Wspólnie dbajmy o czyste powietrze

Uaktualniono: 05.06.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
Radiostacja Fot. R.Neumann/UM Gliwice

5. czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, w tym roku pod hasłem #BeatAirPollution. Z tej okazji wieża gliwickiej Radiostacji zostanie podświetlona na zielono. To symboliczne podkreślenie licznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, które Miasto Gliwice prowadzi konsekwentnie, od wielu lat.

Dzięki wyprowadzeniu transportu tranzytowego poza centrum, wybudowaniu DTŚ oraz zwiększeniu płynności ruchu w mieście poprzez zastosowanie inteligentnego systemu sterowania, zmniejszyła się emisja spalin. Systematycznie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych w mieście, prowadzone są akcje ekologiczne, których celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców w tym zakresie. Palącym problemem pozostają przestarzałe instalacje grzewcze.

„Kopciuchy” do wymiany

Miasto prowadzi szeroko zakrojoną akcję termomodernizacji i wymiany systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Gliwice oraz w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada swój udział.

– Od 2018 r. wymieniliśmy systemy grzewcze w 816 lokalach gminnych z czego 652 lokale zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast w 124 lokalach wykonano ogrzewanie etażowe gazowe, a w 40 ogrzewanie elektryczne – mówi Bożena Kus, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Do końca 2021 r. Miasto Gliwice planuje przeznaczyć ponad 144 mln zł na likwidację starych systemów grzewczych w około 5 tys. lokali komunalnych wraz z pracami termomodernizacyjnymi.

Data 2021 r. jest tutaj nieprzypadkowa – jest to pierwszy restrykcyjny termin usunięcia wszystkich istniejących indywidualnych kotłów węglowych na Śląsku a wyprodukowanych przed 2007 r. wynikający z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07 kwietnia 2017 r. śląskiej uchwały antysmogowej (szczegóły na stronie: niskoemisyjne.gliwice.eu lub powietrze.slaskie.pl).

Mieszkańcy domów prywatnych mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie. Na dotacje do wymiany przestarzałych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz na odnawialne źródła energii w ciągu ostatnich dwóch dekad z budżetu miasta przeznaczono ponad 16 mln zł. Tylko w 2018 roku miasto przeznaczyło  na ten cel ponad 5 mln zł, dotacje otrzymało  blisko 1000 lokali. W ramach zakończonego już programu PONE realizowanego z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2018 r. mieszkańcom przyznano około 190 dotacji.

Miejskie ciepło – naprawdę warto!

Wzrasta zainteresowanie mieszkańców miejską siecią ciepłowniczą. Pozwala ona na wygodne i bezpieczne ogrzewanie mieszkań, domów i instytucji oraz na dostarczanie ciepłej wody.

Zarządca sieci – miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach – dostarcza ciepło już do ponad 45 tys. gliwickich mieszkań, z których mniej więcej jedna czwarta korzysta również z ciepła do podgrzania wody użytkowej.

Miasto Gliwice planuje do 2021 roku przyłączyć do sieci PEC 1 320 lokali komunalnych w budynkach będących stuprocentową własnością gminy. W połączeniu z wymianą ogrzewania przejdą one również termomodernizację.

PEC prowadzi także szereg inwestycji mających na celu obniżenie emisji szkodliwych gazów oraz pyłów do atmosfery. W lipcu w PEC Gliwice rozpocznie się budowa kolejnej linii odsiarczania spalin oraz pierwszych linii odazotowanie na kotłach rusztowych. Umożliwi to spełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych dla: SO2, NOx, HF, NH3, HCL i pyłu, które będą obowiązywać od 2023 r.

Wszyscy razem #DlaPlanety

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, prowadzi kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Osoby wspierające akcje przypną w tym dniu zieloną wstążkę. Będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych przy pomocy nakładki na zdjęcie profilowe. Miasto Gliwice włącza się w tę ważna akcję. 5 czerwca maszt gliwickiej Radiostacji zostanie podświetlony na zielono. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu można znaleźć na stronie DlaPlanety.pl.  (mw/mf)

Jak możesz na co dzień być bardziej eko? Zmień przestarzałą węglową instalację grzewczą i ciepłej wody użytkowej na nową niskoemisyjną – Ty i Twoi sąsiedzi z najbliższej okolicy będziecie żyć dłużej i w czystszym powietrzu,  zamontuj w kranach perlatory a istotnie zmniejszysz zużycie ciepłej wody i energii, zaizoluj swój budynek a nawet o połowę zmniejszysz zużycie paliwa i obciążenie środowiska, wietrz mieszkanie intensywnie i przy zakręconych grzejnikach, nie pozostawiaj urządzeń domowych (telewizor, dekoder, ruter, kino domowe itp.) w trybie czuwania stand-by na noc lub w trakcie urlopu, przemieszczając się po mieście częściej chodź pieszo (<1 km), korzystaj z roweru (<4 km)  lub z komunikacji publicznej (>4 km).

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking