2020

2020

Uaktualniono: 26.06.2019 / drukuj / pdf
logo

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Pozytywnie zweryfikowano 131 projektów, które zostaną skierowane do wrześniowego głosowania.

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 – przeczytaj

Oceny dokonywane były według kryteriów określonych przez Radę Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 126 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).

Na projekty wyłonione w ramach GBO zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 12 104 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września. Lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 22 lipca (po rozpatrzeniu odwołań).

Odwołania przyjmowano od 13 do 19 czerwca. Mieszkańcy Gliwic złożyli odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji 31 wniosków. Zostaną one rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice, wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.

Lista wszystkich złożonych wniosków - przeczytaj

Powyższa lista zawiera informacje o 301 zgłoszonych w tym roku projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE