KONSULTACJE - OGŁOSZENIE

KONSULTACJE - OGŁOSZENIE

W tym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budżetu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego oraz reguły głosowania mieszkańców na przedsięwzięcia do realizacji w roku 2017.

Gliwicki Budżet Obywatelski - konsultacje - POBIERZ PREZENTACJĘ

Uwagi do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad budżetu obywatelskiego można zgłaszać  pisemnie – w formie papierowej (listownie bądź doręczając do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres bo@um.gliwice.pl  do 15 stycznia 2016.

Jeżeli chcesz pogłębić informacje lub rozwiać wątpliwości, możesz to zrobić w trakcie spotkań informacyjnych. Terminy spotkań:

  • 10 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25, Centrum Kulturalno-Sportowe "Łabędź";
  • 15 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18a, Szkoła Podstawowa nr 21;
  • 12 stycznia 2016 r. – początek o godz. 17.00 - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: