORU WNIOSKÓW I GŁOSOWANIA W ROKU 2017

Ogłoszenie Prezydenta miasta Gliwice w sprawie kwoty przeznaczonej na realizację zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego, podziału kwoty pomiędzy osiedlami oraz minimalnej liczby głosów, która musi być oddana na poszczególne listy zadań, aby uznać głosowanie za wiążące

Konsultacje społeczne (zakończone)

PRZYDATNE NARZĘDZIA

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

PLAKAT Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

ULOTKA Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

PREZENTACJE

PORADNIKI

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE