Ogłoszenia oświatowe

Ogłoszenia oświatowe

Uaktualniono: 24.07.2019 / drukuj / pdf
Wyprawka szkolna 2019

 Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA 2019
Szczegóły dotyczące Wyprawki szkolnej na 2019 rok znajdują się TUTAJ


 

Wypoczynek wakacyjny

Wypoczynek letni 2018

Wykaz gliwickich publicznych placówek oświatowych organizujących wypoczynek letni w roku 2019.
Pobierz
Poza organizacją wypoczynku wakacyjnego w gliwickich publicznych placówkach oświatowych, miasto Gliwice wspiera również zajęcia organizowane przez wyłonione w drodze konkursów organizacje pozarządowe:
1.    ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – obóz letni
2.    STOWARZYSZENIE GTW – półkolonie letnie
3.    STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW WSZECHSTRONNEGO ROZOWJU MŁODZIEŻY – półkolonie letnie
4.    STOWARZYSZENIE KS SOŚNICA GLIWICE – zajęcia sportowe
5.    STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY – zajęcia sportowe
6.    STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM – zajęcia sportowe
7.    TOWARZYSTWO WSPIERANIA ŚWIETLICY – zajęcia świetlicowe, wycieczki
8.    CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH – spotkania edukacyjne przybliżające zagadnienia kultury

Wykaz gliwickich organizacji pozarządowych organizujących wypoczynek letni w roku 2019 (wyłonionych w drodze konkursu):​ Pobierz


Zielone kolonie

WFOŚ

 

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminach od 04 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r., zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach".


 

Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczyciele poszukujący pracy KO Śląsk

 

Dla nauczycieli poszukujących pracy.


 

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Narodowy projekt rozwoju czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2018 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 19 gliwickich szkół.

 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie 'TUTAJ'.

 


 

Stypendia dla uczniów

 Dla szukających stypendium

STYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >


.