Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Technopark GliwiceKontakt

Technopark

Antoni Witwicki

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
44-100 GLIWICE
ul.Konarskiego 18C

tel. (+48 32) 335 85 00, (+48 32) 335 85 01
fax: (+48 32)335 85 00

Projekt „Technopark Gliwice” jest realizacją idei przekształcenia Gliwic z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim na miasto nowych technologii.

Pierwszym etapem realizacji tego przedsięwzięcia było utworzenie spółki zarządzającej Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” sp. z o.o. Jej założycielami są: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Obecnie prowadzone działania mają na celu mobilizację środowisk naukowych oraz osób posiadających rozwiązania innowacyjne dla zakładania firm wykorzystujących nowe technologie. Równolegle przygotowywany jest projekt o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych na budowę budynku „Technoparku Gliwice”, który powstanie na terenie miasteczka akademickiego przy ul. Konarskiego 18. Koszt tego przedsięwzięcia jest szacowany na kilkanaście milionów złotych. Nawiązana została także współpraca międzynarodowa z podobnymi instytucjami zagranicznymi takimi jak AGITmbh z Aachen oraz Eurasante z Lille.

„Technopark Gliwice” wspiera tworzenie i rozwój firm innowacyjnych poprzez:

  • doradztwo finansowe,
  • doradztwo prawne,
  • pomoc w pisaniu biznes planów,
  • wspólne poszukiwanie dotacji z funduszy europejskich
  • oraz usługi naukowo-badawcze.

Do podstawowych celów Technoparku Gliwice należy:

Tworzenie na terenie Gliwic klimatu innowacyjnego oraz pozyskanie firm wysokich technologii. Istotne jest stworzenie sprzyjającego środowiska i miejsca, gdzie ludzie przedsiębiorczy, naukowcy i specjaliści będą mieć możliwość wdrażania swoich projektów i rozwijania ich w komercyjne przedsięwzięcia.

Stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju procesów transferu technologii z placówek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych (JBR) i instytutów badawczych do praktyki gospodarczej oraz komercjalizacja prac badawczo-naukowych.

Wspomaganie nowopowstałych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz projektów innowacyjnych nastawionych na rozwój produktów, technologii, metod wytwarzania i usług w technologicznie zaawansowanych branżach oraz likwidacja bezrobocia na terenie gminy.

Zwiększanie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, poprzez obniżenie kosztów wytwarzania oraz promocję tych firm. Do celów należy zaliczyć także, stworzenie ośrodka wysokiej technologii, wywołanie popytu na nowe technologie i ułatwienie do nich dostępu.

Prowadzenie współpracy międzynarodowej z innymi technoparkami w ramach sieci europejskich i międzynarodowych. Współpraca ta powinna być związana z poszukiwaniem partnerów, realizacją wspólnych projektów w ramach programów Unii Europejskiej. Ponadnarodowe sieci transferu technologii, finansowane przez UE odgrywają w tym mechanizmie istotną rolę.

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab