Gliwice mają nową rzecznik konsumentów

Uaktualniono: 08.05.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

fot. UM w Gliwicach

Anna Nidzińska, prawniczka i główna specjalistka ds. ochrony praw i interesów konsumentów w gliwickim Urzędzie Miejskim, jest nowym Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Gliwicach. Z początkiem maja zastąpiła na tym stanowisku Izabellę Leśniewską-Drwięgę. Decyzję o zmianie kadrowej podjął prezydent miasta.

Anna Nidzińska, obecnie doktorantka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończyła studia prawnicze i studia podyplomowe z zakresów prawa konsumenckiego i prawa konkurencji oraz prawa spółek handlowych. Ma doświadczenie w sferze mediacji. Przez kilka lat pełniła funkcję stałego arbitra w Stałym Sądzie Polubownym przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Od wielu lat pracuje w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach. Do tej pory pomagała mieszkańcom w rozwiązywaniu sporów konsumenckich z przedsiębiorcami.  W ubiegłym roku została laureatką I edycji programu identyfikacji i rozwoju predyspozycji kierowniczych wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów Anna Nidzińska zastąpiła wieloletnią MRK, Izabellę Leśniewską-Drwięgę, która objęła funkcję głównego specjalisty ds. ochrony praw i interesów konsumentów.

Przypominamy, że biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów działa w głównej siedzibie UM w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (parter, pokoje 008 i 009, wejście od strony ul. Wyszyńskiego). Udziela wsparcia i fachowych porad mieszkańcom w godzinach pracy urzędu.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking