Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Dodano: 04.01.2019 / drukuj / pdf

Prezydent Gliwic ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Konsultacje skierowane są do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbywają się od 20 grudnia 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku. W tym czasie zbierane są uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miasta, w której określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Gliwicka Inicjatywa Lokalna powinna umożliwić udział gliwiczan w inicjowaniu i wykonywaniu zadań publicznych, w szczególny sposób promując bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w ich realizację. Rozwiązania zaproponowane w uchwale uwzględniają wymogi ustawowe i są komplementarne wobec innych stosowanych w mieście rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.

Tu znajdują się szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwały Rady Miasta – Zarządzenie nr PM-159/18 Prezydenta Miasta Gliwice z 19 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Wszystkich zainteresowanych tematem inicjatyw lokalnych zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i zgłaszania swoich opinii!