Gliwicki Budżet Obywatelski 2023

logo gliwicki budżet obywatelski

 

Wyniki głosowania:

Znamy już wyniki głosowania jubileuszowej, X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 69 projektów wybranych przez mieszkańców. W  2023 roku wykonanych zostanie 68 zadań dzielnicowych (60 z puli podstawowej i aż 8 z puli dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Na zadania dotyczące sportu, rekreacji oraz zdrowia przypadnie ponad 2,8 mln zł. 1,7 mln zł przypadnie na zadania związane z ekologią i środowiskiem – dzięki tym środkom pojawią się nowe skwery i nasadzenia.  Gliwiczanie wybrali także zadania dotyczące obszarów kultury i edukacji –  na ten cel przypadnie blisko 1,5 mln zł środków budżetu obywatelskiego. 1,2 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę lub modernizację placów zabaw, blisko 1 mln zł na zadania służące poprawie bezpieczeństwa, a 132 tys. zł będzie przeznaczone na zadania związane z drogami, ścieżkami rowerowymi i miejscami postojowymi.

W tym roku po raz pierwszy głosowanie elektronicznie prowadzone było na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Za jej pośrednictwem zostało oddanych 17514 głosów, z tego ważnych 15429.

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że 14 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do puli dla aktywnych. W ramach tej puli zostanie zrealizowanych 8 zadań – po jednym z dzielnic: Brzezinka, Ligota Zabrska, Sikornik, Wojska Polskiego, Bojków, Wilcze Gardło, Żerniki i Ostropa. Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicach: Brzezinka (25%), Ligota Zabrska (23%) oraz Sikornik (20%); najniższą – na Trynku (3%).

Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie – 3813 głosów – zdobył projekt „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”. Właśnie to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.

Lista wszystkich zadań wyłonionych do realizacji dostępna poniżej:

Lista wszystkich zadań wraz z danymi realizatorów

Projekty ogólnomiejskie do realizacji

Projekty dzielnicowe do realizacji - pula podstawowa

Projekty dzielnicowe do realizacji - pula dla aktywnych

Aktywność w dzielnicach (kwalifikacja do udziału w puli dla aktywnych)

Liczba oddanych głosów ogółem

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie - liczba głosów ważnych

 

Głosowanie

Od 24 sierpnia do 14 września 2022 r. trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe.


Formularze papierowe są dostępne w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A oraz wymienionych poniżej lokalizacjach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tych samych lokalizacjach są umieszczone urny, do których można wrzucić uzupełniony formularz.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z punktów do głosowania elektronicznego, utworzonych w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 24 sierpnia do 14 września, w godzinach otwarcia danej filii MBP.

Wykaz filii MBP, w których dostępne są urny i stanowiska do głosowania elektronicznego:

 •     Biblioteka centralna (ul. Kościuszki 17)
 •     Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
 •     Filia nr 9 (ul. Czwartków 18)
 •     Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
 •     Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
 •     Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a)
 •     Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
 •     Filia nr 21 (ul. Syriusza 30)
 •     Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6)
 •     Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
 •     Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20)
 •     Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Karta do głosowania papierowego - do wydruku (pdf)

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Na jakie projekty będziemy głosować?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 130 projektów, w tym 122 zadań dzielnicowych oraz 8 zadań ogólnomiejskich.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków na stronie https://decydujmyrazem.gliwice.pl – tu znajdują się informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 24 sierpnia do 14 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 24 sierpnia.

Poradnik - Jak głosować

Etap weryfikacji wniosków

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie  1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł. Do 17 maja 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek sprawdzali, czy możliwa jest realizacja zgłoszonych projektów pod względem m.in. zgodności z przepisami prawa, możliwością realizacji we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji bądź też kwalifikacji wniosku ze względu na koszt.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, muszla estradowa obok tężni czy też zielona obwodnica Gliwic. Wyniki dostępne są pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., żeby złożyć ewentualne odwołanie od wyniku oceny zarówno formalnej jak i merytorycznej. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia br. i potrwa do 14 września br. Głos będzie można oddać w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej DecydujMy Razem.

Składanie wniosków

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
 • poniżej, w materiałach do pobrania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Przydatne narzędzia

Materiały do pobrania

 • Formularz wniosku z załącznikami

formularz wniosku (plik .pdf)
formularz wniosku (plik .doc)
lista poparcia (plik .pdf)
lista poparcia (plik .doc)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)

 • Logo Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

- do internetu – plik w formacie

- do druku – plik w formacie pdf

- LOGO GBO – składanie wniosków (plik w formacie jpg)

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 • 1 - 21 marca 2022 Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2022 Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 1 sierpnia 2022 Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 24 sierpnia – 14 września 2022 Głosowanie
 • do 14 października 2022 Ogłoszenie wyników głosowania

Ogólne zasady

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55.


Poprzednie edycje