Aktualności | Unijne inwestycje 20/20 Odc. 3. Z Unią dbaMY o klimat i środowisko

Unijne inwestycje 20/20 Odc. 3.   Z Unią dbaMY o klimat i środowisko

fot. R. Neumann From the Sky, M. Buksa, Mosquidron / arch. UM w Gliwicach

Unijne inwestycje 20/20 Odc. 3. Z Unią dbaMY o klimat i środowisko

Opublikowane: 27.03.2024 / Sekcja: 20 lat Gliwic w UE  Miasto 

1 maja minie 20 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i zaczęła korzystać z miliardów złotych pozyskiwanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic (sięgających po fundusze unijne odkąd tylko stały się one dostępne dla krajów wówczas jeszcze kandydujących do UE) rozpoczął się wtedy czas wielkich przeobrażeń i dynamicznego wzrostu poziomu życia. W ciągu dwudziestolecia miasto pozyskało prawie 1,6 mld złotych, co pozwoliło zrealizować 350 projektów. Dzięki europejskiemu wsparciu możliwe stało się w Gliwicach m.in. aktywne przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu.

Niskoemisyjny transport zbiorowy to jeden z głównych celów Gliwic. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sukcesywnie odnawia flotę ok. 200 autobusów, zastępując starsze pojazdy nowymi – coraz bardziej ekologicznymi, zapewniającymi wygodę podróżowania, a także ograniczenie hałasu i drgań. Projekty unijne umożliwiły gliwickiemu PKM m.in. zakup 10 „elektryków” marki Volvo o wartości 31,7 mln zł i przy dofinansowaniu w wysokości 26,9 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Pozwoliły też na zakup 17 hybrydowych autobusów marki Solaris Urbino 18 Hybrid. Ta inwestycja, o wartości ok. 40 mln zł została dofinansowana przez UE na kwotę 18,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

logotyp unijnyautobus elektryczny

fot. M. Buksa / UM w Gliwicach

 

W dobie gwałtownych zmian klimatu Gliwice chcą skutecznie zapobiegać podtopieniom i powodziom. Temu służy warta 112,5 mln zł i wsparta przez Unię kwotą 76,2 mln zł realizacja dwóch etapów projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach Funduszu Spójności). Istotnym elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej Gliwic, a jednocześnie nowym, atrakcyjnym miejscem rekreacji jest zagospodarowany zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka w pobliżu osiedla Sikornik. Jego wykonanie kosztowało ponad 20 mln zł, przy ponad 14 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Natomiast koszt rekreacyjnego zagospodarowania, umożliwiającego aktywny wypoczynek oraz organizację plenerowych zajęć edukacyjnych, to prawie 18 mln zł, z czego 13 mln zł stanowią pieniądze z UE. 

logotyp unijny

Wilcze Doły
fot. R. Neumann From the Sky / UM w Gliwicach

 

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, miejskich budynków mieszkalnych czy siedzib placówek oświatowych w Gliwicach to inwestycja nie tyle w estetykę elewacji, co w oszczędność energetyczną i poprawę jakości powietrza. Efektem przeprowadzonych prac jest bowiem zmniejszenie zużycia energii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, także ze względu na częste podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Te kompleksowe działania wspiera od lat Unia Europejska, która z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 i 2014–2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, przekazała miastu do tej pory ponad 20 mln zł. 

termomodernizacje
fot. Mosquidron / arch. UM w Gliwicach

 

Gliwice od dekady realizują ambitny Masterplan. To unikalny i kompleksowy projekt zakładający harmonijne współgranie ze sobą różnorodnego oświetlenia (drogowego, parkowego i iluminacji obiektów) przy jednoczesnej dbałości o ekonomię, bezpieczeństwo na ulicach oraz ekologię. Określona w Masterplanie barwa światła podkreśla charakter poszczególnych obszarów miasta – na obrzeżach Gliwic i przy głównych szlakach komunikacyjnych światło jest chłodniejsze, a w ścisłym centrum zdecydowanie cieplejsze. Na wart prawie 17 mln zł montaż ekologicznych i energooszczędnych opraw z diodami LED przy ok. 140 ulicach w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach miasto pozyskało dotychczas ok. 7,4 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020). 

logotyp unijny
Eko-światło

fot. Mosquidron / arch. UM w Gliwicach

C.d.n.

(kik)