Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 23 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 23 października 2020 r.

Uaktualniono: 23.10.2020 / pdf
// 23-10-2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

nowe zasady bezpieczeństwa

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce.

Dodatkowo rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi Ministerstwo Edukacji Narodowej  w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8.00-16.00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Więcej informacji na stronie gov.pl.

 

GBO 2021. Głosujemy!

gliwicki budżet obywatelski baner

Od 23 października do 13 listopada można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Gliwiczanie mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

FORMULARZE ELEKTRONICZNE- ZAGŁOSUJ!

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wynosi 14 555 000 zł.

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach do głosowania. Głosować można w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie papierowej można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego.

UWAGA! Wniosek nr 068 z dzielnicy Brzezinka został wycofany przez wnioskodawcę. Głosy na ten wniosek będą uznane za nieoddane i w związku z tym nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

Głos w formie elektronicznej  można oddać na elektronicznych formularzach, które są dostępne poniżej, do godz. 20.00 w dniu 13 listopada 2020 r. Potwierdzenie oddania głosu nastąpi poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail (zatwierdzenie odrębnie dla każdego z formularzy). Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

Więcej informacji na temat głosowania można znaleźć w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski.

UWAGA! Zmiany w obsłudze klientów USC

obrączki

Do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

 • Wnioski o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można składać w Biurze Podawczym lub przez e-PUAP.
 • Rejestracja noworodków odbywa się przez zgłoszenie za pośrednictwem e-PUAP.
 • W sytuacji konieczności uznania ojcostwa wizyta w USC Gliwice jest możliwa po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo.
 • W sprawach związanych z zawarciem małżeństwa wizyta w USC Gliwice jest możliwa po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo.

UWAGA! Od 23 października br. dopuszczalna liczba gości na ślubie w ratuszu  to 10 osób, czyli zawierający małżeństwo, dwóch świadków, urzędnik i 10 gości razem 15 osób.

Jednocześnie informujemy, że w następujących sprawach można zwracać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w kraju (nie obowiązują przepisy o właściwości miejscowej):

 1. uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 2. uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 3. uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 4. uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego,
 5. złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 6. wniesienie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
 7. wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 8. zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Obowiązujące zasady obsługi klientów

widok na Urząd Miejski w Gliwicach

Nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak od 1 października, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, jest ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (pod przejazdem) jest zamknięte!
 2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w BIurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Wilcze Doły 2022. Poznaj warianty zagospodarowania zbiornika

baner

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - oraz liczne, wyraźne opinie mieszkańców co do potrzeby  utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca inwestycji, tzw. Wilczych Dołów, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne, ze względu na ograniczenia epidemiczne prowadzone wyłącznie w formie ankiety internetowej.

Aby nie utrudniać możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, szczególnie mniej biegłym w Internecie osobom starszym, zaproponowaliśmy najprostsze z dostępnych darmowych narzędzi,  niewymagające dodatkowych zabezpieczeń przy oddawaniu głosu. Zastosowane narzędzie okazało się jednak niewystarczające.

Niestety wszystko wskazuje na to, że poprzez nieuczciwe działanie osób trzecich doszło do wypaczenia wyników głosowania. Już w pierwszym dniu widoczny był lawinowy przyrost oddawanych w ankiecie głosów, co mogłoby sugerować ustawienie programu automatycznie wypełniającego ankietę, niemającego nic wspólnego z prawdziwymi opiniami mieszkańców. Odpowiedzi udzielane były od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na sekundę.

Ponieważ wyników głosowania nie można uznać za wiarygodne, ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu innego narzędzia umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców w powyższej kwestii. Będą nim badania opinii publicznej prowadzone w ramach obowiązującej umowy z profesjonalną firmą sondażową.


Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.  Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu wariantów oraz przykłady możliwych do zastosowania elementów parkowej architektury i roślin prezentujemy poniżej, można się z nimi zapoznać również w przygotowanej przez Pracownię 44STO PREZENTACJI.

 

Technopark się rozrasta

wizualizacja budynku Technopark III

Rozbudowa gliwickiego Technoparku coraz bliższa realizacji! 20 października rozstrzygnięto przetarg na budowę Inkubatora Nowoczesnych Technologii – trzeciego budynku Technoparku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum wrocławskich spółek LK INWEST i BK INWEST. Przypomnijmy, że na budowę inkubatora Technopark otrzymał w sierpniu 5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE, którego współzałożycielem i większościowym udziałowcem jest Miasto Gliwice, to samorządowy projekt z pogranicza nauki, biznesu i innowacyjnego przemysłu. Rozwija się coraz bardziej dynamicznie jako nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości, dając możliwość dobrego startu kolejnym firmom z branży nowych technologii. Technopark posiada już dwa budynki – przy ul. Konarskiego o powierzchni 3 500 m2 oraz przy ul. Wincentego Pola o powierzchni 1 000 m2.

W dwóch budynkach Technoparku działa obecnie prawie 80 przedsiębiorstw technologicznych – zarówno startupy, jak i firmy w pełni rozwinięte, bazujące na współpracy z Politechniką Śląską.

Obecnie Technopark przymierza się do budowy trzeciego budynku. Nowoczesny obiekt dla 20 firm, dysponujący powierzchnią użytkową około 1 370 m2 , będzie zintegrowany z istniejącym już budynkiem Technopark II specjalnym łącznikiem, w którym również znajdą się biura. Przed Inkubatorem Nowoczesnych Technologii powstaną miejsca postojowe, droga wewnętrzna oraz chodniki. W przyszłości w samym budynku będą świadczone usługi Living Lab (w kierunku rozwoju modeli biznesowych) i laboratorium druku 3D. Orientacyjny koszt budowy obiektu to ok. 7 mln zł.

Przypomnijmy, że na wybudowanie dotychczasowych budynków wchodzących w skład Technoparku przeznaczono niemal 29 mln zł. Biura wyposażono w media, instalację teletechniczną, internet. Znajdują się tam pomieszczenia biurowe, certyfikowane laboratorium komputerowe ECDL i nowoczesne laboratorium Living Lab, kuchnie i pokoje spotkań. Spółka zapewnia dostęp do nowoczesnych wnętrz, pakietu szkoleń, specjalistycznego doradztwa biznesowego oraz technologicznego, a także wsparcia biznesowego potrzebnego do efektywnego prowadzenia firmy i działań promocyjnych. Atutem jest też świetna lokalizacja – dzielnica akademicka Politechniki Śląskiej oraz sąsiedztwo DTŚ i węzłów autostrad A1 i A4, które zapewniają dogodną komunikację z ważnymi ośrodkami naukowo-biznesowymi w kraju i za granicą. 

 

Kolejne spotkanie kierownictwa miasta z Radami Dzielnic

Gliwice z lotu ptaka

20 października odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic. Dotyczyło bieżących, ważnych działań w mieście. Członkowie Rad mogli zapoznać się z najważniejszymi tematami, nad którymi obecnie pracują urzędnicy, zgłaszać uwagi i dzielić się pomysłami.

Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo miasta kontynuuje kwartalne spotkania z przedstawicielami dzielnic. Ostatnie odbyło się 20 października. Wzięli w nim udział członkowie 15 Rad, prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok, Janusz Bismor - komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, Rafał Bogdoł - zastępca komendanta ds. prewencji, a także naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, prowadzących poruszane na spotkaniu tematy. – Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Zgodnie z planem mieliśmy dyskutować w kinie AMOK, ale ze względu na aktualną sytuację epidemiczną musieliśmy zmienić formułę na zdalną. Pomimo tych ograniczeń mam nadzieję na owocną dyskusję – powitał uczestników prezydent Adam Neumann.

Radni dzielnicowi mogli zapoznać się m.in. z prowadzoną przez miasto polityką senioralną. Na wrześniowej sesji Rady Miasta Gliwice jednogłośnie przyjęto „Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”. Jest on spójny z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez inne samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów.

Sporą część spotkania poświęcono współpracy Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz dzielnicowych radnych na rzecz powszechnego informowania gliwiczan o aktualnej jakości powietrza, wymogach śląskiej uchwały antysmogowej oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę systemu grzewczego z miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Liczę na to, że będą Państwo przekazywać mieszkańcom dzielnic informacje uzyskane na tym oraz innych spotkaniach na ten temat. Trzeba zwłaszcza przypominać o tym, że dzięki połączeniu dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze” z miejską dotacją, osoby najuboższe mogą uzyskać bardzo duży, blisko 100% zwrot kosztów związanych z wymianą ogrzewania na ekologiczne – mówił prezydent Adam Neumann.

Przypomnijmy, że dzięki ostatnim zmianom w lokalnych przepisach będzie można otrzymać wsparcie z miasta w wysokości do 6 tys. zł dla nowej instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją. Możliwe jest aktualnie powtórne przyznanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie niespełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe. Nie będzie natomiast już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa węglowe, montowanych od 2021 r., a dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawane do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do 31 grudnia br. Szczegółowe informacje na temat miejskich dotacji oraz programu „Czyste powietrze” można znaleźć na stronie niskoemisyjne.gliwice.eu.

Rafał Bogdoł, zastępca komendanta ds. prewencji Straży Miejskiej, przybliżył członkom Rad Dzielnic działalność tzw. Ekopatroli, w ramach których strażnicy kontrolują posesje pod kątem spalania nieczystości,  prowadzą akcje edukacyjne, pomagają mieszkańcom określić termin, w którym należy – zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową – wymienić system grzewczy i informują o dostępnych formach wsparcia. Poinformował także o planowanym rozszerzeniu współpracy z Wydziałem Środowiska UM, aby strażnicy miejscy mogli również pośredniczyć w składaniu do urzędu wniosków o miejską dotację.

Przedmiotem dyskusji była również możliwość zbudowania na terenie Gliwic kolejnej, poza tą przy ul. Mewy, stacji mierzącej jakość powietrza. – Zdaniem GIOŚ (przyp. : jednostki aktualnie zarządzającej wszystkimi stacjami państwowego systemu monitoringu jakości powietrza) określona w wojewódzkim programie ochrony powietrza strefa Aglomeracja Górnośląska, a w szczególności Gliwice, ma do dyspozycji więcej stacji pomiarowych niż wymaga tego prawo - mówił Tomasz Misztal, główny specjalista ds. realizacji programu ochrony powietrza w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego. – Trzeba przy tym pamiętać, że dostępne na rynku tanie czujniki jakości powietrza dostarczają pomiary obarczone dużym marginesem błędu. Lepszym źródłem informacji dla mieszkańców są udostępniane od ubiegłego roku przez GIOŚ prognozy jakości powietrza, oparte na matematycznym modelowaniu stanu jakości powietrza w oparciu o szereg danych w tym o prognozy meteorologiczne jak i  dane pozyskane z pobliskich stacji pomiarowych – dodał Tomasz Misztal. Bieżącą prognozę jakości powietrza na najbliższe godziny i kolejne dwa dni  dla Gliwic można sprawdzić klikając w zielony baner w prawym górnym rogu strony głównej Gliwice.eu. Do aktualnych komunikatów o poziomie pyłu zawieszonego, zmierzonym ok. godziny wcześniej, prowadzi natomiast baner „Jakość powietrza” w dolnej części strony głównej tej witryny.

Tematem budzącym duże zainteresowanie przedstawicieli dzielnic była także Gliwicka Inicjatywa Lokalna, w ramach której mieszkańcy mogą złożyć do urzędu wniosek o realizację zadania publicznego na rzecz gliwickiej społeczności. Jak referował zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok, w porozumieniu z Radami przygotowywane są spore zmiany w procedurze, mające w efekcie ułatwić zgłaszanie i realizowanie projektów w ramach GIL.

Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie dodatkowych punktów za udostępnienie przez wnioskodawcę w celu realizacji zadania w ramach GIL terenu niebędącego własnością miasta lub innego typu wkład rzeczowy. – Propozycja ta dotyczy dwóch pozycji z katalogu zadań, które zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zostać wykonane w ramach inicjatywy lokalnej - mówił Mariusz Śpiewok.

Chodzi o zadania obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków i obiektów małej architektury oraz zadania z zakresu ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej. - Chcemy zwłaszcza premiować propozycje przekazania terenu niebędącego własnością miasta na rzecz budowy dróg dojazdowych do posesji, utworzenia placów zabaw, siłowni, boisk, rolkowisk, ścieżek pieszych czy rowerowych. W przypadku zadań związanych z ochroną przyrody chcemy zaproponować, aby nowa formuła GIL premiowała sadzenie drzew i krzewów oraz inne prace na rzecz poprawy zieleni w miejscach publicznie dostępnych. Dodatkową punktacją byłaby również wspierana budowa zbiorników na deszczówkę oraz działania na rzecz upiększania gliwickich podwórek – tłumaczył Mariusz Śpiewok. Kolejną propozycją poddaną pod dyskusję była możliwość dodatkowej oceny wniosku przez Radę Dzielnicy, której dany wniosek dotyczy.

Podczas wtorkowego spotkania członkowie Rad Dzielnic otrzymali również m.in. zaproszenie do wsparcia promocji głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a także informacje na temat aktualnego etapu procedury GBO, projektu budżetu dla Rad na rok 2021 oraz listopadowych ponownych wyborów do Rad Dzielnic w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach oraz Wójtowej Wsi.

Następne spotkanie z przedstawicielami wszystkich dzielnic Gliwic planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Kierownictwo miasta nie wyklucza jednak dodatkowych, indywidualnych spotkań z poszczególnymi Radami, jeżeli zgłoszą one taką potrzebę.

Warto wiedzieć, kto jest radnym w naszej dzielnicy i jak można się z nim skontaktować. Informacje te można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady Dzielnic.

 

#coNoweGO – warsztaty o trzecim sektorze i innowacjach

grafika konferencji GCOP

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału online w jesiennym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów oraz wolontariuszy. Konferencja #coNoweGO – bo o tym mowa – to wydarzenie adresowane do osób związanych z organizacjami pozarządowymi oraz tych, którzy chcą zgłębić temat tzw. trzeciego sektora.  To okazja, aby poznać trendy wpływające na trzeci sektor i poszerzyć swoją wiedzę o sferze innowacji.

Celem konferencji jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat tego, jak tworzyć dobrą strategię w organizacji, jak przeprowadzać w niej działania i jak ją rozwijać. Zaproszeni eksperci podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w takich dziedzinach jak design thinking, ekonomia społeczna czy mentoring – informuje Marta Kryś, dyrektor GCOP.

W tym roku – ze względu na epidemię – konferencja będzie miała szczególną formułę. Uczestnicy, po rejestracji na wydarzenie, uzyskają dostęp do nagranych wykładów i warsztatów, które będą mogli odtworzyć w dogodnym czasie i w dowolnym miejscu.

Wszystkim zarejestrowanym uczestnikom, oprócz dostępu do nagrań, zostanie przekazany specjalny pakiet konferencyjny. Eksperci przyjadą do Gliwic 29 października – wtedy zostaną zrealizowane nagrania wystąpień i warsztatów, natomiast wszelkie materiały uczestnicy otrzymają w pierwszej połowie listopada. Zapisane na wydarzenie osoby o szczegółach  organizacyjnych GCOP powiadomi poprzez wiadomość e-mail.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/events/931464047348462, pod nr tel. 32/238-81-67 lub mejlowo: sekretariat@gcop.gliwice.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy dobywają się poprzez formularz online: https://forms.gle/TCNiPzat5mGfxvJk9

Prezentacja prezydenta Gliwic z październikowej sesji Rady Miasta

sesja Rady Miasta baner

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gliwice prezydent Gliwic Adam Neumann przedstawił informacje z zakresu swojej pracy pomiędzy 24 września a 22 października.

Prezentację w pliku pdf można znaleźć TUTAJ.