Aktualności | Unijne inwestycje 20/20 Odc. 4. Technologie są dla ludzi!

Unijne inwestycje 20/20 Odc. 4. Technologie są dla ludzi!

fot. Z. Daniec, TeKa UM Gliwice, Freepik

Unijne inwestycje 20/20 Odc. 4. Technologie są dla ludzi!

Opublikowane: 04.04.2024 / Sekcja: 20 lat Gliwic w UE  Miasto 

1 maja minie 20 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i zaczęła korzystać z miliardów złotych pozyskiwanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic (sięgających po fundusze unijne odkąd tylko stały się one dostępne dla krajów wówczas jeszcze kandydujących do UE) rozpoczął się wtedy czas wielkich przeobrażeń i dynamicznego wzrostu poziomu życia. W ciągu dwudziestolecia miasto pozyskało prawie 1,6 mld złotych, co pozwoliło zrealizować 350 projektów. Pieniądze z Brukseli wykorzystano m.in. na rozwój e-usług publicznych i technologii przyjaznych mieszkańcom Gliwic.

Gliwicki ITS, czyli inteligentny system sterowania ruchem, to jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w Polsce i pierwszy, który powstał na Górnym Śląsku. Dzięki niemu kierowcy mogą płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe. W ramach budowy ITS Gliwice powstało Centrum Sterowania Ruchem, stacje umożliwiające ważenie pojazdów w ruchu, tablice dynamicznie informujące o objazdach i aktualnej sytuacji drogowej czy system łączności CB. Ponadto 160 autobusów i 90 pojazdów służb ratowniczych zostało wyposażonych w urządzenia umożliwiające ich priorytetową obsługę na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Cała inwestycja została zrealizowana w etapach, na przestrzeni lat 2011–2019, z wykorzystaniem ok. 50 mln zł dofinansowania unijnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014–2020).

Centrum Sterowania Ruchem

fot. Z. Daniec / arch. UM w Gliwicach

Unijne wsparcie w wysokości 3,8 mln zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014–2020) sprawiło, że Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyły bazy danych planistycznych, udostępniając m.in. miejskie plany zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej. Dostęp do nich zapewnia ulepszona wersja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Mieszkańcy mogą tam znaleźć informacje np. na temat lokalizacji instytucji czy okręgów wyborczych, a inwestorzy – m.in. sprawdzić strukturę własności nieruchomości i uzbrojenie terenu. Wyszukiwarka MSIP daje możliwość wyszukania miejskich lokali i nieruchomości gruntowych o określonym metrażu lub lokalizacji. Działa też funkcjonalność umożliwiająca wyświetlanie danych wektorowych w mobilnej wersji MSIP.

strona główna Miejksiego Systemu Informacji Przestrzennej
 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (1,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014–2020) pozwoliło miastu na rozwijanie kolejnego przydatnego narzędzia – Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej, w skrócie GEPAR, w której mieszkańcy mogą m.in. sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. GEPAR jest zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co oznacza, że po zalogowaniu można także uiścić wybrane opłaty przez internet. W „Geodezyjnym sklepie internetowym”, uruchomionym przez Urząd Miejski dzięki 950 tys. zł z Unii (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020), dostępne są natomiast wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, a także wiele innych dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii UM.

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa

fot. Freepik / TeKa UM Gliwice

Kilkanaście lat temu dzięki europejskiemu wsparciu (4,3 mln zł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013) i internetowym projektom gliwickiego samorządu miasto pokryła 60-kilometrowa sieć światłowodów. Jest wykorzystywana m.in. na potrzeby monitoringu miejskiego i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gliwickich instytucjach administracji publicznej i miejskich jednostkach – np. szkołach, szpitalach, Powiatowym Urzędzie Pracy, oddziałach Muzeum w Gliwicach, filiach Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Ośrodka Pomocy Społecznej. Superszybkimi łączami płyną m.in. internet szerokopasmowy, bezprzewodowa telefonia VOiP, poczta elektroniczna oraz nowoczesne usługi edukacyjne. Za sprawą unijnego wsparcia (pochodzącego z programu WiFi4EU) przed 4 laty w miejscach publicznych, które są najczęściej odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców i turystów, uruchomiono z kolei nowe hotspoty z bezpłatnym Internetem. 


fot. Freepik / TeKa UM Gliwice

C.d.n.

(kik)