Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 22 kwietnia 2021 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 22 kwietnia 2021 r.

Dodano: 22.04.2021
// 22-04-2021

Zasady obsługi klientów. Rejestracja telefoniczna na stanowisku CEiDG

urząd miejski

 Urząd cały czas działa  zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  zasady bezpieczeństwa i w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w organizacji jego pracy.

UWAGA:

Od 12 kwietnia klienci chcący załatwiać sprawy na stanowisku działalności gospodarczej, związane z CEiDG, są przyjmowani po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel.: 32-238-56-76 lub 32-239-11-84.

 

REJESTRACJA POJAZDÓW - REZERWACJA WIZYTY

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

1. Wydziału KomunikacjiUwaga - atualne zasady obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt klientów Referatu Rejestracji Pojazdów (pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu/index.php). 

Sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu), złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu - bez wcześniejszego umawiania wizyty.

Wydział Komunikacji przypomina, że istnieją następujące formy realizacji spraw:

- złożenie dokumentów w Biurze Podawczym Urzędu,

- przesłanie zawiadomień / wniosków z wykorzystaniem platformy SEKAP oraz ePUAP,

- rezerwacja internetowa terminu wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów.

- telefoniczne umówienie wizyty w Referacie przy ul. Jasnej 31a – dotyczy klientów zbiorowych (tzn. klientów którzy są zainteresowani załatwieniem podczas jednej wizyty 3 lub więcej spraw).

2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;

3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

 

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

 

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. !!! Od 30 października 2020 r. w ceremonii ślubu cywilnego w Ratuszu może uczestniczyć tylko 5 osób – 2 zawierających małżeństwo, 2 świadków, urzędnik USC !!!
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Kolejne zwolnienia z opłat dla przedsiębiorców

wnętrze kawiarni

W związku z przedłużają się pandemią i obostrzeniami Miasto podjęło kolejne kroki, by wesprzeć mocno nadwyrężoną kondycję lokalnych przedsiębiorców. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli proponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

W lutym gliwiccy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z pierwszej raty opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni podjęli uchwałę umożliwiającą zwolnienie ich z kolejnej - drugiej raty opłaty, wnoszonej do 31 maja i zwrócenie drugiej raty opłaty w przypadku osób, które dokonały wpłaty jednorazowej, za cały rok.  

Możliwość  zwolnienia z tych  opłat dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania. (mf)

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

narodowy spis powszechny - baner

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Spis obejmuje:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach nie będącymi mieszkaniami na terenie Polski,
 • osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a podstawową metodą przeprowadzenia spisu jest tzw. samospis internetowy – przekazanie danych za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pod adresem: spis.gov.pl.

Uzupełniające metody spisu dla osób, które nie mogą przeprowadzić samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, to:

 1. wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza spisowego;
 2. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego;
 3. tzw. „spis na żądanie” – dzwoniąc na infolinię spisową - 22 279 99 99 wew. 1 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) - wywiad spisowy przeprowadzi w tym przypadku rachmistrz telefoniczny.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu (brak internetu), mogą skorzystać z przygotowanych w budynku  Urzędu Miejskiego w Gliwicach stanowisk komputerowych, z dostępem do aplikacji spisowej. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: – 32 239 11 03 lub 32 239 11 86, pn.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00, celem ustalenia terminu wizyty.

O co będziemy pytani:

 1. Charakterystyka demograficzna:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna:
  1. bieżący status aktywności zawodowej - pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. miejsce zamieszkania za granicą - kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość - przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie - przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
 8.  Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

Na stronie internetowej Gminnego Biura Spisowego zamieszczony został wykaz szczegółowych pytań - wcześniejsze zapoznanie się z nimi i przygotowanie niezbędnych do udzielenia odpowiedzi danych znacznie przyspieszy przeprowadzenie samospisu internetowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Gliwicach - telefon kontaktowy 32 239 11 03, 32 239 11 86  lub mail: so@um.gliwice.pl.

 

Opłaty za żłobek. Co wybrali gliwiczanie?

Grafika - opłaty za żłobek - konsultacje zakończone

Zakończyły się konsultacje dotyczące sposobu wyliczania opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. Zdecydowanie większe poparcie zyskała propozycja wprowadzenia jednakowej opłaty dla wszystkich, niezależnie od dochodu.

Opieka nad maluchami to priorytetowa kwestia dla rodziców, ale również bardzo istotne zagadnienie w polityce społecznej Gliwic. Dlatego władze Gliwic chcą podejmować w tej kwestii decyzję wspólnie z mieszkańcami. Od 6 do 21 kwietnia zorganizowano konsultacje – każdy zainteresowany gliwiczanin mógł na stronie internetowej miasta zagłosować na jedną z dwóch propozycji wyliczania opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.

Mieszkańcy oddali w sumie 1007 głosów (jeden adres e-mailowy mógł być wykorzystany do głosowania tylko jeden raz). Wynik konsultacji jest jednoznaczny i bardzo czytelny.

Zdecydowanie większe poparcie, bo aż 854 głosy, zyskała pierwsza z przedstawionych propozycji. Polega ona na wprowadzeniu jednakowej i stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 300 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziny. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rodzice dodatkowo płaciliby do 7 zł dziennie za wyżywienie. Tak jak dotąd, opłata za wyżywienie nie byłaby pobierana w przypadku nieobecności dziecka.

Wybrana przez mieszkańców w konsultacjach pierwsza propozycja będzie rekomendowana i przedstawiona w projekcie uchwały miejskim radnym, ponieważ do Rady Miasta Gliwice należy ostateczna decyzja w tej sprawie.

Na drugą propozycję oddano 153 głosy. Uzależniała ona opłatę za pobyt dziecka w żłobku od dochodu i uwzględniała trzy stawki: 150 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie do 1.100 zł, 250 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.100 zł do 1.700 zł, 400 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.700 zł.

Przypomnijmy, że w gliwickich żłobkach miejskich obowiązuje obecnie skomplikowany sposób naliczania opłat za pobyt maluchów, na co często skarżyli się rodzice. Dlatego miasto poddało pod głosowanie mieszkańców czytelniejsze propozycje. Do tej pory opłata była liczona od godziny i zależna od dochodu. W miejsce obecnego wzoru wprowadzona ma być stała opłata miesięczna, co jest standardem w wielu śląskich miastach.

 

Nowy szpital miejski coraz bliżej

wizualizacja szpitala miejskiego

Projektowanie kluczowej dla Gliwic inwestycji – nowej siedziby szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej – jest coraz bardziej zaawansowane. W III kwartale tego roku miasto powinno otrzymać od projektantów kompletną dokumentację, w tym pozwolenie na budowę umożliwiające realizację robót budowlanych. W IV kwartale ma pozyskać decyzję umożliwiającą przebudowę zewnętrznego układu drogowego przy szpitalu. Równolegle planuje się ogłoszenie i prowadzenie przetargu na wybór wykonawcy, tak by roboty budowlane rozpocząć w pierwszej połowie 2022 roku.

Nowoczesny szpital jest miastu bardzo potrzebny. Projektowanie takiego obiektu w czasie pandemii pozwoliło nam na uwzględnienie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, które okazały się niezwykle potrzebne i będą niezbędne w przyszłym funkcjonowaniu szpitali, a których obecnie brakuje. Dodatkową funkcjonalnością przyszłego szpitala będzie jego lokalizacja. Projektowany obiekt przy ul. Kujawskiej, w sąsiedztwie ulic Ceglarskiej i Pocztowej, będzie miał zapewniony szybki i komfortowy dojazd z różnych części Gliwic, bliskość do zjazdów na Drogową Trasę Średnicową i węzła autostradowego Gliwice Sośnica. Układ drogowy w sąsiedztwie jest już zmodernizowany, konieczne są jedynie niewielkie korekty – przypomina Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic nadzorujący prace nad realizacją nowego szpitala miejskiego

Budynek szpitala, projektowany przez gdańską firmę Industria Project, ustawiono na planie litery H i na linii północ–południe, co pozwoli na lepsze dostosowanie obiektu do funkcjonowania w czasie zagrożeń epidemicznych i znacząco ograniczy jego nadmierne nagrzewanie się w porze letniej. Budynek ma mieć 5 kondygnacji (podpiwniczenie, parter i trzy piętra), a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Z myślą o pacjentach i odwiedzających zaprojektowano przy obiekcie strefę relaksu – park od strony ul. Kujawskiej. Nie zapomniano też o najmłodszych! W projekcie, od południowej strony budynku, przewidziano plac zabaw i teren rekreacyjno-sportowy.

W poszczególnych segmentach szpitala zlokalizowano 12 oddziałów łóżkowych, natomiast w części centralnej budynku – główne szpitalne działy obsługowe.

W środkowym segmencie na poziomie parteru znajdzie się SOR z izbą przyjęć, w tym 10-stanowiskowy obszar tzw. triagu umożliwiający wstępną ocenę stanu pacjenta, obszar resuscytacyjno-zabiegowy z salą zabiegową, dwoma salami resuscytacyjno-zabiegowymi i salą intensywnej terapii, a także obszar konsultacyjny z 5 gabinetami dla dzieci i dorosłych. Obok SOR zlokalizowano działy diagnostyczno-zabiegowe (dwie pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie RTG i jedną pracownię rezonansu magnetycznego). Na I piętrze bezpośrednio nad SOR zlokalizowano zespół bloków operacyjnych z 7 salami operacyjnymi, w tym z 4 salami hybrydowymi. Poszczególne kondygnacje połączono klatkami schodowymi i windami, w tym windą prowadzącą aż na dach, gdzie przewidziano lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W nowym szpitalu przewidziano 356 łóżek dla pacjentów w pokojach jedno- i dwułóżkowych, zlokalizowanych w 12 oddziałach – chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym (60 łóżek), chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń (59 łóżek), chirurgii urazowo-ortopedycznej (40 łóżek), kardiologii (40 łóżek), pediatrii (31 łóżek), chirurgii dziecięcej (14 łóżek), okulistyki (10 łóżek), urologii (33 łóżka), anestezjologii i intensywnej terapii (13 łóżek), anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (4 łóżka), neurologicznym i udarowym (32 łóżka), rehabilitacji (20 łóżek). Oddziały te zaprojektowano w układzie dwukorytarzowym, co umożliwi dokonywanie szybkich zmian w strukturach oddziałów oraz lokalizację w centralnej części każdego segmentu budynku pomieszczeń niewymagających naturalnego oświetlenia.

W nowym obiekcie szpitalnym znajdą się także działy diagnostyczno-zabiegowe (stacja dializ, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopii, pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii, laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, bank krwi, zakład rehabilitacji, pracownia kardiometrii) i tzw. działy wspólne (centralna sterylizatornia, centralna dezynfekatornia, centralny magazyn gazów medycznych, apteka szpitalna, pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna).

Nie zabraknie zespołu poradni przyszpitalnych z 31 gabinetami – podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nocnej i świątecznej, chirurgicznej ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, urologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, psychologicznej, pediatrycznej, medycyny pracy, żywienia, chirurgii naczyniowej.

Powierzchnia szpitala wyniesie ok. 57 tys. m2. W budynku przewidziano rezerwę o powierzchni ok. 2 tys. m2 na trzecim piętrze (przestrzeń techniczna), którą przyszłościowo będzie można przekształcić w kolejny oddział na ok. 60 łóżek, zaś na terenie zajmowanym przez szpital także rezerwę pod budowę dodatkowego segmentu.

Co z układem drogowym?

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie odrębnego zjazdu dla karetek z ul. Pocztowej, natomiast sama ulica Pocztowa ma zostać przekształcona w drogę bez przejazdu.

Na potrzeby komunikacji zbiorowej przy ul. Kujawskiej przewidziano budowę zatok dla autobusów. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano także zjazd, który prowadzić będzie pod wejście główne szpitala ze strefą kiss & drive, wraz z dwoma miejscami postoju taxi. Zjazdem od strony ul. Kujawskiej dostaniemy się także na parking dla pacjentów i odwiedzających, a także na drogę prowadzącą prosto do strefy SOR, gdzie także przewidziano parking dla pacjentów.

Od strony ul. Ceglarskiej zaprojektowano miejsca postoju taxi oraz zjazd na drogę wewnętrzną prowadzącą do strefy dializ, gdzie zlokalizowano dodatkowy parking dla pacjentów dializowanych. Od strony ul. Ceglarskiej przewidziano także dojazd do parkingów pracowniczych oraz dojazd do strefy dostaw.

W sumie na terenie inwestycji projektowanych jest 353 miejsc parkingowych.Nowy szpital miejski coraz bliżej

Bez punktów w meczu na szczycie

Piast gliwice w akcji

Piast Gliwice uległ na własnym boisku Legii Warszawa 0:1. Niebiesko-Czerwoni mogli prowadzić z liderem Ekstraklasy, ale zabrakło skuteczności. Z kolei Legionistom udało się wykorzystać jedną z wypracowanych okazji i to wystarczyło, by wywieźć z Gliwic komplet punktów. Zwycięskiego gola dla Wojskowych strzelił Rafael Lopes.

Zespoły na początku rywalizacji podeszły do siebie z wielkim respektem. Żadna ze stron nie chciała się zbytnio otworzyć i pilnowała się, by nie popełnić kosztownego błędu. Legia wypracowała sobie lekką optyczną przewagę, której nie potrafiła jednak zmaterializować zdobyciem bramki. Najlepszą okazję miał Artur Jędrzejczyk, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego oddał minimalnie niecelny strzał. Piast starał się odgryzać szybkimi kontratakami i jeden z nich mógł skończyć się golem, lecz Tiago Alves uderzył ponad bramką. Sędzia nie doliczył ani minuty i piłkarze udali się po 45 minutach na przerwę.

Druga połowa zaczęła się zdecydowanie intensywniej niż pierwsza. Obie drużyny wyszły dużo odważniej i stwarzały sobie groźne sytuacje, które zmarnowali Tomáš Pekhart i Tiago Alves. Piłka wpadła w końcu do siatki w 75. minucie spotkania, kiedy to Rafael Lopes wykończył dośrodkowanie Josipa Juranovicia i dał Legii prowadzenie. Stołeczni, tuż po otwarciu wyniku, starali się podwyższyć prowadzenie, jednak ponownie František Plach popisał się dobrą interwencją. Gliwiczanie, mimo starań, nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Wojskowi przerwali serię Piasta i zdobyli cenne trzy punkty, zwiększając dystans do sześciu oczek nad drugą w tabeli Pogonią Szczecin. Niebiesko-Czerwoni utrzymali czwartą lokatę, a kolejne spotkania, które są zaplanowane na weekend, zwiastują wiele emocji.

Biuro Prasowe Piast Gliwice S.A.