Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Budżet 2016 GłosowanieKontakt

Głosowanie zakończone. Mieszkańcy wybrali

Gliwiczanie po raz trzeci decydowali, jakie zadania jednoroczne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach. Tym razem wybrali pięć przedsięwzięć – dwa z Łabęd oraz po jednym z Bojkowa, Starych Gliwic i osiedla Baildona.

Głosowanie przeprowadzono w dniach od 8 do 22 czerwca, a wśród propozycji znalazło 36 zadań jednorocznych – inwestycyjnych i remontowych. Po raz pierwszy gliwiczanie mogli wskazywać zadania nie tylko poprzez internet, ale także w formie tradycyjnej (w tym celu zorganizowano ponad dwadzieścia punktów konsultacyjnych). Mieszkańcy oddali w sumie 6269 ważnych głosów, w tym 3188 elektronicznie i 3081 w formie papierowej.

Do realizacji w 2016 roku zakwalifikowano te zadania, na które zagłosowało najwięcej osób i które mieściły się w limitach finansowania.

3 zadania inwestycyjne:

 • Siłownia na wolnym powietrzu – Stare Gliwice
 • Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej od skrzyżowania z ul. św. Br. Alberta – Bojków
 • Monitoring ul. bł. Czesława – osiedle Baildona

2 zadania remontowe z Łabęd:

 • Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów
 • Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA - KLIKNIJ TUTAJ

Przypomnijmy, że propozycje zadań do realizacji podzielono na trzy kategorie. Każdej przyporządkowano określony limit finansowy: dla zadań inwestycyjnych – 1 500 000 zł, dla zadań remontowych – 800 000 zł, a dla zadań bieżących – 200 000 zł. W tej ostatniej kategorii zgłoszono niewiele wniosków, a przedsięwzięcia zaproponowane do realizacji nie wyczerpywały puli finansowej. Dlatego prezydent Gliwic zadecydował, że zostaną zrealizowane w 2016 roku bez poddawania ich pod głosowanie.

Są to następujące zadania:

 • doposażenie placu zabaw przy ul. św. Anny o urządzenia do ćwiczeń fizycznych (os. Baildona – szacunkowy koszt 10 000 zł),
 • wydzielenie drewnianym ogrodzeniem placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej (os. Baildona – szacunkowy koszt 5000 zł),
 • montaż ławek z oparciami w Parku Chrobrego (os. Politechnika – szacunkowy koszt 4000 zł),
 • bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet (Sośnica – szacunkowy koszt 12 000 zł).

DOKUMENTY

 • Zarządzenie organizacyjne nr 23/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: zasad składania przez mieszkańców za pośrednictwem radnych, klubów radnych, komisji Rady Miasta, rad osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta, wniosków do budżetu miasta na realizację zadań jednorocznych oraz wyboru wniosków w oparciu o głosowanie mieszkańców.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 582/15 ws. konsultacji społecznych w sprawie wyboru do realizacji zadań jednorocznych zgłoszonych przez radnych,kluby radnych, komisje Rady Miasta, rady osiedli i/lub Młodzieżową Radę Miasta.
 • Lista zadań jednorocznych do budżetu miasta Gliwice na 2016 r., która została poddana pod głosowanie mieszkańców od 8 do 22 czerwca 2015 r.

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab