Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 1 marca 2021 r.

// 01-03-2021

Komunikat

baner

Śląska Sieć Metropolitalna to spółka komunalna Miasta Gliwice, która od lat świadczy szereg usług na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Spółka zarządza siecią szerokopasmową w Gliwicach, dzięki której dostarczane są usługi telekomunikacyjne oraz Internet. Sieć ta jest bazą między innymi dla monitoringu miejskiego i punktów Hot-Spot. ŚSM jest operatorem telefonii internetowej zbudowanej w technologii VOIP zapewniającej łączność jednostek miejskich. Zrealizowała zadanie dotyczące systemu detekcji ruchu ulicznego w Gliwicach, jest też operatorem strefy płatnego parkowania.

W 2018 r. ŚSM popadła w kłopoty finansowe, wynikające w główniej mierze z porażki biznesowej związanej z nieuzyskaniem  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” oraz zaciągniętej w 2016 r. pożyczki na zakup sprzętu pod projekt CUW.

W 2019 r. w wyniku działań nadzorczych podjętych przez ówczesnego zastępcę prezydenta Gliwic Adama Neumanna stwierdzono, że ówczesny zarząd ponosi odpowiedzialność za szereg niewłaściwych decyzji zarządczych, w wyniku czego podjęto decyzję o odwołaniu prezesa Grzegorza Nitkiewicza oraz wiceprezesa Rafała Fulczyka z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. na funkcję prezesa zarządu powołano Ewę Weber. Nowa prezes podjęła niezwłocznie działania w celu zdiagnozowania stanu ekonomicznego spółki, a następnie zaplanowała oraz sukcesywnie rozpoczęła wdrażanie koniecznych działań naprawczych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej.

Nowa prezes przeprowadziła :

 • analizę stanu spółki, finansów, sytuacji prawnej, kontraktów, dostawców, zatrudnienia,
 • ograniczenie kosztów funkcjonowania,
 • negocjacje z pożyczkodawcą korzystniejszych warunków spłaty pożyczki,
 • uporządkowanie sytuacji spółki zależnej EKOTEL sp z o.o., w wyniku czego podjęto decyzję o jej likwidacji,
 • zmianę struktury organizacyjnej,
 • działania naprawcze i optymalizujące koszty działalności. 

W wyniku analizy funkcjonowania spółki stwierdzono, że ówczesny zarząd spółki dopuścił się szeregu nieprawidłowości. Sytuacja finansowa spółki nie była adekwatnie odzwierciedlana w księgach rachunkowych, za co odpowiada - zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz powierzonymi obowiązkami -  główny księgowy oraz zarząd.

Prezes Ewa Weber doprowadziła do korekty sprawozdania finansowego za 2018 r., w wyniku czego ujawniono skumulowaną stratę za rok 2018 r. w wysokości 7 243 173,74 zł.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 2019 r. prezes Weber złożyła doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Spółka współpracuje na bieżąco z prokuraturą prowadzącą dochodzenie w sprawie działań poprzedniego zarządu. Miasto oczekuje, że toczące się postępowanie doprowadzi do wskazania i odpowiedniego ukarania osób winnych sytuacji, w jakiej znalazła się spółka.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Obowiązujące zasady obsługi klientów Urzędu Miejskiego

rezerwacja baner

 Urząd cały czas działa  zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  zasady bezpieczeństwa i w najbliższym czasie  nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w organizacji jego pracy.

REJESTRACJA POJAZDÓW - REZERWACJA WIZYTY

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt klientów Referatu Rejestracji Pojazdów (pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu/index.php). Sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu), złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu - bez wcześniejszego umawiania wizyty.

Wydział Komunikacji przypomina, że istnieją następujące formy realizacji spraw:

- złożenie dokumentów w Biurze Podawczym Urzędu,

- przesłanie zawiadomień / wniosków z wykorzystaniem platformy SEKAP oraz ePUAP,

- rezerwacja internetowa terminu wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów.

- telefoniczne umówienie wizyty w Referacie przy ul. Jasnej 31a – dotyczy klientów zbiorowych (tzn. klientów którzy są zainteresowani załatwieniem podczas jednej wizyty 3 lub więcej spraw).

 1. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 2. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. !!! Od 30 października 2020 r. w ceremonii ślubu cywilnego w Ratuszu może uczestniczyć tylko 5 osób – 2 zawierających małżeństwo, 2 świadków, urzędnik USC !!!
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Zarejestruj się na spotkanie w swojej dzielnicy!

strategia warsztaty baner

2-godzinne, popołudniowe spotkania z zainteresowanymi tematem mieszkańcami poszczególnych dzielnic ze względu na trwającą pandemię odbędą się w trybie zdalnym, na platformie komunikacyjnej Zoom. Będą się rozpoczynać zawsze o godz. 17.00.

 • 4 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Czechowice i Łabędy - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 9 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Sośnica i Ligota Zabrska - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 12 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Szobiszowice, Zatorze i Baildona - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 16 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś oraz Bojków - od godz. 17:00 do 19:00
 • 18 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Trynek i Sikornik - od godz. 17:00 do 19:00
 • 22 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Kopernik, Obrońców Pokoju i Żerniki - od godz. 17:00 do 19:00
 • 30 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Wojska Polskiego, Śródmieście i Politechnika - od godz. 17:00 do 19:00

Chęć uczestnictwa warto zgłaszać do 2 dni przed wybranym terminem spotkania.

Kontakt: Biuro Rozwoju Miasta UM tel. 32/338-65-50 lub 32/338-65-63.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju miasta #Gliwice2040 można znaleźć na stronie gliwice2040.gliwice.eu

 

Gliwicki Budżet Obywatelski 2022. Zgłoś swój pomysł!

baner

Masz pomysł? Zgłoś go w Gliwickim Budżecie Obywatelskim. Teraz jest na to czas. 1 marca ruszył nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają czas na składanie dokumentu do 19 marca.

Gliwicki Budżet Obywatelski to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta, w rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej.

Milionowy budżet

Tegoroczna pula środków przeznaczonych na rzecz Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wynosi  7 874 000 zł. W tym aż 6 974 000 zł przeznaczonych jest na projekty realizowane w dzielnicach miasta, najbliżej mieszkańców.

Łatwiej złożysz wniosek

Dla ułatwienia procesu składania wniosków w tegorocznej edycji wprowadzono elektroniczny, interaktywny formularz. Jest on dostępny pod adresem: gboprojekty.gcop.gliwice.pl. Jego integracja z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej umożliwia wnioskodawcy precyzyjne określenie lokalizacji projektu oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów formalnych. Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić jeden wniosek  dzielnicowy i jeden ogólnomiejski. Wnioski dzielnicowe może składać wyłącznie mieszkaniec danej dzielnicy. Natomiast do wniosków ogólnomiejskich wymagana jest lista 150 podpisów poparcia. Elektroniczny formularz, szczegółowe zasady i instrukcje dotyczące procedur Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie: gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku tradycyjnie, w wersji papierowej. Pobrany i wypełniony formularz należy złożyć w siedzibach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońska 21, ul. Studzienna 6) oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwice (zarówno przy ul. Zwycięstwa 21, jak również przy ul. Jasnej 31A).

Pracownicy GCOP służą pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu GBO 2022. Kontakt telefonicznie 32 238 24 55 lub 32 775 20 53 , e-mail: gbo@gcop.gliwice.eu.

HARMONOGRAM GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

 • 1-19 marca // Nabór wniosków
 • 14 czerwca//  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 30 lipca // Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 25 sierpnia – 15 września // Głosowanie
 • do 15 października // Ogłoszenie wyników głosowania

Nie przegap Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Weź sprawy w swoje ręce i zdecyduj o swoim otoczeniu. (GCOP)

 

Palmiarnia na wynos

baner

Gratka dla miłośników gliwickich tropików – na stronie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych cyklicznie publikowane będą podcasty „Palmiarnia na wynos”. Pierwszy odcinek już jest – „Podróż w czasie”. Nie przegapcie!

Internetowe audycje będą publikowane raz w tygodniu.

Będziemy publikować opowieści pełne historii, ciekawostek i anegdot na temat gliwickich tropików. Nie zabraknie też rad dla osób, które chcą małą Palmiarnię stworzyć w swoim domu – mówi Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy MZUK w Gliwicach.

Słuchacze podcastów dowiedzą się też m.in. jak właściwie nawozić rośliny, który parapet w domu będzie najlepszy do ich ekspozycji i jaką palmę wybrać do domowej oranżerii.

Podcasty dostępne są na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl oraz na spotify i https://soundcloud.com/ - aby na tej stronie odsłuchać podcastów o Palmiarni wystarczy w wyszukiwarkę wpisać "Palmiarnia na wynos". (mf)

Zbliża się termin zapłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie

domek na trawie

Każdego roku do końca marca należy opłacić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta oraz opłatę przekształceniową. Przypominamy, że w budynkach Urzędu Miejskiego nie jest możliwe dokonywanie opłat! Opłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowe należy wnosić do 31 marca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Warto pilnować terminu zapłaty – do osób opłacających użytkowanie wieczyste i opłatę przekształceniową nie będą wysyłane wezwania do zapłaty.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w oddziałach banków i innych placówkach dokonujących przekazów wpłat. Wpłaty dokonywane w placówkach  Banku ING, prowadzących obsługę gotówkową,  zwolnione są  z prowizji.

Przypominamy, że dokonywanie opłat jest niemożliwe w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach!

Numery rachunków na które należy dokonywać przelewów za użytkowanie wieczyste i opłatę przekształceniową:

– Rachunek bankowy dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

– Rachunek bankowy dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.

 Osoby posiadające indywidualne rachunki bankowe mogą dokonywać opłat:

–  w przypadku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na indywidualne rachunki bankowe wskazane na pismach kierowanych w latach ubiegłych do użytkowników wieczystych.

– w przypadku opłaty przekształceniowej na indywidualne rachunki bankowe wskazane na zaświadczeniach Prezydenta Miasta o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność wysyłanych w roku 2019 i 2020 do klientów.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr. tel.: 32/ 33-86-418, 32/ 33-86-419 i 32/ 33-86-429.

Zwycięstwo rzutem na taśmę!

Piast gliwice w akcji

Zagrali do samego końca i otrzymali za to znakomitą nagrodę. Piłkarze Piasta Gliwice wygrali w Białymstoku z Jagiellonią Białystok 1:0. Zwycięską bramkę już w doliczonym czasie gry zdobył Tiago Alves, który pojawił się na boisku przy Słonecznej w końcówce rywalizacji.

Gliwiczanie wyciągnęli wnioski po ostatnim meczu z Wartą Poznań. Z łatwością przejmowali podania na połowie Dumy Podlasia. Po pierwszych 20 minutach spotkania zawodnicy Jagi stopniowo zaczęli przejmować inicjatywę, jednak nie stworzyli realnego zagrożenia. Miała na to wpływ skuteczność gliwickich obrońców. Podopieczni Waldemara Fornalika stworzyli kilka klarownych akcji, jednak brakowało kropki nad „i”. Z czasem Jagiellonia zaczęła rozgrywać podania coraz bliżej bramki Františka Placha, z których powstawały mocne uderzenia, jednak czujność bramkarza Piasta uniemożliwiała zmienienie wyniku. Na tym etapie gry spotkanie było bardzo wyrównane.

Druga połowa, podobnie jak pierwsza, rozpoczęła się bardzo dynamicznie – na boisku przy ul. Słonecznej dochodziło do wielu zwrotów akcji. W tej części spotkania Daniel Stefański zdecydowanie częściej używał gwizdka, wstrzymując grę w wyniku przewinień. Od 60. minuty zespół z Białegostoku był zmuszony grać w dziesiątkę, gdyż boisko musiał opuścić Błażej Augustyn. Środkowy obrońca Jagi ujrzał dwie żółte kartki, w pierwszej połowie za faul, w drugiej za zagranie piłki ręką. Zespół z Gliwic próbował wykorzystać zaistniałą sytuację i konsekwentnie budował akcje na połowie przeciwnika. Spotkanie nieuchronnie zmierzało do końca. Kolejne próby Niebiesko-Czerwonych nie przynosiły bramkowego efektu. Trenerzy wykorzystali komplet zmian, szukając optymalnych rozwiązań. Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie w samej końcówce Tiago Alvesa. To właśnie Portugalczyk w jednej z ostatnich akcji meczu wpisał się na listę strzelców i zapewnił gliwiczanom trzy punkty.

Biuro Prasowe Piast Gliwice SA

Dziewczyny, trzymamy kciuki!

baner Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu

Ponad 300 osób zawita w pierwszy weekend marca do Gliwic na finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Futsalu do lat 14. Oprócz zawodniczek pojawią się sztaby trenerskie, goście, sędziowie oraz delegaci. Zawody zostaną zorganizowane w hali „Sośnica” przy ul. Sikorskiego 132, ze względów epidemiologicznych bez udziału publiczności. Patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

Po raz trzeci finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu organizowane są w Gliwicach. Zakwalifikowały się do nich zespoły: GTW Gliwice, Stomil Olsztyn, Wierzbowianka Wierzbno, TS ROW Rybnik, FSA Kraków, Bielawianka Bielawa, SMS Łódź, GKS Katowice, Ślęza Wrocław, AZS UAM Poznań, Tęcza Bydgoszcz, Beniaminek Krosno Girls, Ursus Warszawa, Wisła Brzeźnica, Ekosport Białystok i Diamonds Academy. W najbliższym czasie komisja młodzieżowa przeprowadzi losowanie grup. Transmisję z meczów przeprowadzi Sfera.Tv, relacja będzie także prowadzona na bieżąco w kanałach Stowarzyszenia GTW – na stronie  www.gtwgliwice.pl oraz profilu Fb https://www.facebook.com/mmpu14wfutsalukobiet/. Szczegółowe informacje o Młodzieżowych Mistrzostwach Polski można znaleźć na stronie www.futsalmmp.pl

Warto dodać, że pierwsze gliwickie finały MMP w Futsalu odbyły się w 2015 roku w kategorii U18, następne – 2 lata później – w kategorii U16. Za każdym razem PZPN przyznał organizację Stowarzyszeniu GTW. GTW kontynuuje tradycję Piastunek Gliwice, na co otrzymało zgodę podczas reaktywacji sekcji dziewcząt. Obecnie dziewczyny trenują w trzech kategoriach wiekowych, na obiekcie Arena Orkana oraz w hali sportowej przy ul. Kozielskiej.

 

Akademia Futsalu Piasta Gliwice triumfuje

mały piast

Akademia Futsalu Piast Gliwice zwycięzcą Final Four B Śląskiej Młodzieżowej Ligi Futsalu w kategorii ŻAK! Podopieczni Szymona Wesołowskiego i Miłosza Karskiego wygrali zawody w świetnym stylu.

W półfinale „Piastunki” pokonały KS Sośnica Gliwice 8:2, a w finale GSF Gliwice 7:2. Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Ksawerego Dekierta. Miejscem zmagań była Hala im. Huberta Wagnera w Pyskowicach.