Edukacja w Gliwicach

Edukacja w Gliwicach

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdf
AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE:

Uaktualnienie z dnia 15.04.2019 godz. 10:00

W większości gliwickich szkół i placówek oświatowych trwa strajk.

Jednocześnie informujemy, że we wszystkich szkołach podstawowych, odbędzie się EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

W szkołach prowadzących oddziały gimnazjalne, odbył się egzamin gilnazjalisty.
Obecnie dyrektorzy gliwickich miejskich jednostek oświatowych  dokonując rozeznania, ilu nauczycieli nie uczestniczy w strajku czynnym, starają się skompletować zespoły egzaminacyjne dla klas ósmych i zapewnić opiekę dzieciom, które przyszły do szkół i placówek oświatowych. Zmiana organizacji pracy placówki podczas strajku, wynika z wewnętrznych regulacji danej placówki.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, jest zapewnienie opieki dzieciom, które zgłosiły się do szkoły.

Oczywiście w zwiazku ze strajkiem w danej szkole lub placówce oświatowej, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Rodzice mogą skorzystać z opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie) lub urlopu wypoczynkowego, a także w przypadku dzieci do lat 8-miu rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu j.w.

W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM "o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których odbywa się czynny strajk, dokładają wszelkich możliwych starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

OŚWIATA W GLIWICACH

 

Gliwice oferują swoim mieszkańcom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną. W mieście działają przedszkola i szkoły wszystkich typów oraz uczelnie wyższe. Dzieci i młodzież może wybierać spośród publicznych:

Kształcenie można kontynuować w szkołach dla dorosłych: 1 gimnazjum, 2 licea ogólnokształcące oraz 2 szkoły policealne.
Działania edukacyjne prowadzone w szkołach, wspomagają i uzupełniają:

 
 

Menu:

BIP - Edukacja w Gliwicach

PRZYDATNE LINKI