Aktualności | GBO 2022. DecydujMY razem!

GBO 2022. DecydujMY razem!

GBO 2022. DecydujMY razem!

Opublikowane: 05.09.2021 / Sekcja: Miasto 

Do 15 września trwa głosowanie na projekty zaproponowane do realizacji w 2022 roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 zadań, w tym 165 dzielnicowych oraz 10 ogólnomiejskich. Każdy gliwiczanin może oddać w sumie dwa głosy – jeden na projekt dzielnicowy i jeden na projekt ogólnomiejski. Wspólnie zdecydujmy, które zwyciężą i zmienią Gliwice – nasze otoczenie, społeczność – na lepsze.

KTO MOŻE ZAGŁOSOWAĆ?

W procedurze głosowania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gliwic. Można zagłosować na JEDEN wybrany projekt ogólnomiejski i JEDEN wybrany projekt dzielnicowy.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania zamieszczony jest na stronie Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Można tam również znaleźć kwoty dla dzielnic oraz informacje o liczbie głosów umożliwiającej udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych , a także listę wszystkich złożonych wniosków, zawierającą informacje o zgłoszonych projektach wraz ze skanami wniosków.

GŁOSOWANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Głos można oddać na elektronicznych formularzach, dostępnych na stronie internetowej Gbo.gliwice.eu do godz. 20.00 15 września 2021 r. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

W celu ułatwienia głosowania elektronicznego wprowadzone zostały stanowiska do oddawania głosów w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Wykaz filii MBP, w których są dostępne stanowiska do głosowania elektronicznego:
 • Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17),
 • Biblioforum (ul. Lipowa 1),
 • Filia nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3),
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 • Filia nr 7 (ul. Junaków 4),
 • Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18),
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56),
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2),
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 • Filia nr 21 (ul. Syriusza 30),
 • Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6),
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2),
 • Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20),
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25).

Stanowiska są dostępne dla mieszkańców zgodnie z godzinami otwarcia filii wskazanymi na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

GŁOSOWANIE W FORMIE PAPIEROWEJ

Papierowe formularze do głosowania są dostępne:

 • do pobrania i wydruku na stronie internetowej gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w punkcie informacji w holu Biura Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A.
 • w Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6.

Głos w formie papierowej można oddać wrzucając wypełniony i podpisany formularz do oznakowanych urn w holu Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 oraz w filii UM przy ul. Jasnej 31A, w siedzibach Centrum  3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 21, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6 w godzinach urzędowania. Można go także przesłać wypełniony formularz na adres Centrum 3.0 ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (o fakcie oddania głosu w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum 3.0). W przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

KIEDY WYNIKI?

Podczas ustalania wyników głosowania będą brane pod uwagę projekty, które uzyskały poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących – w przypadku projektów ogólnomiejskich. Lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2022 r. zostanie opublikowana do 15 października.

W trakcie całego głosowania na stronie internetowej Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski będzie na bieżąco udostępniana aktualna liczba głosów oddanych na poszczególne zadania.

WIEMY, ŻE TO DZIAŁA!

W ubiegłorocznym Gliwickim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy chętnie oddawali głosy na inwestycje dotyczące m.in. infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej czy remontów dróg i chodników. Dzisiaj korzystamy już ze zrealizowanych projektów. Popularnością cieszyły się także zadania z dziedziny kultury i ekologii – potańcówki dla seniorów z dzielnicy Szobiszowice czy warsztaty pielęgnacji zieleni. Te projekty dzieją się aktualnie. To wszystko jest realizowane w tym roku, na naszych oczach, a świadectwem skuteczności Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego są opinie mieszkańców, bezpośrednich odbiorców działań, które spływają do Centrum 3.0, a także ich  zaangażowanie jako uczestników licznych spotkań, warsztatów, zajęć sportowych.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu i zachęcamy do konsultacji osobistych i telefonicznych z pracownikami Centrum 3.0. Zespół ds. GBO działa w filii przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach (e-mail: gbo@gods.gliwice.pl, tel. 32/238-24-55, 734-150-808). DecydujMY!

(GODS/ap)