Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Dodano: 09.12.2020

Zarządzenie nr PM–336/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lutego 2019 r.

Dotyczy

Realizacja zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki

Rok

2019

Dział

Kultura

Ogłoszenie o konukrsie

Ogłoszenie o konukrsie

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM - 456/19 z dnia 25 marca 2019 oku