Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny Miasta Gliwice – sklep on-line

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny Miasta Gliwice – sklep on-line

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”
Numer i nazwa działania Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 1 384 968,00 PLN
Kwota wsparcia 1 177 222,80 PLN
Okres realizacji 02.12.2016 - 14.07.2018
Jednostka realizująca projekt

Projekt objął rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice i stworzenie „sklepu internetowego” pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu wszyscy zainteresowani  mogą on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego.
Usługi udostępniane przez sklep internetowy kierowane są głównie do mieszkańców i przedsiębiorców z Gliwic lub takich osób fizycznych lub prawnych, które zainteresowane są pozyskaniem informacji przestrzennej z terenu miasta. Odpłatność za udostępniane dane realizowana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ponadto w ramach projektu została wykonana ortofotomapa, która jest udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa jest również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym UM Gliwice.

Projekt zrealizowany Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Opis usługi na stronie  https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne