Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Uaktualniono: 09.09.2019 / pdf

W tym roku, w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki kandydatów (absolwenci gimnazjów i absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych).

W Gliwicach wszystkie szkoły  prowadzące rekrutację do oddziałów po szkole gimnazjalnej i podstawowej, są przygotowane na "podwójny nabór". Szkoły ponadpodstawowe (tzw. "średnie" - z oddziałami ponadgimnazjalnymi), będą otwierały oddziały o liczebności uczniów podobnej jak w latach poprzednich - przepełnienie  w tych oddziałach w Gliwicach nie grozi.

W dotychczasowych zespołach szkół ogólnokształcących (Liceum + gimnazjum) miejsce dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych zajmą dodatkowe oddziały liceum czteroletniego. Natomiast w istniejących zespołach szkół zawodowych, dodatkowych kilka oddziałów nie będzie stanowiło żadnego problemu. Żadnej szkole nie grozi tzw. dwuzmianowość.
W szkołach ponadpodstawowych  prowadzonych przez miasto Gliwice przygotowano około 1650 miejsc  dla około 1370 absolwentów  gliwickich szkół gimnazjalnych i około 1690 miejsc dla około 1530 absolwentów gliwickich ośmioletnich szkół podstawowych. Wolne - nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów - miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego, których serdecznie zapraszamy do gliwickich szkół średnich.
Rekrutacja do szkół średnich odbywa się na zasadach ogólnych, określonych rozporządzeniem MEN i Decyzją ŚKO, tzn. wszyscy kandydaci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają prawo wziąć udział w rekrutacji, na tych samych zasadach.

W Gliwicach - podobnie jak w latach ubiegłych - rekrutacja wspomagana będzie przez system elektroniczny.
Każdy kandydat (absolwent gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej) może starać się o przyjęcie do trzech szkół.
Rekrutacja będzie prowadzona do:

  • pierwszych klas oddziałów szkół ponadgimnazjalnych  (3-letnich liceów ogólnokształcących, 4-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st),
  • pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych  szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, określone są w Decyzjach Śląskiego Kuratora Oświaty  - szczegółowe informacje: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 13 maja 2019 roku. W każdej szkole ponadpodstawowej (tablica informacyjna i strona internetowa) kandydat i jego rodzic, znajdą między innymi informacje o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz ważne dla kandydata informacje o  terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

Wszystkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej i zasad rekrutacji obowiązujących w tym roku (w tym terminy, niezbędne dokumenty potrzebne przy rekrutacji) zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie znajdą na stronie https://slaskie.edu.com.pl

Po zapoznaniu się z ofertą, kandydat wybierając odpowiedni kanał:

powinien się zalogować w systemie. Wówczas będzie mógł przygotować swój wniosek do wybranych przez siebie szkół i oddziałów.