Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Uaktualniono: 30.04.2019 / drukuj / pdf
logo

Od 30 kwietnia gliwiczanie mogą zgłaszać wnioski na realizację zadania publicznego w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w aktualnej edycji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł z budżetu miasta, w tym na zadania inwestycyjne 2 500 000 zł, a na pozostałe zadania 500 000 zł.

Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w 2020 roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 28 czerwca 2019 roku. Będą one mogły być poddane pełnej, dwuetapowej ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Zostanie ona przeprowadzona do 30 sierpnia 2019 roku. 

W przypadku wniosków zgłoszonych po 28 czerwca 2019 roku, ocena stanowiąca podstawę wyboru zadań do realizacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Te wnioski mogą być ujęte w budżecie miasta na 2021 rok (i na lata kolejne dla zadań wieloletnich).

Wnioski można składać między innymi w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31a oraz elektronicznie, przesyłając na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl.

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty.