Ogłoszenia oświatowe

Dodano: 14.02.2017 / drukuj / pdf
Zielone kolonie

WFOŚ

 

Wyjazdy na zielone szkoły w terminach od 25 marca 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku, są dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


 

Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczyciele poszukujący pracy KO Śląsk

 

Dla nauczycieli poszukujących pracy.


 

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


 
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


 
Wyprawka szkolna

 Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA 2017
Szczegóły dotyczące Wyprawki szkolnej na 2017 rok znajdują się TUTAJ


 

Narodowy projekt rozwoju czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2017 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych sześciu gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie TUTAJ.


 

Stypendia dla uczniów

 Dla szukających stypendium

STYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >


.