ZBIORNIK NA WÓJTOWIANCE - WARIANT REKREACYJNY

ZBIORNIK NA WÓJTOWIANCE - WARIANT REKREACYJNY

Dodano: 14.10.2020
wizualizacja

Głównym założeniem tego wariantu jest udostępnienie do użytku jak największej części terenu poprzez stworzenie atrakcyjnej i urozmaiconej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Zaplanowano rozbudowaną ofertę rekreacyjną – miejsca wypoczynku, place zabaw, siłownie, instalację „land art”, z zastosowaniem materiałów takich jak drewno, kamienie, wiklina, aby zachować naturalny charakter terenu.

Planuje się również stworzenie dwóch miniparków.

Minipark północny – z polanami wypoczynkowymi, na których udostępnione zostaną leżaki oraz stoliki piknikowe, z ewentualnymi miejscami do grillowania. Jego centralnym punktem stałoby się zadaszone miejsce, które mogłoby być wykorzystywane np. podczas zielonych lekcji lub jako schronienie przed słońcem i deszczem.

Minipark południowy – przewidziane zostały w nim miejsca do odpoczynku – ławki i stoliki, częściowo zadaszone pergolami. Zaplanowano tu dużo efektownych nasadzeń, a także trawniki, które mogą być wykorzystywane do piknikowania, gry w piłkę itp. Przewidziany został także plac zabaw w nietypowej rzeźbiarskiej formie – dużej, drewnianej sowy, lisa lub wilka (w nawiązaniu do nazwy terenu).

Ze względu na niewielkie nachylenie skarp, znaczną ich część planuje się także wykorzystać w celach rekreacyjnych, np. poprzez stworzenie kolejnych miejsc do wypoczynku.

W części skarp o ekspozycji południowej przewidziane zostały dwa duże podesty o zróżnicowanych poziomach, z wbudowanymi miejscami do siedzenia oraz leżenia oraz plenerowymi meblami, np. bujakami dla dzieci, stolikami piknikowymi, ławkami itp. Na skarpie o ekspozycji północnej przewidziano zadaszone ławki oraz stoliki piknikowe pełniące funkcje punktów obserwacyjnych.

Dno zbiornika podzielone zostało na obszar dostępny dla mieszkańców oraz na część typowo przyrodniczą przeznaczoną tylko dla roślin i zwierząt.

Wykorzystane tam zostaną naturalne materiały, takie jak głazy czy kłody drewniane. Dominującym akcentem ma stać się element rzeźbiarski, tzw. land art – artystyczna instalacja rozpoczynająca się na górze zbiornika małymi formami, przechodząca po skarpach, z kulminującym punktem na dnie zbiornika.

Na koronie zbiornika przewidziano wykonanie asfaltowej drogi technicznej, z której korzystać będą mogli rowerzyści, rolkarze oraz piesi.

Będzie ona również wykorzystywana okazjonalnie dla dojazdu sprzętu rolniczego do pól. Wzdłuż skarp zbiornika planuje się poprowadzenie ścieżek typowo spacerowych. W części północnej ścieżka poprowadzona wzdłuż skarpy będzie się rozwidlać, dając możliwość zejścia na dno zbiornika. Planowane są również połączenia z dwoma miniparkami.

Podobnie jak w wariancie przyrodniczym, nasadzenia podzielone zostały na strefy, ze względu na warunki siedliskowe.

W górnej części zbiornika zaprojektowane zostały nasadzenia o naturalnym charakterze z ozdobnych bylin, krzewów oraz drzew. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano szpalery drzew oraz grupy drzew, krzewów i bylin. W warstwie runa zakłada się wysiew odpowiednich gatunków łąkowych. Nasadzenia na skarpach zależeć będą od ekspozycji. Na południowej skarpie, która stwarza trudne dla roślin warunki, ze względu na duże nasłonecznienie oraz niedostatek wody, wysiana zostanie murawa ciepłolubna. Przewidziano też nasadzenia drzew, w formie małych grup. Poniżej ścieżki na skarpie zaprojektowane zostały nasadzenia z bylin i roślin zielnych, a także rośliny pnące. Skarpy o ekspozycji północnej obsadzone zostaną dodatkowo dużą liczbą drzew, tak aby finalnie utworzył się w tej części teren zadrzewiony. Nasadzenia drzew uzupełnione zostaną naturalnymi kompozycjami krzewów i bylin, a w runie proponuje się roślinność łąkową z tolerancyjnych gatunków, pożytecznych dla owadów i małych gryzoni. Dno zbiornika zaplanowano jako łąkę z mieszanki roślin tolerujących zalewanie (siedliska łąk podmokłych).

koncepcja zagospodarowania

wizualizacja

wizualizacja

 

wizualizacja z lotu ptaka

koncepcja i wizualizacje: Pracownia 44STO