„Kobiety ze Lwowa. Droga do Niepodległej”

Dodano: 30.10.2018 / drukuj / pdf
Czas wydarzenia: 
2018-11-10 15:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
Tematyka wydarzenia: 
wykład z cyklu „Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej”
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Spotkanie z Beatą Kost, autorką książki „Kobiety ze Lwowa”, w której opisuje dzieje Lwowa i lwowianek na tle historii Polski, będzie okazją do przypomnienia zasług Polek w tym mieście, bo często pozostają one w cieniu opowieści „męskich”. W latach zaborów aktywność nauczycielek, artystek, działaczek społecznych koncentrowała się wokół spraw związanych z równouprawnieniem, ale przede wszystkim kobiety zabiegały o zachowanie tożsamości narodowej, utrzymanie polskiego szkolnictwa, prowadziły działalność konspiracyjną.

Ciemno jeszcze, ciemno, przyjaciółko droga,
Z dala tylko świta jakaś dola błoga…
Lecz nie łudźmy się: świtanie,
To nie jasność, a zaranie
To nie dzień!

Wpis w sztambuchu nauczycielki i działaczki społecznej Felicji Boberskiej z  okresu Krwawych Zaduszek 1848 roku jest zapowiedzią burzliwych zmian, które siedemdziesiąt lat później doprowadzą Polki do wolnego kraju i zapewnią im prawa wyborcze. Działalność aktywistek Antoniny Machczyńskiej, Marii Dulębianki, Michaliny Mościckiej łączyła się działalnością artystek społecznic takich jak Janina Korolewicz-Waydowa, Helena Modrzejewska czy Maryla Wolska.

W 1930 roku otwarto we Lwowie Muzeum Zasłużonych Polek – pierwszą polską placówkę, która gromadziła pamiątki o działalności kobiet. Burzliwa historia miasta spowodowała, że po II wojnie światowej zbiory przestały istnieć. Nie przetrwały ani eksponaty, ani historie kobiet.

Miasto zapomniało o wybitnych aktorkach i wielkich śpiewaczkach, ideowych nauczycielkach i naukowcach, zasobnych arystokratkach i dzielnych feministkach. Beata Kost jest polską dziennikarką ze Lwowa, od wielu lat pisze artykuły o swoim mieście i dawnych województwach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Dotychczas wydała „Album lwowski”, „Kobiety ze Lwowa” i „Stanisławów. Z życia miasta”.

Wstęp wolny.

Kategorie wydarzenia: