Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dodano: 12.03.2019 / drukuj / pdf

W tym roku, w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki kandydatów (absolwenci gimnazjów i absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych).

W Gliwicach wszystkie szkoły  prowadzące rekrutację do oddziałów po szkole gimnazjalnej i podstawowej, są przygotowane na "podwójny nabór". Szkoły ponadpodstawowe (tzw. "średnie" - z oddziałami ponadgimnazjalnymi), będą otwierały oddziały o liczebności uczniów podobnej jak w latach poprzednich - przepełnienie  w tych oddziałach w Gliwicach nie grozi.

W dotychczasowych zespołach szkół ogólnokształcących (Liceum + gimnazjum) miejsce dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych zajmą dodatkowe oddziały liceum czteroletniego. Natomiast w istniejących zespołach szkół zawodowych, dodatkowych kilka oddziałów nie będzie stanowiło żadnego problemu. Żadnej szkole nie grozi tzw. dwuzmianowość.

Na obecnym etapie trudno szacować zainteresowanie (w szczególności do konkretnych szkół i oddziałów); można jedynie mówić o sumarycznej grupie absolwentów i sumarycznej liczbie miejsc przygotowanych przez organ prowadzący dla kandydatów. W szkołach ponadpodstawowych  prowadzonych przez miasto Gliwice przygotowano około 1650 miejsc  dla około 1370 absolwentów  gliwickich szkół gimnazjalnych i około 1690 miejsc dla około 1530 absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Wolne - nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów - miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego.

Każdy kandydat (absolwent gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej) może starać się o przyjęcie do trzech szkół. W Gliwicach - podobnie jak w latach ubiegłych - rekrutacja wspomagana będzie przez system elektroniczny: kandydaci zostaną w najbliższym czasie w szkołach przygotowani do samodzielnego logowania i przygotowania wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.
Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów określa wydana już Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 13 maja 2019 roku. W każdej szkole ponadpodstawowej (tablica informacyjna i strona internetowa) kandydat i jego rodzic znajdzie między innymi informację o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz ważnych dla kandydata  terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

Inne szczegółowe informacje związane z rekrutacją można znaleźć na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020