Aktualności | „Czyste Powietrze” – mobilne biuro w parku Chopina

„Czyste Powietrze” – mobilne biuro w parku Chopina

„Czyste Powietrze” – mobilne biuro w parku Chopina

Opublikowane: 20.08.2020 / Sekcja: Życie i styl 

21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, między 9.00 a 13.00 przy Palmiarni Miejskiej dyżurować będą eksperci WFOŚiGW. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Spotkanie będzie bezpieczne dla zainteresowanych gliwiczan – zachowane zostaną wszystkie rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie  jak zakładanie maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Dlaczego warto? Bo od 15 maja nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na prostszych zasadach! Najważniejsze zmiany to m.in. uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania  intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, bazującego, tam gdzie to możliwe, na oświadczeniach wnioskodawcy; integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków; powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność; skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal funkcjonuje też „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portal Beneficjenta. Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.