2020

2020

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Zrealizowanych zostanie 71 projektów.

Podczas wrześniowego głosowania gliwiczanie zadecydowali, że w 2020 roku wykonanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich (wszystkie poddane pod głosowanie) oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W przypadku projektów dzielnicowych 56 wyłoniono w ramach puli podstawowej. Z kolei w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z najwyższą frekwencją, wybrano 10 projektów. Z tego 3 projekty skierowano do realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta Gliwic, który postanowił powiększyć pulę dla aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale środków na projekty ogólnomiejskie.

Według szacunkowych kosztów realizacja projektów wybranych przez gliwiczan będzie kosztowała ponad 6,2 mln zł.

W tej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali prawie 25 000 głosów. Chętnie popierali projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej, miejsc parkingowych, remontów dróg i chodników. Zadecydowali także o realizacji zadań o innym charakterze, np. zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Tabela wyników

Szczegółowe wyniki:

Projekty ogólnomiejskie do realizacji

Projekty dzielnicowe do realizacji – pula podstawowa

Projekty dzielnicowe do realizacji – pula dla aktywnych

Aktywność w dzielnicach

Liczba oddanych głosów

Projekty dzielnicowe poddane pod głosowanie – liczba głosów ważnych

GŁOSOWANIE

Głosowanie obyło się w dniach od 2 do 23 września 2019 r.

Do głosowania skierowano 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców, w tym 140 projektów dzielnicowych oraz 5 projektów ogólnomiejskich.

Każdy mieszkaniec Gliwic mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach.

Głosowanie było prowadzone w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Na realizację projektów zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł).

Jak głosować? - przeczytaj poradnik

Wykaz punktów konsultacyjnych – tam można było głosować w formie papierowej

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej.

 

OCENA PROJEKTÓW

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania (uwzględnia poniższą korektę)

Korekta do wykazu projektów zakwalifikowanych do głosowania

Wyniki procedury odwoławczej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 (wykaz opublikowany 12 czerwca 2019 roku – przed etapem składania odwołań)

ZŁOŻONE WNIOSKI

Lista wszystkich złożonych wniosków

Powyższa lista zawiera informacje o zgłoszonych projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty.

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (uwzględnia poniższą zmianę)

Zarządzenie nr PM-1052/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr PM-401/19

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE