Edukacja w Gliwicach

Edukacja w Gliwicach

Uaktualniono: 21.05.2020 / pdf

AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE

Aktualizacja z 21.05.2020:

Niestety.
Mimo 
zapowiedzi MEN i zrealizowania przez dyrektorów i pracowników placówek oświatowych prac pozwalających na uruchomienie  przedszkoli oraz wznowienie zajęć wczesnoszkolnych, rewalidacyjnych i wspomagających z zachowaniem zaostrzonych wymogów sanitarnych, wzrost zachorowań w naszym mieście spowodował, że Sanepid zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o nieotwieranie placówek oświatowych.

Bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników placówek jest absolutnym priorytetem.
Placówki są przygotowane organizacyjnie na przyjęcie dzieci, które w obecnej sytuacji nie nastąpi wcześniej, jak 1 czerwca 2020.
Decyzja o ich otwarciu będzie uzależniona od rozwoju sytuacji zdrowotnej w mieście.

Więcej aktualności oświatowych - (kliknij)


OŚWIATA W GLIWICACH:

Gliwice oferują swoim mieszkańcom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną. W mieście działają przedszkola i szkoły wszystkich typów oraz uczelnie wyższe. Dzieci i młodzież może wybierać spośród publicznych:

Kształcenie można kontynuować w 2 liceach ogólnokształcących dla dorosłych.
Działania edukacyjne prowadzone w szkołach, wspomagają i uzupełniają:


KALENDARIUM:

Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 9 kwietnia 2020 a zakończy 14 kwietnia 2020.

Ferie letnie uczniowie rozpoczną 27 czerwca 2020 i zakończą 31 sierpnia 2020.
Zakończenie roku w klasach najwyższych w szkołach ponadpodstawowych  w roku szkolnym 2019/2020 zostało wyznaczone na 24 kwietnia 2020.

Uwaga! Powyższe informacje nie uwzględniają trwającego stanu epidemicznego.