Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 19 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 19 października 2020 r.

Dodano: 19.10.2020
// 19-10-2020

UWAGA! Urząd Stanu Cywilnego bez bezpośredniej obsługi

obrączki

Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów.

Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Należy liczyć się, że czas realizacji będzie wydłużony (poza normalny wymiar od 1 do 14 dni).

Oto lista spraw, które można załatwić  w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (nie obowiązują przepisy o właściwości miejscowej):

 1. uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego  w latach 2015–2020,
 2. uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 3. uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 4. uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego,
 5. złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 6. wniesienie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
 7. wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 8. zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Nowe zasady bezpieczeństwa

coronavirus baner

Od 17 października w całym kraju obowiązująq będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które zaczną obowiązują od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 •     lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 •     ograniczona liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 •     od 19 października – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – maksymalnie 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 •     w uroczystościach religijnych może uczestniczyć  1 osoba na 4m2;
 •     w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 25 osób;
 •     w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 •     wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 •     w wydarzeniach kulturalnych maksymalnie 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 •     zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 •     ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 •     od 19 października - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela itp.);
 •     podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 •     w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 •     w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 •     lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 •     ograniczona liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 •     wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 •     w wydarzeniach kulturalnych maksymalnie 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 •     zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Listę powiatów w strefie czerwonej oraz więcej informacji na temat obowiązujących obostrzeń można znaleźć na stronie : www.gov.pl/koronawirus.

GBO 2021. Na co zagłosujemy?

BGO 2021 baner

Od 23 października do 13 listopada będzie można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do głosowania skierowano 154 projekty, w tym 145 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach do głosowania. Głosować będzie można w formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie papierowej będzie można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego. Formularze będą dostępne od dnia głosowania.

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wynosi 14 655 000 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” Zamieszczono tam m.in. wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania, wyniki procedury odwoławczej, kwoty dla dzielnic i liczbę głosów umożliwiającą udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych.

W tym samym miejscu znajduje się także lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, odwołaniami od negatywnej weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

 

Obowiązujące zasady obsługi klientów

widok na Urząd Miejski w Gliwicach

Nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak od 1 października, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, jest ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (pod przejazdem) jest zamknięte!
 2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w BIurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Marka Śląskie 2020 – Gliwice docenione!

Prezydent Gliwic i prezes RIPH na scenie

Aż 7 gliwickich podmiotów zostało uhonorowanych w XI edycji Konkursu „Marka-Śląskie” w 2020 roku organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. Konkurs docenia ludzi, firmy i instytucje, które tworzą pozytywny wizerunek regionu, przyczyniają się do jego rozwoju i budują tożsamość regionalną Śląska, w kraju i za granicą.

Osobowością roku „Marka-Śląskie” został Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, obecnie Senator RP, w którego imieniu nagrodę odebrał prezydent Gliwic Adam Neumann.
W kategorii „Super Marka-Śląskie” nagrodzono Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej.

Nagrody „Marka-Śląskie” przyznawane są w 14 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Dziedzictwo Kulturowe Regionu, Sport, Turystyka i Rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Media i Osobowość Roku oraz „Super Marka-Śląskie”.

Oto pozostali gliwiccy zwycięzcy:
• Zdrowie: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice,
• Kultura: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, wyróżnienie przyznano Stowarzyszeniu Muzycznemu Śląski Jazz Club,
• Usługa: EMT-Systems Sp. z o.o.,
• Nauka: Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica.

XXVI Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, podczas której przyznawane są nagrody w konkursie „Marka-Śląskie” odbyła się w sobotę 17 października. Zainaugurowali ją Adam Neumann, prezydent miasta Gliwice i Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o zdrowie uczestników, wydarzenie odbyło się w studio nagraniowym, na terenie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice i było transmitowane online. W części artystycznej wystąpili artyści Opery Śląskiej oraz Akademicki Chór Politechniki Śląskiej.
Organizatorami Konkursu „Marka-Śląskie” są Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, TVP3 Katowice, Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni.
Przypominamy, że RIPH w Gliwicach obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Izba powstała na fali zmian politycznych i ustrojowych 19 czerwca 1990 r. jako Gliwicka Izba Przemysłowo-Handlowa kontynuując tradycję pierwszej gliwickiej izby powstałej w 1859 r. W 1995 r. walne zgromadzenie członków Izby uchwaliło zmianę nazwy z gliwickiej na regionalną oraz nowy statut umożliwiający tworzenie oddziałów terenowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzenie działalności szkoleniowej, integracja i promocja członków izby oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. (mf)

30 lat formacji Tanecznej Salake

tancerze w czerwoncyh strojach na scenie

Zaczęło się 30 lat temu. W gliwickiej dzielnicy Sośnica. Z początkiem roku szkolnego 1990/91, w Szkole Podstawowej nr 21, z inicjatywy nauczyciela wychowania muzycznego Joanny Koćwin, powstał zespół Form Tanecznych "Salake". 
W tym roku Gliwicka Gala Oświatowa podczas Dnia Edukacji Narodowej stała się okazją, by świętować - choć w ograniczonej ze względu na obostrzenia epidemiczne formie - 30-lecie działalności pracy artystycznej.

Od samego początku istotną rolę w pracy zespołu odgrywała teatralizacja tańca, dlatego choreografie  często miały i mają fabułę, wręcz „opowiadają”, ważny jest w nich temat, kostium, muzyka i emocje.  Początkowo taniec indiański, później eksperymenty z nurtami innych gatunków i kultur narodowych, by wreszcie "wejść" w świat celtycki. Z roku na rok ewoluował nie tylko styl tańca, ale również skład zespołu.

Obecnie formacja specjalizuje się wciąż w repertuarze opartym na tańcu irlandzkim, jednak stylizowany on jest również innymi technikami tańca. Zespół pracuje również przy dłuższych formach – spektaklach teatralno – tanecznych, przy akompaniamencie na żywo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Edukacja.gliwice.eu.

Uwaga smog!

miasto z lotu ptaka

Do wtorku, 20 października, na terenie aglomeracji górnośląskiej musimy się spodziewać złej jakości powietrza – ostrzega  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu w Katowicach.

Z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wskazane jest ograniczenie długotrwałego przebywania w otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na ich działanie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. pogoda. Brak wiatru i niska temperatura utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji, kiedy intensywnie ogrzewamy domy i mieszania.

Odszedł Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak, wybitny aktor i Honorowy Obywatel Gliwic, zmarł 19 października. Był jednym z gigantów powojennego teatru i filmu.

Wojciech Pszoniak urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie. Dorastał w Gliwicach, do których dotarł jednym z ostatnich transportów, razem z Adamem Zagajewskim. Pszoniak zamieszkał z rodzicami w mieszkaniu przy ul. Arkońskiej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej (przy ul. Zimnej Wody) grał między innymi w orkiestrze wojskowej. Jako uczeń średniej szkoły muzycznej był w klasie oboju. Na gliwickim lotnisku latał i skakał ze spadochronem. W naszym mieście odbył też służbę wojskową. Jako przyszły człowiek sceny żywo interesował się życiem kulturalnym – obracał się w gliwickim towarzystwie jazzowym, które wówczas współtworzyli pianista Jan Kwaśnicki, basista Maciej Ropski i perkusista Adam Jędrzejowski. Wojciech Pszoniak grywał z nimi na saksofonie.

To właśnie w Gliwicach podjąłem decyzję, że będę aktorem – mówił Pszoniak w 2007 roku.

W naszym mieście stawiał też pierwsze kroki w tej profesji – występował między innymi w klubie Gwarek i Spirali. Zagrał także w słynnej – pierwszej w Polsce – inscenizacji „Ślubu” Witolda Gombrowicza w reżyserii Jerzego Jarockiego (w 1960 roku).  Później wyjechał na studia aktorskie do Krakowa i wyprowadził się z Gliwic. Jako aktor zrobił międzynarodową karierę – w teatrze grał u Konrada Swinarskiego, Zygmunta Hübnera, Jerzego Gruzy. Do ról filmowych zatrudniali go Jerzy Kawalerowicz, Filip Bajon,  Volker Schlöndorff i Andrzej Wajda, w którego filmach stworzył niezapomniane kreacje – Moryca w „Ziemi obiecanej”, Robespierre'a w „Dantonie” i Korczaka. Mieszkał we Francji. W 2012 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gliwic.

Stal ponownie za mocna

GTK w akcji

Nadal bez wyjazdowej wygranej. GTK w Ostrowie Wielkopolskim zagrało bardzo słabo i przegrało różnicą 22 punktów. Arged BM Slam Stal, choć do treningów wróciła dopiero w środę, na parkiecie wyglądała zdecydowanie lepiej i zasłużenie odniosła zwycięstwo 83:61.

Ostrowianie rozpoczęli mecz od obrony strefowej, która w pierwszym fragmencie spotkania przynosiła im oczekiwany skutek. Gliwiczanie mieli spore problemy z trafianiem z dystansu. W kolejnych akcjach koszykarze GTK zaczęli stopniowo coraz lepiej grać w ataku i doprowadzili do stanu 16:15, ale jeszcze przed końcem pierwszej kwarty Florence wymusił przewinienie i wykorzystał dwa rzuty wolne.

„Stalówka” od początku drugiej części meczu postawiła na rzuty z dystansu i odskoczyła na kilka punktów. Gliwiczanie próbowali odpowiadać tym samym, ale wszystkie rzuty zza łuku okazywały się być niecelne. Po 20 min gry tracili już 12 punktów do rywala (40:28).

Gospodarze rozpoczęli drugą połowę meczu od serii 14:0 i praktycznie zamknęli mecz. Koszykarze GTK nie zamierzali jednak jeszcze się poddawać. Sygnał do odrabiania strat dał Henderson, Szymański i Gołębiowski, i po serii 10:0 dla gości tym razem o chwilę rozmowy ze swoimi zawodnikami poprosił Łukasz Majewski. Efekt był dla niego zadowalający. Na koniec trzeciej odsłony było już 64:46.

W czwartej części gospodarze cieszyli się grą, a gliwiczanie nie mieli już nią nią żadnego pomysłu. Szczęśliwie dzięki trafieniom z dystansu Perkinsa i Hendersona ostrowianom nie udało się odskoczyć jeszcze bardziej. Ostatecznie miejscowi wygrali 83:61, pokazując że twierdza Ostrów nadal ma się dobrze.

Nadal bez punktów

Piast gliwice w akcji

Piast Gliwice w dalszym ciągu bez zwycięstwa w sezonie 2020/2021 PKO Ekstraklasy. Chociaż to Niebiesko-Czerwoni stworzyli sobie dużo więcej korzystnych sytuacji do strzelenia gola, to Cracovia zwyciężyła po tym, jak wykorzystała rzut karny w pierwszej połowie rywalizacji.

Pierwsze minuty meczu mogły sugerować, że piłkarze Piasta osiągną zdecydowaną przewagę nad Cracovią. Jednak to krakowianie, którzy w wielu fragmentach gry bronili się na swojej połowie, podczas jednej akcji wykorzystali moment zawahania gliwiczan. We własnym polu karnym pomylił się Mikkel Kirkeskov, co spowodowało upadek piłkarza Pasów. Sędzia nie zastanawiał się ani chwili i wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie na bramkę zamienił Pelle Van Amesrfoort. Gliwiczanie starali się odrobić straty i przełamać niemoc, lecz nie udało się tego dokonać w pierwszej odsłonie.

Drugą część rywalizacji można w skrócie nazwać bezskutecznym naporem na bramkę Pasów. Tomasz Jodłowiec trafił w poprzeczkę, Michał Żyro uderzał minimalnie niecelnie, a strzały chociażby Sebastiana Milewskiego czy Jakuba Świerczoka padały łupem Karola Niemczyckiego. Problem nieskuteczności prześladuje Niebiesko-Czerwonych. Cracovia za sprawą swojego golkipera utrzymała korzystny wynik do końca i to gospodarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa w 7. kolejce PKO Ekstraklasy.

Biuro Prasowe GKS Piast Gliwice SA