Radni za nowymi stawkami za wywóz śmieci

Uaktualniono: 15.12.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

fot. archiwum UM / W. Baran

Na grudniowej sesji Rady Miasta przyjęto nowe miesięczne stawki za wywóz śmieci w mieście, pozostawiając dotychczasową metodę ustalenia tej opłaty (od m2 powierzchni mieszkalnej).

Uchwała Rady Miasta Gliwice w tej sprawie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 roku.

Po wejściu w życie zmian mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz średnio 20% więcej. Podwyżka opłat w przypadku osób nie stosujących segregacji śmieci będzie dużo bardziej odczuwalna, bo sięgnie 150%. "Zaproponowane znacznie wyższe stawki opłaty w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, powinny stać się skutecznym impulsem do segregowania odpadów" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwalone na grudniowej sesji RM miesięczne stawki za wywóz śmieci w Gliwicach, obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r., są następujące:

W przypadku segregowania odpadów:

  •     0,45 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2
  •     0,36 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni 60,01 – 90,01 m2
  •     0,24 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni 90,01 – 120 m2
  •     0,12 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 120 m2

Dla osób, które nie segregują śmieci:

  •     2 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2
  •     1,50 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni 60,01 – 90,01 m2
  •     1 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni 90,01 – 120 m2
  •     0,5 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 120 m2

Zaproponowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skalkulowane tak, aby koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte w całości z pobranych opłat, tak jak wynika to z obowiązujących przepisów.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking