Aktualności | Usuń piec z pomocą miasta!

Usuń piec z pomocą miasta!

Usuń piec z pomocą miasta!

Opublikowane: 21.08.2020 / Sekcja: Miasto 

Masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem lub kotłem węglowym i niewysokie dochody? Wykorzystaj lato i jesień do wymiany „kopciucha” i otrzymaj solidny zwrot kosztów! Jak to zrobić?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Czyste Powietrze”? Pomogą w tym eksperci WFOŚiGW, którzy 21 sierpnia między 9.00 a 13.00 będą dyżurować w Gliwicach w mobilnym punkcie przy Palmiarni Miejskiej. Więcej informacji na ten temat można znleźć TUTAJ.

Warto postarać się o  miejską dotację na wymianę źródeł ciepła. Dzięki zmianom w lokalnych przepisach będzie można otrzymać do 6 tys. zł dla nowej instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją! Poniżej opisujemy, jak pozyskać wsparcie z miasta krok po kroku.

1. UPEWNIJ SIĘ! Kto może ubiegać się o dotację z miasta?

 • osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane!
 • wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku,
 • np. stowarzyszenie

2. UZYSKAJ POZWOLENIA!

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę właściciela budynku i lokalu na zmianę sposobu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrzewania gazowego wymagane jest pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. ZLIKWIDUJ!

 • Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.
 • Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Należy pamiętać, że restrykcyjne wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. w zakresie istniejących kominków, zawarte w uchwale antysmogowej, wymuszą ich likwidację lub wymianę!

4. PODŁĄCZ SIĘ LUB ZAINSTALUJ!

 • Podłącz się do:
  • miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC),
  • sieci gazociągowej,
 • lub zainstaluj:
  • kocioł (automatyczny i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5
 • lub załóż ogrzewanie:
  • elektryczne,
  • olejowe,
  • podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

5. ZBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY!

 • zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • faktury lub rachunki imienne za zakup nowego urządzenia grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komina wielopowłokowego– nie mogą być wystawione na działalność gospodarczą!
 • opinia uprawnionego podmiotu, potwierdzająca prawidłowość podłączenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji, w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, olejowe, pelet drzewny
 • protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
 • protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

6. ZŁÓŻ WNIOSEK PO WYKONANIU INWESTYCJI, czyli:

 • po odbiorze uprawnionego podmiotu w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na pelet drzewny

lub:

 • po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo:

 • po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania -> Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub na stanowisku Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta).

Do wniosku dołączane będą kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 5 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Wniosek wraz z kompletem załączników złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał.

7. KONTROLA – ZGODA – UMOWA

 • w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wniosku do dotacji, pracownik Wydziału Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych,
 • w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji i na tej podstawie nastąpi wypłata pieniędzy.

8. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ OD MIASTA?

 • do 4000 zł
 • do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć dodatkowo protokół z wykonanych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów od zarządcy lubzarządu wspólnoty/spółdzielni.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. zwiększy się poziom dotacji:

 •  do 6000 zł przy zmianie systemu ogrzewania
 • do 12 000 zł przy termomodernizacji
 • do 10 000 zł do pomp ciepła ze znakiem jakościEHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark.

Podtrzymany zostanie poziom dotacji 4000 zł dokotłów automatycznych na biomasę i kolektorówsłonecznych.

Powyższe kwoty będą dotyczyć inwestycji zrealizowanych od 2020 r.!

9. PAMIĘTAJ!

 • Dzięki zmianie lokalnych przepisów możliwe jest powtórne przyznanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe.
 • Nie będzie już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa węglowe, montowanych od 2021 r.
 • Dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawane do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do 31 grudnia br.

 

POBIERZ PRZEWODNIK W FORMIE PLIKU PDF