Aktualności oświatowe

Aktualności oświatowe

Uaktualniono: 21.05.2020 / pdf

Aktualizacja z 21.05.2020:

Niestety.
Mimo 
zapowiedzi MEN i zrealizowania przez dyrektorów i pracowników placówek oświatowych prac pozwalających na uruchomienie  przedszkoli oraz wznowienie zajęć wczesnoszkolnych, rewalidacyjnych i wspomagających z zachowaniem zaostrzonych wymogów sanitarnych, wzrost zachorowań w naszym mieście spowodował, że Sanepid zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o nieotwieranie placówek oświatowych.

Bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników placówek jest absolutnym priorytetem.
Placówki są przygotowane organizacyjnie na przyjęcie dzieci, które w obecnej sytuacji nie nastąpi wcześniej, jak 1 czerwca 2020.
Decyzja o ich otwarciu będzie uzależniona od rozwoju sytuacji zdrowotnej w mieście.

Aktualizacja z 24.04.2020:
W dniu wczorajszym premier zadeklarował, że samorządy będą mogły od 6 maja otworzyć przedszkola i żłobki.
Opublikowano Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
Podano również do publicznej wiadomości wytyczne GIS, MZ i MEN w sprawie otwarcia przedszkoli: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
W tej chwili dyrektorzy placówek analizują możliwość zastosowania sugerowanych rozwiązań.
Pewne jest, że nie wszystkie obiekty będą w stanie się do nich dostosować z uwagi na warunki lokalowe i logistyczne – m. in. przygotowanie posiłków, odbiór dzieci bez wpuszczania rodziców do szatni, stosowanie zasad bezpieczeństwa.
W najbliższych dniach dyrektorzy żłobków i przedszkoli będą kontaktować się z rodzicami swoich podopiecznych i sprawdzać, ilu z nich jest zainteresowanych posłaniem dzieci do placówek.
Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli zapadnie po konsultacjach z rodzicami oraz sprawdzeniu możliwości zapewnienia opieki zgodnej z wytycznymi, w ścisłej współpracy z sanepidem.
Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci. Z uwagi na to, że 1 maja jest dniem wolnym od pracy, niemożliwym jest otwarcie 6 maja przedszkoli w Gliwicach.

Aktualizacja z 24.04.2020: (po konferencji prasowej Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej)
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca.
Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.
Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020


Aktualizacja z 09.04.2020:
(po konferencji prasowej Premiera, Minstra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej)
Egzaminy 8-klasistów Szkoły Podstawowej oraz Egzaminy maturalne oraz zawodowe, odbęda się nie wcześniej niż w drugiej połowie czerwca.
Ministerstwo Edukacji Narodowej poda ich termin z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Aktualizacja z 12.03.2020:
W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, od 12 marca działalność placówek oświatowych oraz instytucji kulturalnych, decyzją rządu zostaje czasowo ograniczona.
Najważniejsze to świadomość nas wszystkich, że dzieci powinny koniecznie pozostać W DOMACH!
Kina, teatry, muzea itp. będą również czasowo zamknięte.
Apel Ministra Zdrowia:
"Apeluję do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie: To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny.
We Włoszech młodzież wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło.
Powinniśmy ten czas spędzić w domu, w izolacji, żeby nie zakażać innych. Nawet jeśli młodym nie grożą poważne konsekwencje, przynajmniej statystycznie, to mogą być przyczyną poważnych stanów, a nawet śmierci, u osób starych i chorych.
Postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu. Reagujmy tak, jak mówią procedury. Wtedy mamy szansę, żeby system zadziałał.
TO JEST CZAS KWARANTANNY NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA!"
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
https://www.gov.pl/…/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-ku…

Pozostałe: