Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 29 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 29 lipca 2021 r.

Dodano: 29.07.2021
// 29-07-2021

#Gliwice2040. Spotkaj się z nami w Śródmieściu

baner

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza poszczególne dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, oczekiwaniach na przyszłość, działaniach społecznych, szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do końca września charakterystyczne granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic!  31 lipca staną w Parku Chopina.

Okazja do rozmów nadarzy się  między godz. 15.30 a 17.00. Czekamy na Was z niecierpliwością!

Zapowiedzi kolejnych spotkań warto szukać na stronach gliwice.eu i gliwice2040.gliwice.eu, na miejskim profilu Fb oraz na tablicach ogłoszeniowych Rad Dzielnic. Dodatkowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

Spisowa sobota na Trynku

baner

Wszystkie osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku spisowego, zapraszamy na „Spisową Sobotę” w dzielnicy Trynek - 31 lipca br. w godzinach 8.00 – 13.00.

Przy siedzibie Rady Dzielnicy Trynek w Gliwicach, ul. Kilińskiego 24A (Zespół Szkół Samochodowych), będą czekali pracownicy, którzy pomogą dokonać spisu. Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce – także obcokrajowcy. Więcej informacji na temat spisu i metod spisowych znajduje się na stronie internetowej spis.gov.pl.

 

Uwaga! Zmiany na pl. Piastów!

plac Piastów

Prowadzona w związku z budową Centrum Przesiadkowego przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP wchodzi w kolejny etap. Rozmiar i zakres prac są powodem zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych i organizacji ruchu w  rejonie pl. Piastów - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

29 lipca 2021 r.  wprowadzone zostałyzmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie:

 • stanowiska 01, 05 i 06 przystanku Gliwice Plac Piastów ulegną likwidacji;
 • stanowisko 07 przystanku Gliwice Plac Piastów zmieni charakter na stanowisko do wysiadania;
 • utworzone zostanie stanowisko 31 przystanku Gliwice Plac Piastów, zlokalizowane w rejonie posesji Piwna 1 – stanowisko będzie miało charakter do wysiadania;
 • utworzone zostanie stanowisko 32 przystanku Gliwice Plac Piastów, zlokalizowane w rejonie łącznika równoległego do ul. Dworcowej, między ul. Jagiellońską a zjazdem na DTŚ;
 • stanowisko 09 przystanku Gliwice Plac Piastów nadal będzie pełnić rolę przystanku do wysiadania.

Schemat rozlokowania przystanków z przypisanymi do nich liniami zamieszczamy poniżej,  szczegółowe informacje na ten temat i aktualne rozkłady jazdy autobusów można znaleźć na stronie rj.metropoliaztm.pl.

Zmiany dotyczą także organizacji ruchu dla pojazdów. Ruch na ul. Piwnej, na odcinku od ul. ks.Hlubka, dopuszczony jest tylko tylko i wyłącznie w jednym kierunku do Placu Piastów.  Kierowcy wyjeżdżający z tunelu DTŚ do ul. Dworcowej nie mają możliwości skrętu w lewo. Objazd dla nich wyznaczony został w prawo w ul. Dworcową, dalej do M.Strzody, stąd do Wrocławskiej, Częstochowskiej i do ul. Jagiellońskiej.

Przypominamy, że trwają końcowe prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Prowadzone są też roboty w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w ciągu ul. Okopowej (na odcinku od dworca PKP do placu Piastów) i budowy miejsc parkingowych w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu, ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2022 r.

Gliwice, decydujMY razem!

logo gliwickiego budżetu obywatelskiego

Kolejne edycje Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego pokazują, że procedura ta ugruntowała się w mieście, wpisała w coroczny kalendarz i jest skutecznym narzędziem, pozwalającym każdemu mieszkańcowi współdecydować o najbliższym otoczeniu – czy to poprzez złożenie propozycji zadania, jego promowanie wśród sąsiadów, znajomych, czy też poprzez udział w głosowaniu.

W tegorocznym naborze wniosków, który trwał od 1 do 19 marca, zgłoszono 325 propozycji zadań (314 zadań dzielnicowych oraz 11 ogólnomiejskich). Swoje propozycje mieszkańcy po raz pierwszy mogli złożyć zarówno za pomocą formularza elektronicznego, jak i tradycyjnie - w wersji papierowej. Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków).

- Mieszkańcy wykazali się dużą aktywnością i wrażliwością na najbliższe otoczenie, składając ponad 300 wniosków. Liczę, że zaangażowanie podczas głosowania będzie jeszcze większe. Bardzo ważna jest tutaj rola rad dzielnic, które niezwykle skutecznie promują procedurę i zachęcają do głosowania – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta miasta.

Projekty zaproponowane przez mieszkańców były oceniane formalnie i merytorycznie. W wyniku tej oceny do głosowania skierowanych zostało 175 zadań. Od 25 sierpnia do 15 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Te, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane w 2022 roku. Wspólnie zdecydujemy, które projekty zwyciężą i zmienią Gliwice, nasze otoczenie oraz społeczność na lepsze.

Od bieżącego roku procedurę koordynuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. – Centrum 3.0 jest miejscem skupiającym aktywnych mieszkańców, liderów, społeczników. Od tego roku współpracuje także z radami dzielnic. Mieszkańcy, którzy mają pomysły, chcą działać, znajdą w Centrum wsparcie. Dotyczy to również budżetu obywatelskiego – pracy nad pomysłami, przygotowywaniem wniosku – wskazuje Ewa Weber.

Przełom sierpnia i września, czyli okres głosowania, to najważniejszy etap GBO –  mamy bowiem możliwość decydowania o losach projektów. Mieszkańcy będą mogli wybrać jedno zadanie spośród 165 zadań dzielnicowych (można zagłosować na zadanie z dowolnej dzielnicy, niekoniecznie z tej, w której się mieszka). Pod głosowanie zostanie poddanych także 10 projektów ogólnomiejskich. Są to następujące zadania: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Płażyńskiego, Turnieje gier planszowych i komputerowych,  Bikepark w Parku Szwajcaria, Masaż limfatyczny dla pracowników gliwickich szpitali,  Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami,  Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, E-przewodnik po mieście,  Restauracja Parkowa - Okrąglak - Plac Grunwaldzki,  XGame - Platforma sportowa oraz  Mnemotechniki w edukacji – warsztaty. Tutaj również każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos.

Wykaz wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania jest dostępny na stronie internetowej gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Warto podkreślić, że głosować możemy elektronicznie, z domu!

Obok głosowania elektronicznego można będzie oddać głos na formularzach papierowych. Te ostatnie będą dostępne do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A), jak również w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (przy ulicy Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6). Na wniosek rad dzielnic lub osób zainteresowanych upowszechnieniem głosowania wśród mieszkańców może zostać przygotowana większa liczba formularzy – osoby chcące je otrzymać powinny złożyć zamówienie, określając pożądaną liczbę formularzy oraz planowane miejsce i sposób dystrybucji na adres e-mail: gbo@gods.gliwice.pl. W wiadomości należy podać także numeru telefonu, na który przekazana zostanie informacja o terminie odbioru formularzy w siedzibie Centrum 3.0.

Nowością w tegorocznym głosowaniu są specjalne punkty do głosowania elektronicznego, które zostaną utworzone w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. To oferta dla tych, którzy nie dysponują dostępem do internetu lub odpowiednim sprzętem elektronicznym, lub po prostu – dla odwiedzających gliwickie biblioteki, którzy niejako przy okazji mogą prosto i szybko oddać głos. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 25 sierpnia do 15 września, w godzinach otwarcia poszczególnych filii. Warto pamiętać, że aby głos elektroniczny był ważny, należy go potwierdzić klikając w specjalny link, który otrzymamy na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza. Dopiero wtedy nasz głos jest ważny. W trakcie całego głosowania na stronie internetowej gliwice.eu będzie udostępniana na bieżąco i uaktualniana liczba oddanych głosów.

Co po zakończeniu głosowania?

Wszystkie głosy papierowe i elektroniczne zostaną zweryfikowane i podsumowane. Podczas ustalania wyników głosowania będą brane pod uwagę projekty, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących w przypadku projektów ogólnomiejskich.

A co dzieje się z zadaniami wybranymi w ubiegłorocznym głosowaniu?

W Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2021 mieszkańcy chętnie oddawali głosy na inwestycje dotyczące m.in.: infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej czy remontów dróg i chodników.  Popularnością cieszyły się także zadania z dziedziny kultury i ekologii, np. potańcówki dla seniorów z dzielnicy Szobiszowice, cykl zajęć Aktywne Zatorze czy warsztaty pielęgnacji zieleni. Te projekty są realizowane w tym roku, cieszą się zainteresowaniem mieszkańców – co jeszcze raz potwierdza dobry pomysł wnioskodawcy - od tego bowiem wszystko się zaczyna. Więcej informacji o realizacji zadań można znaleźć między innymi śledząc specjalnie utworzony profil w serwisie społecznościowym: www.fb.com/BudzetObywatelskiGliwice.

Już teraz zapraszamy do udziału w głosowaniu i zachęcamy do konsultacji osobistych i telefonicznych z zespołem Centrum 3.0  (gbo@gods.gliwice.pl ,32 238 24 55 / 734 150 808). Gliwice, decydujMY razem! (GODS)

Wykaz filii MBP, w których będą dostępne stanowiska do głosowania elektronicznego:

 • Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17),
 • Biblioforum (ul. Lipowa 1),
 • Filia nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3),
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 • Filia nr 7 (ul. Junaków 4),
 • Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18),
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56),
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2),
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 • Filia nr 21 (ul. Syriusza 30),
 • Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6),
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2),
 • Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20),
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25).

Stanowiska będą dostępne dla mieszkańców zgodnie z godzinami otwarcia filii wskazanymi na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

 

 

 

Nowe miejsca postojowe

miejsca postojowe przy ul. Piastowskiej

Mieszkańcy Trynku zyskali nowe miejsca postojowe. Niebawem kolejne zostaną wybudowane przy ul. Myśliwskiej.

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 przy ul. Piastowskiej na Trynku wybudowano cztery miejsca postojowe i chodnik, zamontowano też elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci. Inwestycja kosztowała ponad 94 tys. zł.
Kolejne miejsca postojowe, tym razem w ramach GBO 2021, zostaną wybudowane przy ul. Myśliwskiej. Mieszkańcy zyskają 8 nowych miejsc parkingowych oraz drogę dojazdową z wjazdem od ul. Myśliwskiej. Inwestycja zostanie oddana do użytku w listopadzie. (mf)

 

Energia ukryta w odpadach

Grafika z napisem Gdzie trafiają nasze śmieci?

Dlaczego warto segregować śmieci? Dokąd trafiają z naszych koszy czy worków? Za co musimy płacić? Kontynuujemy cykl informacji, które pozwolą zrozumieć, na czym polega gospodarka odpadami. Chcesz być ekoświadomy? Czytaj.

Życie odpadów nie kończy się w koszu. Wszystkie wyrzucane przez nas śmieci muszą zostać odpowiednio wykorzystane, a miasto z całej masy odpadów odbieranych od mieszkańców powinno odzyskiwać określoną ilość odpadów segregowanych. Domowa selekcja śmieci ma w tych działaniach kluczowe znaczenie, ale nie wystarczy. Odpady muszą zostać jeszcze dodatkowo doczyszczone lub przetworzone.  

Domowe rachunki za śmieci uwzględniają koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.  

Gliwice oferują mieszkańcom różne możliwości oddawania odpadów, starają się także jak najlepiej kontrolować ich obieg. O skuteczne zabezpieczenie, dalsze wykorzystanie naszych śmieci i przekazanie ich do wykorzystania recyklerom dbają przede wszystkim: miejska spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów (PZO) oraz utworzone przy udziale miasta Śląskie Centrum Recyklingu, o którym pisaliśmy w poprzednich częściach naszego cyklu. Tym razem uwagę skupimy na PZO.  

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów działa przy ul. Rybnickiej 199B. Przed laty pobliski teren kojarzył się gliwiczanom głównie z miejskim wysypiskiem śmieci. Składowisko ciągle funkcjonuje, ale wiele się zmieniło. Trafia na nie zdecydowanie mniej śmieci niż kiedyś, bo coraz więcej odpadów jest segregowanych i przekazywanych do wyspecjalizowanych firm.

Gliwiczanie polubili PSZOK, do punktu odbioru odpadów ustawiają się kolejki.

PZO przyjmuje różne typy odpadów z naszych domów. Do przetworzenia przywożona jest m.in. część odbieranych śmieciarkami odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów. Działa tu również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy dostarczają własnym transportem także wiele innych rodzajów segregowanych odpadów.

W 2013 roku mieszkańcy przekazali do PSZOKu około 2,5 tysiąca ton wyselekcjonowanych śmieci, a w 2020 roku już ponad 9 tysięcy ton.

Do PSZOKu przywożone są m.in. odpady, które nie powinny trafić do śmietnika, jak lodówki, opony czy odpady budowlane, a także np. większe ilości odpadów, które nie mieszczą się do kontenerów lub worków, w tym odpady zielone pozostałe po porządkowaniu przydomowych ogródków czy odpady wielkogabarytowe, które mieszkańcy chcą przekazać, nie czekając na wyznaczone terminy odbioru.

Jakie rodzaje odpadów przyjmowane są w PSZOKu?

 • odpady zielone
 • opony
 • odpady budowlano-rozbiórkowe (w tym gruz, papa, wełna mineralna, styropian, folia)
 • odpady wielkogabarytowe (w tym meble, okna, materace, dywany, grzejniki, wanny)
 • chemikalia (w tym rozpuszczalniki i środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, detergenty, filtry olejowe, opakowania po dezodorantach i lakierach i innych aerozolach)
 • elektrośmieci (w tym sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory)

W 2020 roku, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, poszerzono zakres przyjmowanych odpadów o:

 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • metale
 • odzież i tekstylia
 • przeterminowane leki, igły i strzykawki

Więcej informacji o PSZOK można znaleźć na stronie internetowej pzogliwice.pl

Odpady są przyjmowane w PSZOKu bezpłatnie. Do punktu przyjeżdża dziennie nawet 200 samochodów. – Gliwiczanie coraz chętniej dbają o właściwą segregację śmieci, więc oferta PSZOK poszerza się i odbierane są kolejne rodzaje odpadów. Jeszcze w tym roku punkt zostanie zmodernizowany tak, aby obsługa odbywała się w lepszych warunkach i przebiegała sprawniej – mówi Mariusz Sychta z Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.

Odpady mogą służyć do produkcji paliw alternatywnych

Każdy rodzaj odpadów odbierany jest oddzielnie i ma swoją odrębną, dalszą drogę. Przykładowo odpady zielone trafiają do kompostowni na terenie PZO, odpady poremontowe na składowisko lub do utwardzania dróg, szkło, metal czy elektroodpady do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich dalszym wykorzystaniem, leki, igły czy strzykawki do odbiorców dysponujących specjalnymi instalacjami do ich przetwarzania termicznego. Z opon recyklerzy uzyskują granulat gumowy – materiał, którego używa się m.in. do tworzenia nawierzchni placów zabaw czy boisk sportowych. Może być wykorzystywany również jako dodatek do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, z których powstają drogi.

– Znacząca część odpadów, w tym np. chemikalia, tekstylia i produkt powstały po przeróbce odpadów wielkogabarytowych także przekazywana jest do zewnętrznych odbiorców i docelowo może służyć do produkcji paliw alternatywnych. W przypadku odbioru tzw. frakcji palnej, PZO nie tylko ponosi koszty odpowiedniego przygotowania niektórych odpadów, ale często musi też recyklerom dopłacać, bo takie są aktualne prawa rynku – wyjaśnia Andrzej Kański, kierownik Działu Przetwarzania Odpadów w PZO.   

Przybywa odpadów wielkogabarytowych, trwa wielkie mielenie

Do specjalnej sortowni w PZO trafiają odpady wielkogabarytowe. Jest ich coraz więcej. W 2016 roku mieszkańcy oddali do PSZOKu około 850 ton takich odpadów, a w 2020 roku ponad 3 tysiące ton. Do tego trzeba doliczyć wielkie gabaryty odbierane śmieciarkami spod domów. W tym przypadku było to analogicznie – ponad 950 ton i ponad 3600 ton. Jest co przerabiać, a proces przebiega pod zadaszeniem na powierzchni około 2700 m2.

Podzielone na mniejsze części meblościanki, szafki, fotele, krzesła czy ramy okienne załadowywane są koparko-ładowarką do wolnoobrotowego rozdrabniacza, gdzie zostają, najprościej rzecz ujmując, zmielone. W zależności od sita i zapotrzebowania zewnętrznych odbiorców powstaje produkt bardziej lub mniej rozdrobniony. Przy okazji separator magnetyczny wyłapuje elementy metalowe, które po dodatkowym doczyszczeniu są przekazywane do wykorzystania firmom zajmującym się recyklingiem złomu. Tzw. wielkie gabaryty to kaloryczny typ odpadu, który może zostać wykorzystany do produkcji paliw alternatywnych.

Zanim wyrzucimy śmieci, zastanówmy się, czy nie ma w nich rzeczy, które są w dobrym stanie i mogą się jeszcze komuś przydać. PZO oferuje usługę „Drugie Życie Rzeczy”. Możemy bez opłat oddawać niepotrzebne przedmioty codziennego użytku, a inni gliwiczanie mogą je za darmo odbierać. W efekcie z ręki do ręki przekazywane są np. wersalki, meble, w tym mebelki dla dzieci i meble ogrodowe, wózki, rowery, łóżeczka, wyroby ceramiczne i szklane, narzędzia, zabawki czy książki. Potrzebujących nie brakuje. Na miejscu są także kontenery PCK na niezniszczone ubrania.  

Warto zadbać o środowisko i segregować bioodpady

Zdecydowanie wolniej niż w przypadku odpadów wielkogabarytowych przyrasta ilość segregowanych przez mieszkańców bioodpadów. Nie wszystkie są przez nas selekcjonowane. Trafiają zbyt często do odpadów zmieszanych, podnoszą koszty ich przetworzenia, a pozostałość po przeróbce przekazywana jest na wysypisko. Bioodpady, w tym ogródkowe odpady zielone, są też wyjątkowo ciężkie. Jeśli wyrzucamy je do czarnych pojemników, to niestety nie mogą być dalej właściwie wykorzystane i nie wpływają na poziom odpadów odzyskiwanych.

Tymczasem m.in. w PZO działa kompostownia, w której takie wysegregowane bioodpady mogą być poddawane przez kilka tygodni odpowiednim procesom. W efekcie powstaje produkt wykorzystywany m.in. do rekultywacji składowiska. W dodatku końcowego materiału jest o 30% mniej niż początkowego wsadu. – W toku jest obecnie modernizacja kompostowni, a w planach wytwarzanie certyfikowanych produktów – nawozów i związków azotowych, które można wykorzystywać pod uprawy i odsprzedawać. Natomiast w najbliższych tygodniach rozpocznie się przedsięwzięcie polegające na budowie całorocznej bariery antyodorowej na terenie kompostowni – informuje Mariusz Sychta.

Na składowisko trafia tylko niewielka część odpadów

Kompleksowy system gospodarowania odpadami w Gliwicach sprawia, że śmieci przekazywanych na składowisko jest coraz mniej. Obecnie do składowania trafiają głównie odpady poremontowe z PSZOK oraz resztka materiału powstała po przetworzeniu frakcji zmieszanej. W odpowiednio zabezpieczonej niecce, odseparowanej od wód gruntowych, odpady są układane piętrowo i oddzielane warstwami izolującymi. Negatywne oddziaływanie na środowisko jest minimalizowane.

Ponadto specjalne instalacje umożliwiają odzyskiwanie ze składowiska biogazu, który przetwarzany jest w energię cieplną i elektryczną. Jest ona wykorzystywana na bieżące potrzeby PZO, a także częściowo odsprzedawana. Natomiast odcieki ze składowiska wspomagają procesy fermentacyjne, służą do nawadniania kwater i krążą w obiegu zamkniętym.

Gliwicki Rajd Przygodowy – zapisani?

Na starcie rajdu

Powrócił cykl imprez 360 Stopni czyli Gliwickie Gry Rodzinne i Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni! Gwarantujemy świetną zabawę i niezapomnianą przygodę. Miasto Gliwice zaprasza!

Przygotowywanie kolejnych gier miejskich i rajdu miejskiego w Gliwicach to ogromna przyjemność i niezapomniana przygoda. Podczas organizacji Gry Rodzinnej kładziemy nacisk na to, by uczestnicy, zwłaszcza ci najmłodsi, dobrze się bawili. Przy Rajdzie Przygodowym dochodzi jeszcze interesująca rywalizacja oraz atrakcyjne zadania specjalne – choćby takie, jak słynny już przejazd rowerem na moście linowym nad Kłodnicą, co miało miejsce w 2019 roku, podczas jubileuszowego, 10. Gliwickiego Rajdu Przygodowego w Gliwicach – mówi redaktor Igor Błachut, pochodzący z Gliwic dziennikarz telewizji Eurosport, od początku związany z Gliwickim Rajdem Przygodowym.
W 2019 roku, podczas poprzedniej edycji Rajdu, miejsca startowe na trasę rodzinną rozeszły się w… 11 godzin! Zapełniliście listę niemal od razu po uruchomieniu zapisów, dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla Was aż trzy Gliwickie Gry Rodzinne. Każda ma inne hasło przewodnie i rozpoczyna się w innym miejscu.
Pierwsza gra za nami. 3 lipca w parku Chopina wrażeń nie brakowało! Było przeciąganie samochodu, skoki w workach, park linowy i slalom. Zaopatrzone w mapy rodziny spędziły niezapomnianą, aktywną sobotę!

Przed nami kolejne emocje!

Przed nami jeszcze dwie rodzinne zabawy (14 sierpnia i 11 września) oraz długi, pełen ekstremalnych wyzwań Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni (12 września).

Drugi rajd dla rodzin odbędzie się w sobotę, 14 sierpnia. Uchylając rąbka tajemnicy zdradzimy, że pełne emocji konkurencje będą oscylowały w tematyce natury i ekologii. Trzymajcie rękę na pulsie – zapisy ruszą w poniedziałek, 2 sierpnia, o godz. 10.00!

Jak się zapisać?

To proste! Zapisy na wszystkie kategorie Gliwickiego Rajdu Przygodowego prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.gliwice2021.team360.pl. Wystarczy się zalogować, wybrać rajd, w którym chcecie wziąć udział i zapisać się. Od poniedziałku, 2 sierpnia będzie można zapisać się na Grę Rodzinną, która odbędzie się 14 sierpnia, cały czas można się zapisywać na długodystansowy, ekstremalny Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni, który odbędzie się 12 września – wolne miejsca są do Waszej dyspozycji!
11 września odbędzie się trzecia gra rodzinna – o rozpoczęciu zapisów na to konkretne wydarzenie  będziemy informować na stronie internetowej www.gliwice.eu.

Dla kogo Rajd?

Dla każdego! Wystarczy zapał, dobry nastrój, pozytywna energia i znośna kondycja fizyczna. Drużyna w Gliwickiej Grze Rodzinnej może liczyć od 2 do 5 osób. Jeden z uczestników musi być pełnoletni. W składzie musi być też (co najmniej) jedno dziecko poniżej 14 roku życia.
12 września odbędzie się Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni.

W Rajdzie biorą udział dwuosobowe drużyny. Tradycyjnie będzie trzeba się zmęczyć – biegając, jeżdżąc na rowerze i rolkach. Zostało jeszcze trochę czasu, dlatego możecie popracować nad formą. Ale spokojnie – stawiamy na dobrą zabawę, a do mety każdy może dotrzeć w swoim tempie. Ci, którzy brali udział w poprzednich edycjach, potwierdzą – dobra zabawa gwarantowana! (mf)

 

Rowerem nad Dzierżno

ludzie na rowerach nad wodą

Gliwicka Rada Rowerowa zaprasza na #Gliwicykl. Podczas liczącej 25 km trasy uczestnicy wycieczki pojadą nad Dzierżono Duże.

Trasę wytyczono m.in. fragmentami bulwarów Kłodnicy i ul. Rzeczycką. Rajd rozpocznie się na placu Piłsudskiego, o godz. 8.30, w piątek 30 lipca, a zakończy około godz. 11.30. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.grr.org.pl, w zakładce gliwicykl. (mf)