Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 21 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 21 października 2020 r.

Dodano: 21.10.2020 / pdf
// 21-10-2020

GBO 2021. Na co zagłosujemy?

BGO 2021 baner

Od 23 października do 13 listopada będzie można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do głosowania skierowano 154 projekty, w tym 145 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach do głosowania. Głosować będzie można w formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie papierowej będzie można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego. Formularze będą dostępne od dnia głosowania.

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wynosi 14 655 000 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” Zamieszczono tam m.in. wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania, wyniki procedury odwoławczej, kwoty dla dzielnic i liczbę głosów umożliwiającą udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych.

W tym samym miejscu znajduje się także lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, odwołaniami od negatywnej weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

 

Obowiązujące zasady obsługi klientów

widok na Urząd Miejski w Gliwicach

Nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak od 1 października, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

  1. Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, jest ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (pod przejazdem) jest zamknięte!
  2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
  3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

  1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
  • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
  • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
  1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w BIurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
  2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
  3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
  4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Wilcze Doły 2022. Poznaj warianty zagospodarowania zbiornika

baner

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - oraz liczne, wyraźne opinie mieszkańców co do potrzeby  utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca inwestycji, tzw. Wilczych Dołów, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne, ze względu na ograniczenia epidemiczne prowadzone wyłącznie w formie ankiety internetowej.

Aby nie utrudniać możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, szczególnie mniej biegłym w Internecie osobom starszym, zaproponowaliśmy najprostsze z dostępnych darmowych narzędzi,  niewymagające dodatkowych zabezpieczeń przy oddawaniu głosu. Zastosowane narzędzie okazało się jednak niewystarczające.

Niestety wszystko wskazuje na to, że poprzez nieuczciwe działanie osób trzecich doszło do wypaczenia wyników głosowania. Już w pierwszym dniu widoczny był lawinowy przyrost oddawanych w ankiecie głosów, co mogłoby sugerować ustawienie programu automatycznie wypełniającego ankietę, niemającego nic wspólnego z prawdziwymi opiniami mieszkańców. Odpowiedzi udzielane były od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na sekundę.

Ponieważ wyników głosowania nie można uznać za wiarygodne, ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu innego narzędzia umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców w powyższej kwestii. Będą nim badania opinii publicznej prowadzone w ramach obowiązującej umowy z profesjonalną firmą sondażową.


Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.  Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu wariantów oraz przykłady możliwych do zastosowania elementów parkowej architektury i roślin prezentujemy poniżej, można się z nimi zapoznać również w przygotowanej przez Pracownię 44STO PREZENTACJI.

 

Zmiany w komunikacji autobusowej

młodzież wsiada do autobusu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 6, 8, 32, 47, 57, 58, 59, 60, 81,156, 187, 197, 617, 624, 648, 692, 692N, 710, 194N, A4, A4N.

Na liniach nr 8, 58, 32, 47, 60, 81, 156, 187, 648, 692, 692N, 710, A4, A4N wprowadzono rozkład jazdy obowiązujący w szkolne dni robocze i uwzględniono zwiększenie pojemności taboru w wybranych kursach.

Na linii 47 wprowadzono stały rozkład jazdy obowiązujący w dni robocze z uwzględnieniem zmniejszenia pojemności taboru w wybranych kursach, podobnie na linii 57 – w tym przypadku rozkład uwzględnia dodatkowe kursy w dni robocze. Dla linii 59, 194N, 197, 617 utrzymano rozkład jazdy obowiązujący w czasie pandemii.

By umożliwić dzieciom dojazd do szkoły w Kozłowie i powrót, na linii 624 wprowadzono dodatkową parę kursów wydłużoną do przystanku „Kozłów Pętla”. Na linii 692 utrzymano obowiązujący rozkład jazdy, przy jednoczesnej podmianie taboru. Tabor zmieniono również na linii 8, 58, 197 a na linii  677 w godzinach szczytów komunikacyjnych uruchomiono dodatkowe kursy relacji Gliwice Plac Piastów – Pyskowice Szpitalna. Dla linii 71 zwiększono pojemność taboru w wybranych kursach, a na linii 57, 60 i 194 uruchomiono dodatkowe kursy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. (mf)

Scena Bojków zaprasza

scena w MDK w Bojkowie

Wiosną tego roku zakończył się remont filii gliwickiego Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie. Choć Scena Bojków działa z powodzeniem już od jakiegoś czasu, ze względu na sytuację epidemiologiczną oficjalnie otwarta została 14 października, podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To kolejny nowoczesny obiekt z ciekawą ofertą na kulturalnej mapie miasta.

Prace przy ul. Parkowej 5 trwały od 2015 r. Budynek zyskał nowoczesną salę z widownią i sceną, na której będą odbywały się ciekawe koncerty, spektakle i inne wydarzenia oraz salę konferencyjną zlokalizowaną na pierwszej kondygnacji.

Prace były wieloetapowe i zaawansowane: wzmocniono dach, odnowiono pomieszczenia, zamontowano nowe instalacje elektryczne, gazowe, odgromowe i wodno-kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie. Wnętrza zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłaśniający, a sala widowiskowa w sufit akustyczny i oświetlenie oraz widownię na 230 osób. Wyburzono starą i postawiono nową scenę, na której zmieści się orkiestra, mogą też odbywać się występy zespołów tanecznych.

Inwestycja kosztowała 4, 33 mln zł i została sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Budynek  Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie powstał na przełomie lat 40.  i 50. ubiegłego stulecia z inicjatywy i nakładem pracy lokalnej społeczności. Był miejscem spotkań Klubu Sportowego, Parafii i Caritas Bojków, Rady Osiedla, Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane SEZAM, Teatru A, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz innych zorganizowanych grup i stowarzyszeń działających na terenie dzielnicy Bojków. Przez 60 lat miał wielu gospodarzy, którzy w miarę swoich możliwości i potrzeb dbali o jego stan techniczny. Po 6 dekadach działalności na rzecz lokalnej społeczności budynek doczekał się remontu.

Aktualnie Scena Bojków znów zaprasza gliwiczan do udziału w kulturalnych wydarzeniach, niestety ze względu na COVID 19 oferta, zwłaszcza dydaktyczna, jest znacznie okrojona. MDK w Bojkowie zaprasza na koncerty jazzowe z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” organizowane przez Stowarzyszenia Śląski Jazz  Club (wystąpi m.in. Mietek Szcześniak, Ewa Uryga i Dorota Miśkiewicz), Koncert Finałowy „Zaczarowany Mikrofon”, warsztaty gospel oraz Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej organizowany w ramach cyklu koncertowego „Estrada Młodych”. Cyklicznie w MDK odbywają się zajęcia z gitary akustycznej dla dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na aktualne potrzeby społeczności lokalnej, w kolejnym sezonie placówka przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej.

Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie www.mdk.gliwice.pl. (mf)

Dr inż. Jakub Nalepa z Nagrodą Naukową POLITYKI

Jakub Nalepa

Dr inż. Jakub Nalepa z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach znalazł się w gronie pięciu laureatów jubileuszowej, dwudziestej edycji Nagród Naukowych POLITYKI! Nagroda została mu przyznana w kategorii „Nauki techniczne”. Wielkie gratulacje!

Dr inż. Jakub Nalepa (rocznik 1987) zajmuje się wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, zarówno fundamentalnymi, jak i praktycznymi. Koncentruje się na uczeniu maszynowym oraz algorytmach inspirowanych naturą – i stosuje je w analizie obrazów oraz rozwiązywaniu złożonych problemów optymalizacyjnych. Wyniki jego badań znajdują zastosowanie w medycynie, np. w analizie obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, obrazowaniu satelitarnym czy w monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. Nalepa łączy świat nauki i przemysłu, dzięki czemu jego osiągnięcia szybko znajdują społecznie istotne zastosowania. Jest współautorem dwóch wdrożonych technologii oraz jednego patentu. Jego lista publikacji liczy ponad 100 pozycji, z których wiele powstało we współpracy międzynarodowej. Ma na swoim koncie wystąpienia na blisko 60 konferencjach naukowych w 24 krajach, w tym kilka wyróżnionych. W 2017 r. został laureatem prestiżowej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Chętnie przyjmuje też rolę popularyzatora nauki.
 

Przypomnijmy, że konkurs Nagrody Naukowe POLITYKI był skierowany do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w polskich szkołach wyższych. Ocenie podlegały zależności między wiekiem a dorobkiem naukowym osoby, która zgłosiła swoją kandydaturę. Laureacji zostali wyłonieni 21 października.

ePUAP to oszczędność czasu i pieniędzy

laptop z logo ePUAP-u

Składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej się opłaca. Klienci oszczędzają na kosztach wydruku i przesyłki.

Wiele spraw urzędowych można załatwić, korzystając z platformy ePUAP. Administrator konta posługuje się tak zwanym Profilem Zaufanym, dzięki któremu może składać wnioski. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Instrukcję krok po kroku, jak założyć PZ, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

ePUAP jako forma kontaktów z urzędami jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych (którzy mogą działać za pośrednictwem swoich przedstawicieli, osób upoważnionych). Co istotne, wartość dokumentów elektronicznych złożonych przez ePUAP jest taka sama, jak tych złożonych papierowo. O tym, że w efekcie wyboru elektronicznej formy komunikacji z urzędem skraca się czas załatwiania spraw, wiedzą przede wszystkim ci klienci, którzy często załatwiają sprawy urzędowe.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach elektronicznie – bez wychodzenia z domu.