LISTA ZADAŃ

LISTA ZADAŃ

Lista zadań jednorocznych do budżetu miasta Gliwice na 2016 r.,

która została poddana pod głosowanie mieszkańców od 8 do 22 czerwca 2015 r.

1

Oświetlenie wiaduktu nad torami przy ul. Zabrskiej

Istniejące oświetlenie jest uszkodzone i nie może być uruchamiane, wymaga wymiany.

(inwestycja)

Os. Baildona

2

Monitoring ul. bł. Czesława

Montaż 22 kamer, wykonanie połączeń i rozbudowa dysków przechowujących zapis przez miesiąc.

(inwestycja)

Os. Baildona

 

3

Wybieg dla psów przy ul. Brzozowej – ogrodzenie, ławki, kosze, przeszkody dla zwierząt

Inwestycja na terenie zielonym w sąsiedztwie dawnego bunkra, pomiędzy numerem 10 a 16.

(inwestycja)

Os. Baildona

4

Modernizacja boiska u zbiegu ul. Chorzowskiej i Kaplicznej – wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

W miejscu boiska gruntowego boisko z możliwością gry           w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę.

(remont)

Os. Baildona

5

Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej od skrzyżowania       z ul. św. Brata Alberta

Na odcinku ok. 500 m utwardzenie drogi kruszywem – w kierunku autostrady A4.

(inwestycja)

Bojków

6

Nowe chodniki przy ul. Jowisza 1-7, 2-4

Wymiana nawierzchni chodników.

(inwestycja)

Os. Kopernika

7

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przy                              ul. R. Luksemburg

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Łabędy

8

Nowa nawierzchnia jezdni ul. Gorkiego

Położenie nawierzchni ścieralnej w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Łabędy

9

Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy           ul. 22 Lipca

Remont ulicy wraz z przyległościami.

(remont)

Łabędy

10

Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu                   i trawników.

(remont)

Łabędy

11

Chodnik przy ul. Paderewskiego od przystanku końcowego na osiedlu do ul. Strzelniczej

Przedłużenie chodnika.

(inwestycja)

Os. Obrońców Pokoju

12

Nowe chodniki przy ul. Paderewskiego od nr. 2 do końca

Wymiana nawierzchni od początku do końca chodnika na wysokości sklepu „Biedronka”.

(inwestycja)

Os. Obrońców Pokoju

13

Nowe chodniki przy ul. Ligockiej

Wymiana nawierzchni chodników na całej długości ulicy.

(inwestycja)

Os. Obrońców Pokoju

14

Wybieg dla psów przy ul. Paderewskiego – ogrodzenie, ławki, kosze, przeszkody dla zwierząt

Budowa na osiedlu ogrodzonego wybiegu na terenie należącym do miasta.

(inwestycja)

Os. Obrońców Pokoju

 

15

Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 28 przy ul. Paderewskiego

Uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi.

(remont)

Os. Obrońców Pokoju

16

Chodnik przy ul. Prawników

Budowa ok. 300 m chodnika wzdłuż ulicy.

(inwestycja)

Ostropa

17

Nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne na Pl. Krakowskim

Doposażenie w nowe urządzenia, renowacja istniejących, odnowienie nawierzchni pod nimi.

(inwestycja)

Os. Politechnika

18

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przy ul. Jaskółczej

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Sikornik

19

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przy ul. Drozdów

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Sikornik

20

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przy ul. Ziębiej

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Sikornik

21

Nowa nawierzchnia ul. Biegusa, budowa zatok postojowych

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Sikornik

22

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników, budowa parkingu przy ul. Kormoranów

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym.

(inwestycja)

Sikornik

23

 

Nowa nawierzchnia parkingu przy ul. Czajki – wzdłuż ul. Czapli

Modernizacja istniejącego parkingu.

(inwestycja)

Sikornik

24

Chodnik pomiędzy blokami przy ul. Mewy a płotem żłobka

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej na nie wyremontowanej części chodnika biegnącej do pływalni „Mewa”.

(remont)

Sikornik

25

Zatoki postojowe przy ul. Jedności – naprzeciw przychodni „Sośnica-Med”

Budowa zatok postojowych.

(inwestycja)

Sośnica

 

26

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do ośrodków  społecznych – DPS, OIK, MOS – przy ul. Sikorskiego

Modernizacja nawierzchni jezdni asfaltobetonowej.

(inwestycja)

Sośnica

27

 

Chodnik po obu stronach ul. Gankowej

Remont istniejącego chodnika i budowa nowego po stronie lewej.

(remont)

Sośnica

28

Nowa nawierzchnia ul. Korczoka

Remont nawierzchni w istniejącym pasie drogowym.

(remont)

Sośnica

29

 

Nowa nawierzchnia ul. św. Michała

Remont nawierzchni w istniejącym pasie drogowym.

(remont)

Sośnica

 

30

Siłownia na wolnym powietrzu

Wybór odpowiedniej lokalizacji i budowa siłowni.

(inwestycja)

Stare Gliwice

31

 

Nowa nawierzchnia ul. Warszawskiej od ul. Świętojańskiej do Grottgera, budowa zatok postojowych

Przebudowa ulicy w istniejącym pasie drogowym,                     wraz z chodnikami.

(inwestycja)

Szobiszowice

32

Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Toszeckiej na skwerze Nacka

Montaż 4 urządzeń do ćwiczeń obok placu zabaw.

(inwestycja)

 

Szobiszowice

33

 

Wybieg dla psów przy ul. Sztabu Powstańczego 64-78 – ogrodzenie, ławki, kosze, przeszkody dla zwierząt

Budowa wybiegu dla psów.

(inwestycja)

Szobiszowice

34

 

Zagospodarowanie podwórek wewnętrznych przy ul. Świętojańskiej 22-46 oraz 39-45 – ścieżki, ławki, zieleń

Brukowanie ścieżek, wycinka i nowe nasadzenia drzew            i krzewów.

(remont)

Szobiszowice

35

 

Doposażenie Pl. Grunwaldzkiego – urządzenia do ćwiczeń, ławki

Zamontowanie dodatkowych urządzeń do ćwiczeń fizycznych  i dostawienie 10 ławek.

(inwestycja) 

Wójtowa Wieś

36

Zagospodarowanie przejścia pomiędzy ul. Lipową                     a Chodkiewicza

Wykonanie chodnika z kostki betonowej.

(inwestycja)

Zatorze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania zgłoszone do budżetu na 2016 r., a zakwalifikowane jako pozostałe (zadania bieżące) nie zostaną poddane pod głosowanie, ponieważ ich łączny koszt realizacji nie przekroczył przewidzianego limitu 200 000 zł na tego typu przedsięwzięcia - zamknął się kwotą 31 000 zł.  Zadanie te zostały skierowane do realizacji w roku 2016.

37

Ogrodzenie placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej

Wykonanie ogrodzenia drewnianego.

(pozostałe)

 

Os. Baildona

38

Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Św. Anny

Doposażenie placu w 4 urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

(pozostałe)

 

Os. Baildona

39

Ławki z oparciami w Parku Chrobrego

Zamontowanie w parku 20 sztuk ławek przyjaznych seniorom.

(pozostałe)

 

Os. Politechnika

40

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet

Kolejna edycja bezpłatnego kursu w ramach projektu „Bezpieczne Gliwice”.

(pozostałe)

 

Sośnica