Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 12 marca 2021 r.

// 12-03-2021

Brzezinko, Stare Gliwice, Ostropo, Wilcze Gardło, Wójtowa Wsi, Bojkowie!

strategia warsztaty baner

2-godzinne, popołudniowe spotkania z zainteresowanymi tematem mieszkańcami poszczególnych dzielnic ze względu na trwającą pandemię odbędą się w trybie zdalnym, na platformie komunikacyjnej Zoom. Będą się rozpoczynać zawsze o godz. 17.00.

Chęć uczestnictwa warto zgłaszać do 2 dni przed wybranym terminem spotkania!

Kontakt: Biuro Rozwoju Miasta UM tel. 32/338-65-50 lub 32/338-65-63.

WAŻNE! Aby uczestniczyć w spotkaniach na Zoom, wystarczy kliknąć w otrzymany e-mailem link albo skopiować go i otworzyć w dostępnej na komputerze przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox lub inna). Osoby nieposiadające kamerek internetowych mogą wypowiadać się, korzystając z zestawów słuchawkowych z wbudowanym mikrofonem lub pisząc na czacie podczas spotkania Zoom.

 

 • 12 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Szobiszowice, Zatorze i Baildona - od godz. 17:00 do 19:00.
  • FORMULARZ NIEAKTYWNY – CZAS REJESTRACJI UPŁYNĄŁ
 • 16 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś oraz Bojków - od godz. 17:00 do 19:00
 • 18 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Trynek i Sikornik - od godz. 17:00 do 19:00
 • 22 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Kopernik, Obrońców Pokoju i Żerniki - od godz. 17:00 do 19:00
 • 30 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Wojska Polskiego, Śródmieście i Politechnika - od godz. 17:00 do 19:00

SPOTKANIA ZAKOŃCZONE:

Więcej informacji na temat strategii rozwoju miasta #Gliwice2040 można znaleźć na stronie gliwice2040.gliwice.eu

 

Gliwicki Budżet Obywatelski 2022. Zgłoś swój pomysł!

baner

Masz pomysł? Zgłoś go w Gliwickim Budżecie Obywatelskim. Teraz jest na to czas. 1 marca ruszył nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają czas na składanie dokumentu do 19 marca.

Gliwicki Budżet Obywatelski to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta, w rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej.

Milionowy budżet

Tegoroczna pula środków przeznaczonych na rzecz Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wynosi  7 874 000 zł. W tym aż 6 974 000 zł przeznaczonych jest na projekty realizowane w dzielnicach miasta, najbliżej mieszkańców.

Łatwiej złożysz wniosek

Dla ułatwienia procesu składania wniosków w tegorocznej edycji wprowadzono elektroniczny, interaktywny formularz. Jest on dostępny pod adresem: gboprojekty.gcop.gliwice.pl. Jego integracja z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej umożliwia wnioskodawcy precyzyjne określenie lokalizacji projektu oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów formalnych. Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić jeden wniosek  dzielnicowy i jeden ogólnomiejski. Wnioski dzielnicowe może składać wyłącznie mieszkaniec danej dzielnicy. Natomiast do wniosków ogólnomiejskich wymagana jest lista 150 podpisów poparcia. Elektroniczny formularz, szczegółowe zasady i instrukcje dotyczące procedur Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie: gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku tradycyjnie, w wersji papierowej. Pobrany i wypełniony formularz należy złożyć w siedzibach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońska 21, ul. Studzienna 6) oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwice (zarówno przy ul. Zwycięstwa 21, jak również przy ul. Jasnej 31A).

Pracownicy GCOP służą pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu GBO 2022. Kontakt telefonicznie 32 238 24 55 lub 32 775 20 53 , e-mail: gbo@gcop.gliwice.eu.

HARMONOGRAM GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

 • 1-19 marca // Nabór wniosków
 • 14 czerwca//  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 30 lipca // Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 25 sierpnia – 15 września // Głosowanie
 • do 15 października // Ogłoszenie wyników głosowania

Nie przegap Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Weź sprawy w swoje ręce i zdecyduj o swoim otoczeniu. (GCOP)

 

Budowa Centrum Przesiadkowego idzie pełną parą!

widok na budowę centrum przesiadkowego

Trwają intensywne prace przy budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Inwestycja powstająca po północnej stronie dworca PKP skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Pół roku od rozpoczęcia prac gotowa jest już konstrukcja podziemna budynku służącego obsłudze pasażerów, widać też pierwsze zarysy szkieletu jego kondygnacji nadziemnych. W dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową nowego przejścia podziemnego i przebudową istniejącego tunelu pod torami oraz prace związane z zewnętrzną infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną) – zarówno na terenie przyszłego Centrum Przesiadkowego, jak i przy ulicach Tarnogórskiej i Toszeckiej. Wykonawca kontynuuje wykonywanie fundamentów pod zadaszenia Centrum, rozpoczął także montaż konstrukcji pierwszych zadaszeń. Warto dodać, że na dalszych etapach prac objętych zadaniem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” wykonany zostanie przez miasto remont pobliskich zabytków: ponadstuletniej kolejowej wieży ciśnień przy ul. Kolberga, a także budynku dawnej huty szkła przy ul. Toszeckiej 2b, w którym zabezpieczone zostaną otwory okienne i drzwiowe oraz wymieniana będzie konstrukcja i pokrycie dachu.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Pejzaż miasta po południowej stronie dworca kolejowego również się zmieni. Przebudowany zostanie układ drogowy, tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Przypomnijmy, że plac przed dworcem PKP zyska jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt. Stanie tam m.in. fontanna w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami i ławki. Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną bus pasy, wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów i ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Ul. Zwycięstwa zyska wykończenie z granitowej kostki. Zniknie torowisko, a jezdnia zostanie zwężona. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Na  placu Piastów ruch będzie odbywał się na zasadzie jednokierunkowego przejazdu wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej. Nie zabraknie także ciągów pieszo-rowerowych przebiegających przez plac i małej architektury, przebudowana będzie też sieć oświetleniowa. Ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym. Na ul. Na Piasku powstaną miejsca postojowe – zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie. Prace rozpoczęły się ponad tydzień temu i w chwili obecnej obowiązuje tam zakaz ruchu z wyjątkiem dojazdu i dojścia do posesji oraz siedzib firm, nie ma też możliwości parkowania. Wykonawca deklaruje, iż ten etap robót potrwa do końca kwietnia. 

Generalnie na terenie całej inwestycji, w rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych, zaprojektowano tzw. pola uwagi lub pola prowadzące, które ułatwią poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna – zostanie dostosowana do geometrii powstałego układu drogowego i organizacji ruchu. Ponadto zaplanowano remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Leona Berbeckiego na odcinku od alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry. Projekt zakłada również wprowadzenie maksymalnej ilość zieleni, na jaką pozwala infrastruktura podziemna.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2022 r.

Powstaną autobusowe linie metropolitalne

autobusy

W kwietniu zostanie uruchomionych 30 nowych połączeń autobusowych linii metropolitalnych, które usprawnią podróżowanie po miastach i gminach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Prace nad metroliniami rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Ponad rok trwały konsultacje i ustalenia z prezydentami, burmistrzami i wójtami na temat przebiegu linii metropolitalnych. Dużym wyzwaniem było zweryfikowanie oczekiwań samorządów pod kątem możliwości ich obsługi.

Co 6 miesięcy Metropolia będzie dokonywała analizy połączeń z wykorzystaniem m.in. nowego systemu liczenia pasażerów, który pozwoli na uzyskanie pomiarów nawet z 99 proc. dokładnością. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tego systemu. Wszystkie zbierane uwagi będą na bieżąco weryfikowane i zmiany będą dokonywane tam, gdzie będzie to najbardziej potrzebne. Taka forma pozwala na znacznie lepsze dopasowanie siatki połączeń niż jednorazowe konsultacje.

Propozycje dotyczące zaprezentowanych przebiegów metrolinii można zgłaszać na adres: metrolinie@metropoliagzm.pl. Metropolia planuje również zbudować narzędzie online z wykorzystaniem geoankiet. Odbędą się również spotkania z mieszkańcami, podczas których przeanalizowane zostaną zgłoszone sugestie.

Jak będą działać metrolinie?

Autobusy będą kursować pomiędzy największymi ośrodkami transportowymi - tam, gdzie leżą główne ciągi komunikacyjne. Pierwsze z nich, tzw. linie podstawowe, będą uruchomione w kwietniu 2021 r. Linie będą często obsługiwać duże miasta, charakteryzujące się znacznymi potokami pasażerskimi. W kolejnym etapie, planowanym do uruchomienia w połowie tego roku, wyjadą linie uzupełniające, integrujące obszary Metropolii. W ostatnim z etapów wyjadą na trasy linie, których celem będzie zwiększenie dostępności do wszystkich wcześniej wprowadzonych metrolinii.

Linie metropolitalne zwiększą dostępność komunikacji publicznej, ponadto będą w zasięgu pasażerów, dzięki innym, uzupełniającym połączeniom - ich częstotliwość zostanie dostosowana do oczekiwań klientów.

Warto podkreślić, że priorytetem dla GZM w zakresie komunikacji publicznej nadal pozostaje transport szynowy (połączenia kolejowe i tramwajowe), a jego uzupełnienie stanowi komunikacja autobusowa i trolejbusowa. Metrolinie mają poprawić dostępność komunikacyjną w Metropolii do czasu, aż powstanie sztandarowy projekt GZM, czyli Kolej Metropolitalna.

Proponowany przebieg linii metropolitalnych

Linie będą wprowadzane w trzech etapach do obecnej sieci transportowej GZM:

30 linii oznaczonych symbolem M.

22 linii podstawowych i 9 linii dowozowo-odwozowych.

Termin zamknięcia realizacji - grudzień 2021 r.

I etap projektu, 5 kwietnia 2021 r. Linie o numerach:

M1 Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice.

M2 Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.

M3 Katowice, Bytom, Chorzów, Tarnowskie Góry

M4 Katowice, Sosnowiec

M18 Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Tychy.

M24 Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze.

AP Katowice, Ożarowice (Port Lotniczy).

II i III etap wdrażanego projektu, do końca 2021 r.:

Linie o numerach: M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M19, M20, M21, M22, M23, M25, M26, M100, M102, M103, M104, M105, M106, M107, M108

To takie proste!

baner 1%

Każdego roku o tej porze Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych nawołuje do oddawania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. W Gliwicach jest w czym wybierać – tutejsze OPP skupiają się zarówno na działalności kulturalnej, sportowej, ekologicznej, jak i społecznej.  Niektóre pomagają osobom ubogim, chorym, niepełnosprawnym (m.in. poprzez zbieranie środków na leczenie), inne skupiają się na konkretnej grupie odbiorców, np. na pacjentach onkologicznych czy edukacji dzieci autystycznych.

JAKIEJ ORGANIZACJI PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

W tym roku mamy do wyboru 45 organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności. Ich lista znajduje się na stronie www.1procent.gcop.gliwice.pl. Pokazują one siłę oddolnych inicjatyw, których odbiorcami są mieszkańcy – niezależnie od płci, wieku czy statusu materialnego. Na liście gliwickich OPP znajdziemy m.in. organizacje odpowiedzialne za akcje charytatywne, zbiórki książek, popularne festiwale jazzowe czy turnieje taneczne. Wiele z nich na co dzień wspiera rozwój  najmłodszych: dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, małych piłkarzy, osoby zmagające się z cukrzycą czy będące pod skrzydłami rodzin zastępczych. Są również organizacje kombatanckie, dla których 1% to wsparcie finansowe na zakup leków czy środków medycznych, tak ważnych w ich wieku i sytuacji życiowej. Ten wachlarz lokalnych organizacji pozwala na znalezienie jednej, która z pewnością będzie nam odpowiadać – bo to podatnik decyduje, do kogo trafi jego 1%.

Jeżeli 1% nie zostanie rozliczony, należność otrzymuje Skarb Państwa. GCOP zachęca jednak, by wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać, by te pieniądze zostały w Gliwicach.

TO TAKIE PROSTE! SENIOR TAKŻE MOŻE!

Przekazanie procenta podatku dochodowego nie powoduje strat finansowych po stronie podatnika.  Najłatwiej i najszybciej to zrobić, wypełniając deklarację podatkową online. To jednak nie jedyne rozwiązanie. Dokumenty można wypełnić na miejscu – np. podczas dyżuru PIT w Strefie Seniora przy ul. Studziennej 6, a także w dowolnych lokalizacjach GCOP, w godzinach ich funkcjonowania. Pamiętajmy bowiem, że 1% mogą również przekazywać emeryci i renciści! Wystarczy wypełnić specjalne oświadczenie PIT–OP.  Pracownicy GCOP chętnie Państwu w tym pomogą!

Najbliższy dyżur PIT odbędzie się 17 marca w godz. 14.00–16.00. Uwaga! Ze względu na sytuację pandemiczną obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 32/775-20-53.

 

Zbiórka elektrośmieci

elektrośmieci - baner

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

Zepsute albo przestarzałe pralki, telewizory, elektroniczne urządzenia i gadżety, zużyty sprzęt oświetleniowy – to nie tylko zalegające w naszych mieszkaniach graty, ale też odpady niebezpieczne, których nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Przez cały rok można oddawać je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej albo przynieść je do specjalnie oznakowanego samochodu, który w soboty będzie stał zaparkowany w wybranych gliwickich dzielnicach.

W sobotę 13 marca elektrośmieci będzie można oddać:

 • godz. 10.00–12.00 – Szobiszowice, ul. Sztabu Powstańczego 27 parking
 • godz. 12.30–14.30 – Bojków, ul. Rolników przy kościele

Wszystkie terenowe punkty odbioru i godziny przyjmowania elektrośmieci są dostępne w zakładce Harmonogram wywozu na stronie segreguj.gliwice.eu. Zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Stosuje się do tego technologie przyjazne środowisku.