Aktualności | Wznowienie obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Wznowienie obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Wznowienie obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Opublikowane: 12.04.2021 / Sekcja: Miasto 

Od 12 kwietnia wznowiona zostanie obsługa klientów Referatu Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21. Do 23 kwietnia obsługiwane będą  osoby, którym anulowano lub przesunięto termin wizyty zarezerwowanej pierwotnie na pierwszą połowę kwietnia oraz klienci, którzy zgłoszą się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 (wejście przy bankomacie) jest możliwy bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty. Klienci obsługiwani są na bieżąco, wg kolejki.

Osoby, którym anulowano lub przesunięto wizytę zarezerowaną pierwotnie w terminie od 2 do 16 kwietnia, będą obsługiwane  w terminach ustalonych w kontakcie z pracownikami Wydziału Komunikacji UM. Uwaga: Realizacja wizyty uwarunkowana jest okazaniem kodu wygenerowanego podczas pierwotnej rezerwacji.

Jeżeli pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych (fabrycznie nowy, utrata tablic, rejestracja  pojazdu z zagranicy), sprawę można również załatwić w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31 A, bez wcześniejszej rezerwacji wizyty. Klienci są obsługiwani są na bieżąco, wg kolejki.

Osoby, które zakupiły pojazd już zarejestrowany w Polsce, proszone są o przesłanie drogą elektroniczną (na adres km@um.gliwice.pl), pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub o złożenie w Biurze Podawczym zawiadomienia o nabyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu. Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz wydawanie dokumentów praw jazdy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, operatora pocztowego lub Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (wejście od strony ul. Wyszyńskiego). Informacje o dokumentach niezbędnych do załatwienia sprawy można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Bieżące informacje na temat zmian w obsłudze klientów można znaleźć również na stronach rezerwacjakm.gliwice.eu oraz bip.gliwice.eu.