Seniorzy

Seniorzy

fot. A. Shvets / Pexels

Strefa Seniora

Miasto Gliwice prowadzi politykę ukierunkowaną na podnoszenie jakości życia seniorów. Realizowane zadania wynikają z Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025.

Wszelkie informacje przydatne dla seniorów można znaleźć w zakładce Strefa Seniora.

Rada Seniorów

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską i pozycję  w społeczeństwie.

Gliwicki Senior 60+ i 75+

To program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic

Osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Gliwic mogą korzystać ze zniżek na terenie poniższych obiektów:

  • krytej pływalni Delfin (ul. Warszawska 35),

  • krytej pływalni Olimpijczyk (ul. Oriona 120),

  • krytej pływalni Mewa (ul. Mewy 36),

  • Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6),

  • sztucznego lodowiska Piruet (ul. Oriona 120),

  • kortów tenisowych na os. Wojska Polskiego (ul. Kosynierów 6),

  • ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach (ul. Ziemięcicka 62),

  • Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a),

  • Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach (ul. Bojkowska 37),

  • Radiostacji (ul. Tarnogórska 129).

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg jest Karta Seniora, która jest ważna z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie informacyjnej pod adresem: bip.gliwice.eu/karta-seniora.

Partnerzy programu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Gliwicki senior 60+ i 75+” podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty prywatne.

Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel.: 32  238 54 33, fax. 32  239 12 31 e-mail: zd@um.gliwice.pl.

Do pobrania: