Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 04.06.2018 / drukuj / pdf
LOGO

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Znane są już najistotniejsze terminy dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent Gliwic ogłosił harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku. Gliwiczanie będą mogli zgłaszać wnioski w marcu, a głosowanie zaplanowano na wrzesień.

Szczegółowy harmonogram – przeczytaj TUTAJ.

W tym roku po raz pierwszy GBO prowadzony będzie w oparciu o przepisy zmienionej ustawy o samorządzie gminnym oraz wydanej na jej podstawie uchwały Rady Miasta. Zgodnie ze wskazówkami nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego konieczne było skorygowanie przepisów uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego – otwarcie kręgu mieszkańców uprawnionych do składania wniosków oraz zmiana kompetencji do rozpatrywania odwołań.

Uchwała zmieniająca została podjęta przez Radę Miasta Gliwice na sesji 7 lutego 2019 r. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

OGÓLNE ZASADY

Począwszy od ósmej kadencji organów samorządowych – zmieniły się zasady ustalania procedury budżetu obywatelskiego. Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Musi ona ustalić m.in. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady ich oceny i przeprowadzania głosowania.

Rada Miasta Gliwice na sesji 13 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE