Aktualności | Victoria! Centrum Kultury ma statut

Victoria! Centrum Kultury ma statut

Victoria! Centrum Kultury ma statut

Opublikowane: 22.06.2021 / Sekcja: Miasto 

Kultura przyciąga ludzi jak magnes, nie dziwi więc, że mieszkańcy migrują w ślad za nią. Biorąc to pod uwagę, zwłaszcza zaś oczekiwania środowisk artystycznych i kulturalnych, Miasto Gliwice przygotowało dwa projekty uchwał związane z utworzeniem i nadaniem statutu nowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Na czerwcowej, zdalnej sesji Rady Miasta radni przyjęli je odpowiednio 21 i 17 głosami „za”, przy 4 i 8 głosach wstrzymujących się.

To kolejny krok w kierunku powstania Centrum Kultury Victoria. W ostatnich miesiącach z planami miasta mogli zapoznać się pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury, którego działalność ma być jednym z filarów nowej instytucji, miejscy radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i firm działających w sferze kultury. Zgodnie z wymogami prawa projekt uchwały w sprawie statutu CK Victoria był konsultowany m.in. z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach oraz organizacjami pozarządowymi, został również przekazany Radom Dzielnic. 17 czerwca stanął na obradach Rady Miasta Gliwice i został przyjęty przez radnych.

Jakie informacje przynosi statut? Centrum Kultury Victoria zostanie formalnie utworzone 1 grudnia, aby umożliwić płynne przejście pracowników Młodzieżowego Domu Kultury do nowej jednostki. Jednocześnie dzięki temu nowy dyrektor Victorii, wyłoniony w drodze konkursu, będzie mógł podjąć rozmaite czynności techniczno-organizacyjne pozwalające na rozpoczęcie 1 stycznia 2022 roku konkretnych, merytorycznych działań CKV. Przypomnijmy, że w koncepcję centrum kultury z rozmysłem wpleciono prace nad projektem i pozyskaniem dofinansowania na odrestaurowanie ruin dawnego teatru Victoria. Tam ma bowiem funkcjonować docelowa siedziba nowej samorządowej instytucji kultury.

Centrum Kultury Victoria zapewni przede wszystkim ciągłość znakomitej MDK-owej oferty dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie jej poszerzenie o ofertę dla osób dorosłych. W nowej formule CKV pojawią się nowe możliwości realizacji szeroko zakrojonych festiwali, koncertów, konkursów i wszelkich autorskich projektów, aranżowanych m.in. w przestrzeni wykreowanej w przyszłości wokół odrestaurowanych ruin teatru Victoria. Nowa instytucja kultury będzie równoprawnym partnerem dla twórców, debiutantów, uczelni i organizacji pozarządowych, stając się inspiratorem i inicjatorem wartościowych wydarzeń na kulturalnej mapie Gliwic i regionu. Co równie istotne, otworzy się przed nią możliwość pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych: z rządowych i unijnych grantów oraz od sponsorów – mecenasów kultury.

– Wszyscy wiemy, że kultura jest miastotwórcza i łączy różne światy. Tworzymy więc Centrum Kultury Victoria, które będzie właśnie takim pomostem i – mam ogromną nadzieję – miejscem, w którym ludzie będą się po prostu dobrze czuli, ciekawie spędzając czas wolny po pracy, studiach i w weekendy. Chcielibyśmy pozyskać do CKV kreatywnego menedżera kultury, który wniesie w naszą przestrzeń swoją energię i swoje pomysły. Ważne, by takie działanie było efektywne, z korzyścią dla mieszkańców – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. ze sferę kultury w mieście.